Lukk Ordren ble endret til Fastbox Maxi

Ordren ble endret til en Fastbox Maxi på grunn av størrelsen på en eller flere av produktene i handlekurven. Fastbox Maxi er produkter som ikke passer i vår standardkartong med en lengde opp til 2,5 meter

Hvorfor ble ordren endret til Fastbox Maxi?
Lagre handlekurven?

Fastbox kan ikke leveres. Drive-in kan seinest motta denne type ordre 60 minutter før ordinær stengetid på hverdager. Lagre kurven for seinere bruk eller slett den.

{{cart.Info.Name}}

Slette den, og opprette ny eller lagre den som ordreutkast og opprette ny?

Solar fokuserer på kjerneforretningen og konseptsalg

I 2017 utnevnes den danske landsdirektøren til CEO, og det betyr økt fokus på kjerneforretningen og konseptsalg.

Med ansettelsen av Jens Andersen som ny CEO i 2017 øker Solar fokuset på kjerneforretningen. Det utpekes tre strategiske fokusområder som skal understøtte de finansielle målene frem mot 2020. Fokusområdene er: Strategiske leverandører, industrifokus og operational excellence.

 

Samarbeidet med strategiske leverandører skal munne ut i økt konseptsalg til kundene. Det blir tilføyet nye kundekonsepter så Solar råder nå over Solar Plus, Solar Light, Solar Netto, Solar Cable, Solar Project, Solar Heat og Solar Tools. Samtidig blir det fornyet fokus på å jobbe på tvers av markeder og oppnå synergier.

Parallelt etablerer man en skandinavisk industrisalgsorganisasjon med særlig fokus på Total Cost of Ownership (TCO). Gjennom levering av løsninger til større kunder som opererer på tvers av landegrenser, ønsker Solar å hjelpe kundene med å redusere deres totalomkostninger via eksempelvis strategisk sourcing og leverandørkonsolidering.

På sentrallagrene implementerer Solar lagerstyringssystemet SAP eWM (extended Warehouse Management), i tillegg blir det automatiserte opplagringssystemet AutoStore tatt i bruk på flere lagre.

I tråd med den videreførte strategien om profitabel vekst selger Solar i 2018 sine underskuddsgivende forretningsaktiviteter i Østerrike og Belgia, og kort tid etter selges også utdanningsvirksomheten Scandinavian Technology Institute og etablerer igjen Solar Skolen i egen regi.

Til gjengjeld styrker Solar i 2019 sin markedsposisjon innenfor vvs samt klima og energi i Sverige. Dette skjer gjennom oppkjøp av utvalgte deler av Onninen ABs svenske forretningsaktiviteter.

Digitalisering, urbanisering og elektrifisering

Megatrender som digitalisering, urbanisering og elektrifisering endrer samfunnet disse årene, og Solar står sterkt plassert innenfor alle tre felter.

Klimadebatten intensiveres og Solar øker fokus på det grønne skifte - blant annet med etableringen av et overbygd solcelleparkeringsanlegg i forbindelse med konsernets hovedkontor i Vejen. Anlegget som etableres 100 års-jubileumsåret 2019, sikrer grønn strøm til virksomhetens egne datasenter og strøm til el-biler. Det fungerer samtidig som et kommersiellt utstillingsvindu slik at løsningen enkelt kan demonstreres for kunder. Konseptet markedsføres under navnet ”SunDryve” i sammenheng med sol, kjøring og biler som kan holde i tørt vær.

Enda engang går Solar foran og utfordrer bransjen med ønske om å skape et nytt forretningsområde. Virksomheten har også nettopp definert et overordnet virksomhetsformål: We passionately challenge to add value.

Å utfordre og ha mot til å skape forandring har vært Solars verdigrunnlag i 100 år. I dag er Solar en grønn og digital sourcing- og servicevirksomhet, som hjelper kundene med å øke produktiviteten og levere løsninger som sikrer bærekraftig bruk av ressurser. Dette skjer gjennom 3.000 dedikerte medarbeidere som med respekt for historien arbeider med å videreutvikle og fornye virksomheten.

Og de har støtte fra Solars hovedaksjonær, Fonden af 20. December, som har røtter tilbake til Solars grunnlegger Jacob Jørgensen. Etter et generasjonsskifte i fondet er det nå fjerde generasjon av familien som sikrer grunnleggerfamiliens fremtidige forbindelse til Solar, og er med på å sette retningen for virksomheten.

”Støtten til Solar er sterk og rotfestet i fondens vedtekter. Fonden af 20. Decembers primære formål er nemlig å støtte den langsiktige utvikling av Solar og være med på å sikre suksess. Derfor stiller vi naturligvis krav til resultatene i stil med de øvrige aksjonærene. Sådan må det være i en børsnotert virksomhet”, sier Thomas Borum, styreformann i Fonden af 20. December, og han tilføyer:

”Med utgangspunkt i virksomhetens kjerneverdier, glød, mot og SmartFun, skal Solar også i fremtiden være innovativ og forandringsskapende for å skape verdi for kunder og aksjonærer - og interessante jobbmuligheter for medarbeiderne. Vi har tatt hull på de neste 100 årene hvor Solar uten tvil vil bevege seg mot nye steder. Dette blir det meget spennende å følge”.

Dette var det 12. og siste kapittelet i Solars historie. Vi ser frem til de neste 100 årene!

Les mer om våre verdier under Karriere