Lukk Ordren ble endret til Fastbox Maxi

Ordren ble endret til en Fastbox Maxi på grunn av størrelsen på en eller flere av produktene i handlekurven. Fastbox Maxi er produkter som ikke passer i vår standardkartong med en lengde opp til 2,5 meter

Hvorfor ble ordren endret til Fastbox Maxi?
Lagre handlekurven?

Fastbox kan ikke leveres. Drive-in kan seinest motta denne type ordre 60 minutter før ordinær stengetid på hverdager. Lagre kurven for seinere bruk eller slett den.

{{cart.Info.Name}}

Slette den, og opprette ny eller lagre den som ordreutkast og opprette ny?

NORDISK SOLAR COMPAGNI

Elektrisitetens fremskritt i Danmark

Fra 1910-1920 var det en markant økning i antall kraftstasjoner, men det går enda noen år før elektriske installasjoner er vanlig i danske hjem. De første installasjonene i danske hjem var ofte begrenset til en lyspære i taket og den eneste stikkontakten var til strykejernet og den ble vanligvis plassert på kjøkkenet. Man kunne leie et elektrisk strykejern for 0.50 danske kroner for et kvarter.

Elektrisiteten var kostbar i forhold til den generelle kjøpekraften. I 1918 kostet en kwh 1.18 danske kroner, mens en standard timelønnen for en håndverker var 0.50 danske kroner, man sparte derfor på lyset. Folk flest mente at elektrisitet primært var forbeholdt industrien og ikke luksusartikler som strykejern og leselamper.

Kapittel 2: 1919 - 1925

Økonomisk sterke og visjonære forretningsmenn etablerer et nytt selskap i Kolding

16. mai 1919 selger eier og daglig leder av Solar Elektricitetsmaaleren, Jacob Jørgensen, sin målerbutikk samt produksjonslokalene i Rendebanen, til Kolding Elektricitetsværk. Den 28 år gamle, initiativrike forretningsmannen skal re-investere sin kapital for fremtiden og har ingen planer om hvile på laurbærene. Allerede neste dag etablerer han Nordisk Solar Compagni i Kolding sammen med sin venn og partner, kjøpmannen Herluf Sørensen.

Selv om Jacob Jørgensen primært solgte elektriske målere så hadde han stor tro på at etterspørselen for annet elektrisk materiell ville øke raskt, og at kundene, i tillegg til de etablerte kraftstasjonene, i økende grad ville være elektrikere innen vindkraft, entreprenører og lignende.

Erfaringer fra de siste 7 årene hadde lært ham at nøkkelen til en suksessfull bedrift var evnen til å anskaffe, lagre og levere varer til riktig tid. I dårlige tider under og etter krigen var det strenge restriksjoner innen både import og valutatransaksjoner. Han forsto viktigheten av at man både måtte tenkte langsiktig og være tilpasningsdyktig når man anskaffet eller produserte varer for videre distribusjon.

Jacob Jørgensen har stor tro på veien videre. Han stod støtt i sin rolle som forretningsmann og ønsket å bli en betydelig verdiskapende aktør innenfor utviklingen av det elektriske markedet. Han hadde forståelse for at det ville kreve mer kapital å imøtekomme et større spekter av kunder med et bredere produktsortiment, og han var derfor fast bestemt på å finne en investor.
Han overbeviser venn og samarbeidspartner Herluf Sørensen om potensialet, og sammen blir de 2 unge forretningsmennene enige om å etablere og investere i selskapet Nordisk Solar Compagni.

Virksomheten selger hovedsaklig elektriske målere til et stadig økende antall av kraftstasjoner og forsyningsverk, inkludert utskiftning av gamle likestrømsmålere til nye vekselsstrømsmålere, som gjør at strømmen kan transporteres billigere over lengre avstander. I tillegg startet de med engrossalg av elektrisk installasjonsmateriell til mange private hjem som fikk innlagt strøm de kommende årene.

De to jevnaldrende partnerne ble kjent med hverandre gjennom forretningsnettverket Fodsportsforening af 1915. Kjemien mellom dem er god. De har begge to den bakgrunnen og kompetansen de trenger for et godt samarbeid. Et samarbeid som vil vare i mer enn 25 år. Herluf Sørensen var utdannet kjøpmann og har sterk kapital etter en betydelig familiearv. I forbindelse med etableringsdokumentet utformer de to en tydelig eieravtale og arbeidsfordeling. Jacob Jørgensen får ansvaret for det tekniske salget og den daglige ledelsen, mens Herluf Sørensen tar seg av regnskapet frem til selskapet ble godt etablert.

Etter etableringen flytter Jacob Jørgensen, Herluf Sørensen og noen få arbeidere til Jernbanegade 19. Lokalene er trange, men likviditeten og omkostningene må holdes lave fordi bedriftens produktsortiment skal utvides fortløpende og tilpasses den konstant økende etterspørselen.

 

 
Jacob Jørgensen

 
Herluf Sørensen

 

Forretningsnettverket Kolding Fodsportsforening af 1915

 

Travle etableringsår med vind i seilene
Behovet for elektrisitet eksploderte og nye forsyningsverk øker kraftig. I 1919 iverksetter Kolding Kommune en fornyelse og oppgradering av det elektriske nettet som skal utføres over en to års periode. Da sammenslutningen De Sydøstjyske Elektricitetsværker, som har stått bak oppføringen av Harteværket valgte å benytte Solars ekspertise, så blir det en travel oppstart. Tidspunktet for Jørgensen og Sørensens oppstart av Nordisk Solar Compagni er godt gjennomtenkt og bekrefter at de har sett og forstått betydningen av det teknologiske gjennombruddet.

Nordisk Solar Compagni oppnår en omsetning på 320.000 kroner det første året og viser et flott overskudd. Allerede i 1920 ansetter de flere medarbeidere, blant annet en regnskapsfører, med bakgrunn i at Herluf Sørensen ønsker å trekke seg ut av den daglige driften. I mellomtiden får Jacob Jørgensen importlisens som både kjøpmann og produsent. Herluf Sørensen fortsetter som partner og senere styremedlem i Nordisk Solar Compagni.

Flytting og forandring                                                                            Etter knappe fire år, tidlig i 1923, går Nordisk Solar Compagni så godt, at Jacob Jørgensen kan leie stuen og 1. salen i en av byens største og beste beliggende bygninger, ”Borgen” på Haderslevgade 21-23 (gatenavnet og nummer blir senere til Haderslevvej 25) i Kolding. Solar har vokst ut av de trange kårene i Jernbanegade, og flytting er nødvendig for virksomhetens videre vekst. Jacob Jørgensen har det siste året vært nødt til å leie lagerlokaler flere steder i byen. Med den nye leieavtalen kan alt samles og effektiviseres, og arbeidet kan gjøres enklere. Den moderne bygningen er revolusjonerende nok utstyrt med en utvendig vareheis.

Salget av el-materiell til installatører i Kolding og nærområdet boomer, samtidig som firmaet mottar flere forespørsler fra mer fjerntliggende kunder. Jacob Jørgensen vet at markedspotensialet er betydelig større. Han ber derfor firmaets prokurist N.C. Jehrbo å starte som reisende selger. N.C. Jehrbo skal besøke og ivareta kundeforhold med installatører i hele Jylland.

Knapt 1,5 år etter innflytting i ”Borgen” endrer Jacob Jørgensen markant fokus på Nordisk Solar Compagnis forretningsgrunnlag. Han skiller ut målerverkstedet med dets forretningsaktiviteter og 13 ansatte, og etablerer selskapet Dansk Målerværksted. Firmaets lojale verksfører, som har fulgt Jacob Jørgensen siden 1914, blir daglig leder og medeier. 

Ved å skille ut målerverkstedet retter Jacob Jørgensen forretningsfokuset til Nordisk Solar Compagnis mot landsdekkende engrossalg av elektriske artikler, men han gjør seg samtidig også tanker om å etablere en betydningsfull produksjon. En ny og avgjørende epoke er i gang. 

Les videre i neste kapittel som kommer den 17. mars 2019.

CV – Jacob Jørgensen

Kolding 1925

Personopplysninger

Navn: Jacob Lauritz Jørgensen

Fødselsdato: 17. januar 1891

Fødselssted: Sønderborg, som på den tiden tilhørte Tyskland

Sivilstatus: Gift i 1918 med Marie Andersen, Vamdrup.

Barn: Harald Preben Jørgensen (06.01.1918) og Edith Jørgensen (20.01.1920)

Adresse: Familien bor i Strandvejen 9 i Kolding

 

Utdannelse og profesjonell erfaring

1905 – 1906 Skipsgutt ved den tyske skolen Ship Potosi

1906 – 1909 Utdanner seg til å bli konstruksjonsarkitekt for skip ved skipsverft i Flensburg og Eutin, Tyskland

1909 – 1910 Ansatt ved Blom & Vos, Hamburg, og en kraftstasjon i Hamburg 

1910 – 1912 Ansatt som salgsrepresentant og ekspert innen instrumentmålinger ved Solar Zähler Werke, Hamburg

01.02.1912   Emigrerer til Danmark og representant for det engelske selskapet Solar Works

21.07.1913 Grunnlegger og daglig leder av Solar Elektricitetsmaaleren v/ Pedersen & Jørgensen

12.06.1918 Blir akseptert som medlem av "Kolding Fodsportsforening af 1915" og oppnår dermed anerkjennelse fra det ledende forretningsnettverket i Kolding.

24.04.1919 Selger målerfabrikken inkludert utstyret til kraftstasjonen Kolding Elektricitetsværk

17.05.1919 Grunnlegger og direktør for Nordisk Solar Compagni, Kolding, som selger elektrisk målere og relatert materiell

12.12.1919 Får godkjent importlisens som kjøpmann i Kolding

17.18.1920 Får godkjent importlisens som produsent i Kolding

01.04.1923 Flytter selskapet til Borgen, Haderslevgade 21-23, som senere endrer navn til Haderlevvej 25, Kolding.

20.05.1924 Kjøper hus i Strandvejen 9 i Kolding

01.12.1924 Etablerer selskapet Dansk Målerværksted i Kolding

Personlige interesser og kvalifikasjoner

Interesser: Elektrisitetens integrasjon i markedet og de store forretningsmulighetene, skip, yachter, hester og riding

Språk: Flytende dansk, tysk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Kjøpmann: Han har en distinkt sans for forretningsvirksomhet, og er både innovativ og en initiativtaker

Ambisjon: ”Jeg vil tjene min første million før jeg fyller 30”

 

Jacob Jørgensen's pass