Lukk Ordren ble endret til Fastbox Maxi

Ordren ble endret til en Fastbox Maxi på grunn av størrelsen på en eller flere av produktene i handlekurven. Fastbox Maxi er produkter som ikke passer i vår standardkartong med en lengde opp til 2,5 meter

Hvorfor ble ordren endret til Fastbox Maxi?
Lagre handlekurven?

Fastbox kan ikke leveres. Drive-in kan seinest motta denne type ordre 60 minutter før ordinær stengetid på hverdager. Lagre kurven for seinere bruk eller slett den.

{{cart.Info.Name}}

Slette den, og opprette ny eller lagre den som ordreutkast og opprette ny?

Nordisk Solar nærmer seg et generasjonsskifte

Grunnleggeren av Nordisk Solar Compagni, som fylte 70 år på starten av året, utnevner flere direktører og forbereder selskapet på det kommende generasjonsskifte.

Den 70-årige Jacob Jørgensen er kjent og respektert som kjøpmann, fabrikkeier, rederieier, byggherre og eiendomsforvalter i den danske forretningsverden.

Jacob Jørgensen ønsker nå sin sønn Harald Jørgensen, som tidligere ledet Solars forretninger i København, ved sin side i konsernledelsen. Det samme gjelder svigersønnen Jørgen Borum, som er økonomidirektør og C. P. Ørssleff som er kommersiell direktør.

Det er fortsatt samme kaptein ved roret, men han støttes nå av sine dyktige styrmenn på broen. Kursen er satt, det er vind i seilene og neste generasjon er på vei.


Solars hovedkontor i Haderslevvej i Kolding.

Nærhet og nærvær

Jacob Jørgensen setter straks en overordnet målsetning og retning for Solars videre utvikling. Slagordet til de nye medlemmene av konsernstyret er klare og ikke til å ta feil av. Solar skal bygge ut og befeste sin posisjon som:

- Danmarks førende elgrossist
- landsdekkende med et kundenært filialnettverk
- produsent av belysning og elmateriell

Solar skal i alle sammenhenger være tett på kundene – til dels med et landsdekkende og kundenært filialnettverk, men også ved et samarbeidsmessig nærvær med evnen til å lytte til og forstå kundenes hverdag, behov og muligheter.

Solar skal med nærhet og nærvær holde fingeren på pulsen til markedet for å kunne omstille seg raskt og være den første til å transformere de vekslende behovene i markedet til forretning og økt kundeverdi. 

Markedsvekst og utbygging av filialnettverket                                   
Allerede på slutten av 1950 årene starter oppsvingen i den danske økonomien. Det er høykonjunktur og den gjennomsnittlige vekstraten ligger på ca 5 %, og den økende velstanden forplanter seg raskt på starten av 1960 årene og blir Danmark historiens største byggeboom av eneboliger.

I 1958 ble det bygget ca 20.000 nye boliger i året, men dette antallet vokste raskt til 50.000 boliger. Den gigantiske oppsvingen fører med seg økt velstand og utløser en markant økning i forbruket.

Veksten forplanter seg omgående til rekordaktige topp- og bunnlinjetall i Solars årsregnskaper. Solar selger ikke kun elmateriell til de mange nye boligene, men sikrer også bransjen et betydelig salg av hvitevarer og småapparater gjennom I/S El-Salg, som Solar med C. P. Ørssleff i spissen er arkitekt for. (El-Salg er i dag, med mer enn 160 butikker, en av Danmarks største innkjøpskjeder innenfor hvitevarer, forbrukerelektronikk, små el-apparater og belysning).


Utstilling av husholdningsapparater.

I årene 1962 til 1966 realiseres målsetningen om et landsdekkende filialnettverk ved etablering av filialer i Sønderborg, Silkeborg og Frederikshavn. Enkelte av de eksisterende filialene flyttes til større og mer moderne bygninger og resten bygges om og moderniseres ved bl.a åpne belysningsutstillinger.

I 1967 dør Jacob Jørgensen i en alder av 75 år.                                          Direktør Jørgen Borum tar over Jacob Jørgensens plass i Solars styre.

Høykonjunktur fra 1958 til 1973

LES MER OM VEKSTEN AV ENEBOLIGER

Industriteknisk avdeling gjør Solar mindre sårbare mot opp- og nedturer i byggesektoren

Direktør C. P. Ørssleff beslutter raskt å rette blikket mot teknisk salg.       
Han lar i 1975 firmaets mangeårige medarbeider Poul Erik Nielsen opprette en sentral industriavdeling i Kolding. Avdelingens første oppgave blir å sette sammen et industriteknisk produktprogram. C.P. Ørssleff har fulgt med på hvordan industrien over de siste årene hadde rasjonalisert, effektivisert og startet med å automatisere produksjonen. Han er overbevist om at industriautomasjon, som er industriens svar på tidens høye lønnskrav og manglende arbeidskraft, ville utvikle seg til et blomstrende marked.

I 1976 ansetter C.P. Ørssleff og Poul Erik Nielsen salgsingeniører i en rekke av Solars filialer. Salgsingeniørenes primære oppgave er å fremme salget til industrivirksomheter og institusjoner.

Opprettelsen av industriavdelingen og ansettelsen av salgsingeniørene viser seg å få stor betydning og blir startskuddet til at Solar over en kort årrekke, endrer profil til ledende teknisk grossist.

Bare to år senere deltar Solar på Skandinavias største industritekniske messe ”HI-77” i Herning med et betydelig produktprogram innenfor industriautomatisering.

Samme år kjøper Solar 50 % av aksjekapitalen i elektronikkvirksomheten Silcon i Kolding. Virksomheten har de seneste årene utviklet og produsert en rekke avanserte elektroniske produkter. Oppkjøpet av aksjeposten gjøres med intensjonen å skape et produksjons- og avsetningsmessig samarbeid med Audiola og Solars grossistvirksomhet.

Farvel til en stor personlighet

I 1980 dør Solars respekterte direktør Claes P. Ørssleff etter å ha arbeidet for Solar i 35 år. Som ansvarlig for den merkantile siden (Kjøp & Salg), hadde han på mange måter vært hovedmotoren i den drivkraften som førte Solar frem til den posisjonen som virksomheten nå hadde.

I Elektroteknikerens nekrolog stod det: ”Claes Ørssleff vil bli husket som en av elbransjens aller største personligheter. Hans produktkjennskap og kunnskap om elbransjens forhold og struktur var legendarisk og han var høyt verdsatt i både leverandør- og kundekretsen. Elbransjen har blitt fattigere etter Claes P. Ørssleff død”.

Som følge av direktør C.P. Ørssleff´s død blir Jacob Jørgensens barnebarn Thorkild Thage-Jørgensen per 1. august utnevnt til underdirektør og medlem av styret. Prokuristene Bent Jensen og Carsten H. Ørssleff utnevnes til salgsdirektører og Kurt Thisted utnevnes til økonomidirektør.

Neste kapittel av historien til Solar blir publisert 17. august 2019.

CV

Harald Preben Jørgensen

Født: 6. januar 1918 i Vamdrup. Sivilstatus: Gift med Annelise Thage. Barn: Thorkild Thage-Jørgensen, Vibeke Thage-Jørgensen, Agnete Thage-Jørgensen. Adresse:Plantagevej 68, Birkerød.

Utdannelse og profesjonell erfaring:
1936 Student og senere utdannet cand oecon ved Aarhus Universitetet
1941 Frivillig ved Laur. Knudsen A/S
1942 Begynner hos A/S Nordisk Solar Compagni
1945 Prokura for selskapet og leder for filialen i Rosenborggade i København
1950 Utnevnt til vise direktør A/S Nordisk Solar Compagni
1953 Utnevnt til direktør og medlem av hovedstyret
1960 Direktør av A/S Nordisk Solar Compagni og ansvarlig for kjøp og salg
1961 Medlem av hovedstyret i Nordisk Solar Compagni

Medlem av konsernledelsen, verv:
1954 Medlem av styret i A/S Nordisk Solar Compagni
1967 Formann i styret til A/S Audiola
1968 Formann i styret til A/S Jacob Jørgensen Holding og Co, Kolding
1972 Styremedlem i styret til A/S Nordisk Solar Compagni, Kolding. Formann i FAFGE´s grossistseksjon.
Representant for Elbrancens Fællesråd.
Formann for FABA – Foreningen for Fabrikanter og importører av Belysning. Medlem av Danmarks Elektriske Materiel Kontrol – DEMKO
1978 Formann for Solarfondet af 1978

Personlige interesser og kvalifikasjoner:
Interesser: Familie, kunse, form og design, jazzmusikk
Språk: Dansk, Tysk og Engelsk både muntlig og skriftlig
Profil: Industrikjøpmann med kunnskap om nasjonal økonomi og lidenskap for belysning.

CV

Jørgen Borum

Født: 30. april 1917 i Middelfart. Sivilstatus: Gift med Edith Jørgensen. Barn: Karin Borum, Niels Borum, Jens Borum. Adresse: Heimdalsvej 15, Kolding.

Utdannelse og profesjonell erfaring
1941 Bankutdannet ved Kolding Folkebank
1942 Westholsteinischer Bank, Husum 
1943 Revisjonsmedarbeider hos Centralanstalten for Revison, KBH.
1947 HD i Regnskapsvesenet, Handelshøjskolen
1947 Leder av revisjonen i SAS, København
1950 Eksamen i Statsautoriseret Revisor
1950 Lagermedarbeider hos Nordisk Solar Compagni i København
1951 Leder av regnskapsfunksjonen i A/S Nordisk Solar Compagni, Kolding
1952 Signaturrettigheter for selskapet A/S Nordisk Solar Compagni 
1955 Nestleder for A/S Nordisk Solar Compagni 
1960 Direktør ved A/S Nordisk Solar Compagni 
1961 Medlem av hovedstyret ved Nordisk Solar Compagni
1966 Direktør ved A/S Audiola

Medlemsskap i konsernledelsen, verv:
1958 Formann i Kolding Handelsforening
1960 Medlem av styret i FAFGE`s Kreditorsektor
1962 Medlem av styret i A/S Audiola
1964 Formann i Kolding Kjøpmannsskole
1965 Styremedlem for den Jyske Handelsstands sentralforening
1965 Nestleder av Provinsehandelskammeret
1965 Medlem av styret for Erhvervenes Skatteutvalg
1966 Medlem av den danske Handelsstands Fællesrepræsentation
1967 Medlem av styret i TRI-Data A/S
1968 Medlem av styret i A/S Nordisk Solar Compagni
1968 Finsk konsul og mottaker av Lejon Orden
1976 Medlem av styret i Silcon Elektronik A/S. Kolding
1977 Formann av Fonden af 20. December

Personlige interesser og kvalifikasjoner:
Interesser: Familie, Solar og golfing
Språk: Dansk, Tysk og Engelsk muntlig og skriftlig
Profil: Ekstremt kompetent finansekspert og strateg. Selvoppoffrende og ansvarsfull Solarianer. Lojal og ydmyk overfor det som er skapt og gitt til ham.

CV

Claes Preben Ørssleff

Født: 1. januar 1913 i Store Andst. Sivilstatus: Gift med Margit Ørssleff. Barn: Carsten Ørssleff. Adresse: Haderslevvej 25, Kolding.

Utdannelse og profesjonell erfaring:
1925 Realeksamen og etterfølgende utdannet i shippingbransjen
1935 AEG Dansk Elektr. A/S, København
1938 Chr Augustinus Fabrikker, København
1943 HD i forretningsorganisasjon, Handelshøjskolen
1945 Kontorsjef A/S Nordisk Solar Compagni, Kolding
1950 Prokurist 
1960 Direktør i A/S Nordisk Solar Compagni med ansvar for kjøp og salg
1961 Medlem av hovedstyret i Nordisk Solar Compagni
1980 Dør etter kort tids sykdom

Medlemsskap i styret, verv:
1949 Styremedlem i Kolding Reklameforening
1952 Styremedlem i Kolding Turistforening
1956 Formann for styret i Kolding Salgs- & Reklameforening
1958 President for Lions Club
1959 FAFGE´s Grossistsektion, Leverandørutvalget
1962 Styremedlem i A/S Audiola
1962 Styreformann i I/S El Salg

Personlige interesser og kvalifikationer:        
Interesser: Familie, foto, roing, teater og kultur    
Språk: Dansk, Tysk og Engelsk muntlig og skriftlig
Profil: Handlekraftig, kompetent og lidenskaplig kjøpmann. Omtales som en karismatisk fullblods Solarianer som gjennom 35 års virke i Solar med stort organisatorisk talent, smidig forhandlingsteknikk og energisk innsats, fikk ting til å skje.