Lukk Ordren ble endret til Fastbox Maxi

Ordren ble endret til en Fastbox Maxi på grunn av størrelsen på en eller flere av produktene i handlekurven. Fastbox Maxi er produkter som ikke passer i vår standardkartong med en lengde opp til 2,5 meter

Hvorfor ble ordren endret til Fastbox Maxi?
Lagre handlekurven?

Fastbox kan ikke leveres. Drive-in kan seinest motta denne type ordre 60 minutter før ordinær stengetid på hverdager. Lagre kurven for seinere bruk eller slett den.

{{cart.Info.Name}}

Slette den, og opprette ny eller lagre den som ordreutkast og opprette ny?

Danmark i 1960- og 70 årene

Høykonjunktur fra 1958 til 1973
Omkring 1958 nådde den vestlige høykonjunkturen til Danmark. I forhold til perioden 1950-57 dobbles den gjennomsnittlige årlige vekstraten i perioden fra 1958 til 1970 til 5 prosent.

Med den økonomiske veksten fulgte en stigning i samfunnets velstand. Velstanden kunne måles på stigningen i forbruket av varer, som hittil hadde vært ansett som luksusartikler, men som nå for alvor vant innpass og ble betraktet som nødvendige, sånn som kjøleskapet og andre hvitevarer, tv-apparater, biler og nye boliger.

Med bilene oppstod et behov for utbygging av veinettet, og med de nye boligønskene fulgte bysanering og oppføring av nye store kvartaler fylt opp med boligblokker og eneboliger. Da det i begynnelsen av 1960 årene ble åpnet opp for nye finansieringsformer startet Danmarkshistoriens største byggeboom av eneboliger. Fra 20.000 boliger i året i 1958 sted tallet til 50.000 boliger i 1969. Den eksplosive økningen fortsatte frem til 1972, som ble det travleste året i perioden med nesten 64.000 nye boliger.

Oljekrisen stopper forbruksfesten i 1973
I oktober 1973 får forbruksveksten en knekk på grunn av oljekrisen som får oljeprisene til å rase. De arabiske oljeproduserende landene reduserer produksjonen drastisk, eksporten til flere land stenges og oljeprisene fire-dobles i løpet av få uker. 

I Danmark utgjør olje 90 % av energiforbruket i 1973. Krisen rammer derfor hardt den danske hverdagen med markante prisstigninger på fyringsolje og bensin. Regjeringen iverksetter rasjoneringer av olje, gass og petrolium og innfører en rekke lovbestemte energisparetiltak. Bl.a. de spektakulære påbudene om nedsatt hastighet og bilfrie søndager inspirert av Nederland og Vest-Tyskland. Det innføres forbud mot belysning i bytikker etter stengetid og 1973 ble året uten julebelysning.

Danskerne skrudde ned varmen og kuttet ned på forbruket
I oljekrisens etterdønninger setter Solar sammen med Honeywell og AEG fokus på automatisk varmestyring og bygger opp et program av energibesparende produkter som består av varmepumper, varmevekslere til varmegjenvinningsanlegg mm.