Lukk Ordren ble endret til Fastbox Maxi

Ordren ble endret til en Fastbox Maxi på grunn av størrelsen på en eller flere av produktene i handlekurven. Fastbox Maxi er produkter som ikke passer i vår standardkartong med en lengde opp til 2,5 meter

Hvorfor ble ordren endret til Fastbox Maxi?
Lagre handlekurven?

Fastbox kan ikke leveres. Drive-in kan seinest motta denne type ordre 60 minutter før ordinær stengetid på hverdager. Lagre kurven for seinere bruk eller slett den.

{{cart.Info.Name}}

Slette den, og opprette ny eller lagre den som ordreutkast og opprette ny?

Audiola Radio

Kapittel 3: 1925 - 1930.

Travel Kolding-virksomhet etablerer dansk radioproduksjon

Etter å ha skilt ut Solars måleraktiviteter i Dansk Maalerværksted, endret direktør Jacob Jørgensen i 1925 Nordisk Solar Compagnis forretningsgrunnlag til ”Fabrikasjon og handel med elektriske artikler og radio engros”.

Jacob Jørgensen har med stor interesse fulgt med på hvordan befolkningens interesse for radio hadde økt siden de første kringkastingene i 1923. Da en rekke statlige radiostasjoner, med BBC i Storbritannia i spissen blir etableret i Europa, er den forutseende kjøpmannen ikke i tvil om at radioen vil bli et elektronisk massemedium. Jacob Jørgensen er overbevist om at radioen vil bli et populært produkt og allemannseie like raskt som elektrisiteten.

En travel hverdag i Haderslevgade

Det har gått veldig bra siden Nordisk Solar Compagni i 1919 blev etableret på 1. salen på Rendebanen 6 i Kolding. Den kraftige veksten hadde allerede to ganger resultert i flytting større lokaler og selv om adressen på Haderslevgade hadde bedre plass til virksomheten så ble det allikevel nødvendig å leie lagerlokaler to andre steder i byen.

Den nymoderne og elektriske verden skapte fasinasjon overalt og gjorde seg særlig gjeldende i de store byene. Den tiltagende etterspørselen merkes godt i Solar hvor det ikke lenger er nok å kjøre pakker til banen i Kolding kun en gang om dagen.

At firmaets første reisende selger, N.C. Jehrbo, var en iherdig representant forsterker arbeidsmengden. Jehrbo reiste mye rundt og med hans profesjonelle rådgivning og troverdige vesen blir mange fjerntliggende elinstallatører kjent med Solar. Nye kunder strømmer til og den daglige ordremengden vokste i et høyt tempo.


Audiola Radio logo

 

Danish Audiola Radio adDansk Audiola reklame


Radioproduksjon i 1930

Radioproduksjon - en ny æra starter

I 1924 er kringkasting, med unntak av automobilen, det mest omtalte temaet i datidens presse. Nordisk Solar Compagni skaffer en del radiokomponenter, som selges til selvbyggere, og Jacob Jørgensen bestemmer seg for å se nærmere på muligheten for radioproduksjon. Det blir raskt kjøpt inn blåselampe og loddekolber og etter flere måneder med utallige eksperimenter og kyndig hjelp fra den lokale telegrafkontrolløren Meyer lykkes endelig Jacob Jørgensen. I samarbeid med medarbeiderne Johs Olesen og N.C. Jehrbo klarer de å sette sammen to velfungerende prototyper på høsten 1924.

Selv om Jørgensen er klar til å sette i gang produksjonen så må han avvente regjeringens offisielle godkjennelse og håpe på at Statsradiofonien skal få kringkastingstillatelse. Da det endelig skjer 1. april 1925 så starter Nordisk Solar Compagni produksjonen av radioer under merket Audiola. Det er den entusiastiske Jehrbo som kommer på navnet basert på en sammensetning av Audion-lampen og den amerikanske radiofabrikken Radiola. Johs Olesen blir utnevnt til verksfører og får ansvaret for å styre selve produksjonen. Ingeniør S. Lindberg blir ansatt med ansvar for videre utvikling.

1942 audiola
Audiola radioproduksjon i 1942

I 1926 lanserer Nordisk Solar Compagni den første mottakeren "4 Lampes Audiola de Luxe" på markedet. Apparatet koster 160 kroner (dagens verdi 5.445 kroner) og selges kun engros til elektroinstallatører. Samtidig som det utvikles nye modeller begynner Audiola også med produksjon av høytalere.

Nordisk Solar Compagni står for både salg og markedsføring av Audiola og i 1929 gir de ut sin første Audiola NSC-katalog. Jacob Jørgensen forbereder samtidig å starte med eksport og forbereder også en engelsk brosjyre hvor de omtaler 4 radioer og NSC- høytaleren.

English Audiola brochure    
Engelsk Audiola brosjyre

Jacob Jørgensens satsning på produksjon av radioer kommer på helt riktig tidspunkt. Antallet radiolytter vokser for hver time. I 1926 registreres ca. 130.000 lisensbetalende radiolyttere. I 1939 har 80 % av alle danske husstander en radio.

Den ferske fabrikanten Jacob Jørgensen uttaler ambisiøst: ”Audiola Radio skal ikke kun følge med i tiden, men vi skal utvikle og designe modeller som er med på å prege tiden”.   

De første filialene

Da omsetningen av både elmateriell og radioapparater får en eksplosiv økning nesten samtidig så blir det også nødvendig med større lokaler. Solar kjøper i 1928 en vesentlig del av eiendommen Borgen i Haderslevgade og innreder større verksted- og lagerlokaler. Den 1. juli 1929 åpner Solar sin første filial i Aarhus og bare fem måneder senere følger en filial i Nykøbing Falster. På skiltet ved inngangene til filialene står der: ”NORDISK SOLAR COMPAGNI – Elektriske Artikler og Radio – ENGROS”. 

Audiola Radio, 200 medarbeidere og en radio hvert 7. minutt.

Audiola Radio produserer radioer, høytalere og grammofoner frem til 1957. I perioden 1926–1931 produseres 15.000 apparater, og i perioden 1932-1942 produseres 60.000 apparater.

Audiola radio production 1942, haderslevvej
Audiola radioproduksjon i Haderslevgade, 1942

Etter 2. verdenskrig bygges det i 1946 en 4. etasje på fabrikken og produksjonen starter langsomt opp igjen. I 1947 står fabrikken klar med økt kapasitet og på det nye samlebåndet kommer det en ny radio hvert 7. minutt. I 1950 sysselsetter fabrikken ca. 200 medarbeidere og produserer i løpet av samme året ca. 15.000 apparater.

Audiola Radio oppnår en markedsandel på ca. 10 % i Danmark og anses som en betydelig aktør i dansk radioindustri. Audiola Radio A/S bygger opp en betydelig eksport til ti land i Europa og Sydamerika.

Turkish audiola ad
Tyrkisk Audiola annonse

Fra interessentselskap til aksjeselskap

I desember 1930 endres Nordisk Solar Compagni til et aksjeselskap. Endringen styrker Solars omdømme som en velfundert, dansk produsent og handelsvirksomhet ovenfor både danske og utenlandske forretningsforbindelser.  

Jacob Jørgensen sikrer samtidig at selskapets kapital utvides slik at fortsatt er rom for investeringer og utbygning av Solars forretningsaktiviteter. Han har planer om å etablere enda et produksjonsselskap.

Les videre i neste kapittel som kommer den 17. april 2019.

CV – Jacob Jørgensen

Kolding 1919

Personopplysninger

Navn: Jacob Lauritz Jørgensen

Fødselsdato: 17. januar 1891

Fødselssted: Sønderborg, som på den tiden tilhørte Tyskland

Sivilstatus: Gift i 1918 med Marie Andersen, Vamdrup.

Barn: Harald Preben Jørgensen (06.01.1918) og Edith Jørgensen (20.01.1920)

Adresse: Familien bor i Strandvejen 9 i Kolding

 

Utdannelse og profesjonell erfaring

1905 – 1906 Skipsgutt ved den tyske skolen Ship Potosi

1906 – 1909 Utdanner seg til å bli konstruksjonsarkitekt for skip ved skipsverft i Flensburg og Eutin, Tyskland

1909 – 1910 Ansatt ved Blom & Vos, Hamburg, og en kraftstasjon i Hamburg 

1910 – 1912 Ansatt som salgsrepresentant og ekspert innen instrumentmålinger ved Solar Zähler Werke, Hamburg

01.02.1912   Emigrerer til Danmark og representant for det engelske selskapet Solar Works

21.07.1913 Grunnlegger og daglig leder av Solar Elektricitetsmaaleren v/ Pedersen & Jørgensen

12.06.1918 Blir akseptert som medlem av "Kolding Fodsportsforening af 1915" og oppnår dermed anerkjennelse fra det ledende forretningsnettverket i Kolding.

24.04.1919 Selger målerfabrikken inkludert utstyret til kraftstasjonen Kolding Elektricitetsværk

17.05.1919 Grunnlegger og direktør for Nordisk Solar Compagni, Kolding, som selger elektrisk målere og relatert materiell

12.12.1919 Får godkjent importlisens som kjøpmann i Kolding

17.18.1920 Får godkjent importlisens som produsent i Kolding

01.04.1923 Flytter selskapet til Borgen, Haderslevgade 21-23, som senere endrer navn til Haderlevvej 25, Kolding.

20.05.1924 Kjøper hus i Strandvejen 9 i Kolding

01.12.1924 Etablerer selskapet Dansk Målerværksted i Kolding

1926 – 1928 Formann for forretningsnettverket "Kolding Fodsportsforening af 1915"

1927 Æres som tysk konsul i Kolding 

1929 Medlem i styret for Kolding Seilklubb

1930 Adm. direktør i Aksjeselskapet Nordisk Solar Compagni, Kolding 

 

Personlige interesser og kvalifikasjoner

Interesser: Elektrisitetens integrasjon i markedet og de store forretningsmulighetene, skip, yachter, hester og riding

Språk: Flytende dansk, tysk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Kjøpmann: Han har en distinkt sans for forretningsvirksomhet, og er både innovativ og en initiativtaker

Ambisjon: ”Jeg vil tjene min første million før jeg fyller 30”

 

Jacob Jørgensen's pass