Lukk Ordren ble endret til Fastbox Maxi

Ordren ble endret til en Fastbox Maxi på grunn av størrelsen på en eller flere av produktene i handlekurven. Fastbox Maxi er produkter som ikke passer i vår standardkartong med en lengde opp til 2,5 meter

Hvorfor ble ordren endret til Fastbox Maxi?
Lagre handlekurven?

Fastbox kan ikke leveres. Drive-in kan seinest motta denne type ordre 60 minutter før ordinær stengetid på hverdager. Lagre kurven for seinere bruk eller slett den.

{{cart.Info.Name}}

Slette den, og opprette ny eller lagre den som ordreutkast og opprette ny?

Solar utvikler seg til et digitalt sourcing- og serviceselskap

Ansettelsen av ny CEO i 2014 starter et markant strategiskifte og endring av identitet for Solar.

Med ansettelsen av Anders Wilhjelm som ny CEO går Solar fra å være en produktorientert virksomhet til i høyere grad å være en serviceorientert virksomhet.

En større transformasjon av virksomheten blir satt i gang. Fra å være en teknisk grossist skifter Solar identitet og utvikler seg til et digitalt sourcing- og serviceselskap. Det betyr at det nå blir lagt vekt på å kjøpe inn på vegne av kundene, samtidig som man øker fokus på verdiskapende tjenester som kan tilbys i tillegg til produktene.

Logistikk- og leveringstjenester er essensielle i denne sammenhengen. Solars populære 1-times leveringstjeneste, Solar Fastbox, som opprinnelig er utviklet til det danske markedet, ble utvidet til å omfatte flere større byer på de øvrige markedene.

I denne perioden flytter Solar konsernets hovedkontor fra Kolding til Vejen for å komme tettere på forretningen, det danske datterselskapet er lokalisert her.

Strategien konsentrerer seg om profitabel vekst. Det betyr at Solar i 2015 selger sine tyske forretningsaktiviteter, som i flere år har gått med underskudd.

Til gjengjeld kjøper Solar i starten av 2016 den nederlandske virksomheten MAG45, som er spesialisert på løsninger innenfor integrerte innkjøp. Oppkjøpet er med på å skape økt eksponering på industriområdet.

Senere samme år kjøper Solar den norske kursvirksomheten Euro Business School. EBS slås sammen med Solars egen kursarrangør, Solar Skolen, og blir til Scandinavian Technology Institute.

Hovedkontoret i Kolding flytter til Vejen

Kolding

Vejen

Den grønne skifte

Solar har i flere år hatt fokus på energioptimalisering, energieffektive løsninger og fornybar energi. Klima og energi vokser som forretningsområde med et økende salg av varmepumper. Med oppkjøpet av den danske solcelleentreprenørvirksomheten DrivhusEffekten i 2017 blir Solar for alvor en aktiv del av det grønne skifte.

Solcelleentreprenørvirksomheten, som skifter navn til Solar Polaris, er blant de største i Skandinavia og er spesialist innen installasjon av solcelleanlegg til private virksomheter, offentlige institusjoner, borettslag samt boligeiere. Solar Polaris utfører alle faser i et solcelle prosjektforløp fra den første henvendelsen til service av det ferdiginstallerte anlegget i hele dets levetid.

Digital nettverksstrategi

Med en velfungerende og stigende e-handel som fundament velger Solar en bred satsing på digitalisering. Solar utvikler en digital nettverksstrategi og gjennom digitalisering og nettverksbasert forretningsutvikling jobber man innovativt og åpent med digitale frontløpere for å øke kundenes produktivitet og lønnsomhet.

I denne fasen investerer Solar i en rekke digitale oppstarts-virksomheter. Blant dem er de to danske virksomhetene Minuba og GenieBelt. GenieBelt fusjonerer senere med belgiske APROPLAN og blir til LetsBuild. Andre digitale investeringer blir gjort i den børsnoterte svenske virksomheten BIMobject og den norske virksomheten Viva Labs.

Internet of Things, cloud-løsninger, smarthome-løsninger, trådløs sensorteknologi og digitale bygg er blant de mange nye begrepene som kommer på dagsordenen. Man ser en rekke digitale teknologier som modner raskt, og som har stort potensiale for å øke produktiviteten i bransjer som begynner å mangle faglært arbeidskraft. En mangel på arbeidskraft som på lang vei kan løses ved å ta de digitale verktøy til seg og jobbe mer effektivt.

I den digitale forretningsutviklingen tar Solar for seg hele verdikjeden for å finne muligheter for å tilføre verdi med digitale løsninger og virksomhetens kjernekompetanser. Etter dette velger man ut de områdene hvor man kan bidra med å akselerere utviklingen og jobbe strategisk sammen om å digitalisere og endre uproduktive vaner.

Gjennom nye tjenester som understøtter strategien styrker Solar forholdet til kundene og tiltrekker seg nye kundegrupper. Investeringene bringer med seg ny digital teknologi og kompetanse innenfor forretningsutvikling. I tillegg til utveksling av erfaring, kunnskap, markedskjennskap og kunder får Solar raskere tilgang til nye typer markeder.

Samtidig er det gevinster å hente for de digitale frontløperne. Solars digitale partnere styrker deres muligheter for å realisere ambisiøse vekstplaner via kapitalinnsprøytninger samt tilgangen til et etablert forretningsnettverk og solid bransjekunnskap hos Solar. Stronger together.

Siste kapittel i Solars historie kommer den 17. desember 2019.