Lukk Ordren ble endret til Fastbox Maxi

Ordren ble endret til en Fastbox Maxi på grunn av størrelsen på en eller flere av produktene i handlekurven. Fastbox Maxi er produkter som ikke passer i vår standardkartong med en lengde opp til 2,5 meter

Hvorfor ble ordren endret til Fastbox Maxi?
Lagre handlekurven?

Fastbox kan ikke leveres. Drive-in kan seinest motta denne type ordre 60 minutter før ordinær stengetid på hverdager. Lagre kurven for seinere bruk eller slett den.

{{cart.Info.Name}}

Slette den, og opprette ny eller lagre den som ordreutkast og opprette ny?

Etter en rekke av oppkjøp setter Solar fokus på konsolidering og effektivisering

Nytt fokus

Etter nesten to tiår med hurtig vekst, både organisk og gjennom oppkjøp, stiller Solar i 2006 med en ny konserndirektør Flemming H. Tomdrup i spissen med skarpt fokus på forretningsmessig konsolidering. Solar har utviklet seg til å bli en betydelig internasjonal grossistvirksomhet i det nordeuropeiske markedet, og omsetningen har over en 22 års periode vokst fra 1 milliard kr til 1 milliard Euro.

Tiden er nå inne for, med slagordet One Solar, å samle selskapene i en ny felles strategi som kan sikre Solars fortsatte forretningsmessige utvikling og vekst. Å forene kreftene til et enda sterkere Solar som på alle områder er klare til å utfordre og møte fremtiden.

New Solar 2010

I 2007 lanserer Solar det tre-årige strategiprogrammet "New Solar 2010". Taktstokken for å nå konsernets finansielle mål frem mot 2010 er tydelig med fokusområdene Growth, Efficiency og People. Konsernets fortsatte vekst skal sikres gjennom selskapenes organiske vekststyrke. Effektiviserings- og konsolideringsgevinster skal høstes for å sikre lønnsomheten. Medarbeider- og ledelsesmessige kompetanser skal kartlegges og utvikles slik at konsernets sosiale kapital matcher Solars fremadrettede forretningsmessige utviklings- og vekstmål.

Solar - Stronger together

Som en del av strategien innleder Solar i 2008 en prosess som skal føre til økt branding og synliggjøring av Solar. Alle medarbeidere i Solar involveres og med en styrket fellesskapsfølelse er det stolte og engasjerte solarianere som noen måneder senere samles under pay off-begrepet Stronger Together. Med det identifiserer de seg med virksomhetens nye Misjon, Visjon og Verdier.

Samtidig lanseres Solars IWS-servicekonsept (Integrated Workflow System), hvor Solar og kunden optimaliserer samarbeidet og sikrer de mest effektive og lønnsomme løsninger for begge parter.

Solar Lean Way

I 2007 beslutter Solars samlede ledergruppe (SMT) å innføre Lean som et målrettet verktøy for å effektivisere driften og virksomhetens mange prosesser. Med et Lean academy blir leankulturen omsorgsfullt implementert i virksomheten og tar overalt en sentral rolle i organiseringen av det daglige arbeidet.

Solar mottar i 2010 Dansk Industris Produktivitetspris for den vellykkede lean-implementering og de oppsiktsvekkende resultatene som i årene med verdensomspennende finanskrise i vesentlig grad bidrar til at Solar fortsatt fremlegger sorte regnskapstall.

Se prisen vår her

Solar 8000

De mange oppkjøpene og den raske ekspansjonen med etablering i nye markeder legger et betydelig press på Solars egetutviklede forretningssystem ( SGS – Solar Group System). På bakgrunn av en omfattende SGS-Renewal Business Case beslutter Solar med Solar 8000 å påbegynne omstillingen til SAP.

Solar 8000 omfatter etableringen av konsern-standardiserede forretningsprosesser understøttet av IT-systemet SAP. Samme IT-plattform i alle selskaper er en ledelsesmessig referanse med harmoniserede data fra felles konserndatabaser.
Solar 8000 fremtidssikrer Solars forretning. Det skaper økt effektivitet og forretningen optimeres ved at medarbeiderne på tvers av landegrenser kan dele beste praksis.

En agil organisasjon og sublim change management sikrer de kommende årene en suksessfull omstilling fra SGS til SAP - det hittil største og mest betydelige prosjektet i virksomhetens historie. Etter at Solar Norge, som første selskap, implementerer Solar 8000 i 2010, rulles det betydningsfulle forretningssystemet ut med stor suksess i de øvrige selskapene.

Solar Business Academy og Solar Skolen

Med fokusområdet People opprettes en tverrfaglig HR-organisasjon og med Navigator og Solar Business Academy utfordres og utdannes Solar-ledere overalt i organisasjonen til å utvikle medarbeidere, så de på kort og lang sikt er kompetente til å møte de forretningsmessige utfordringene. Med Solar Business Academy igangsetter Solar sin hittil største investering i medarbeidertrening og –utvikling. I alt 250 funksjonsledere fra datterselskapene deltar i Solars GLP-program (Group Leadership Programme).                     
Solar Business Academy handler likevel ikke bare om lederutdannelse. Akademiet utvikler og gjennomfører i alt fem utdanningstrinn: 1) Basic Business Skills, 2) Lean & Process, 3) Project Management,  4) Talent Development og 5) Leadership.


Parallelt med dette starter Solar opp utviklingskonseptet Solar Skolen i alle selskaper. Gjennom Solarskolen tilbys blant annet kompetansehevende kurs av teknisk karakter til alle virksomhetens kunder og medarbeidere.

SAP Go Live

Følg med i det intense arbeidet opp mot Go Live og se hvordan Project Management Office og IT-avdelingen nærmest må jobbe natt og dag for å nå våre felles mål.

Solar Blue Energy

I 2008 utvikler Solar energioptimaliseringskonseptet Blue Energy som skal ha fokus på energiriktige løsninger. Vitensenteret Solar Explorium blir året etter med stor oppmerksomhet innviet av Klima og Energiminister og senere EU kommisær Connie Hedegaard. Fra Solar Explorium demonstrerer Solar overfor rådgivende ingeniører, arkitekter og installatører, hvordan det er mulig å omsette de nyeste teknologier og produkter til CO2-reduserende energiløsninger som er til nytte for den globale klimasituasjonen. Bransjens aktører viser stor interesse og suksessen følges raskt opp med en ”rullende" Explorium version hvor en Blue Energy lastebil besøker 100 utvalgte byer på Solars fem hovedmarkeder i Nord-Europa.

One Solar

En effektiv forretning med høyt servicenivå
Da konserndirektør Flemming H. Tomdrup i november 2013 melder at han ved utgangen av april 2014 går av, er det et forent Solar som med glød, mot og smartfun har blitt Stronger Together og står klare til å utfordre og møte fremtiden.

Les neste kapitel om hvordan Solar utvikler seg til å bli en digital sourcing– og servicepartner.

Blue Energy lastebil på tur.

Blue Energy kuben.

Marketingmateriell.