Lukk Ordren ble endret til Fastbox Maxi

Ordren ble endret til en Fastbox Maxi på grunn av størrelsen på en eller flere av produktene i handlekurven. Fastbox Maxi er produkter som ikke passer i vår standardkartong med en lengde opp til 2,5 meter

Hvorfor ble ordren endret til Fastbox Maxi?
Lagre handlekurven?

Fastbox kan ikke leveres. Drive-in kan seinest motta denne type ordre 60 minutter før ordinær stengetid på hverdager. Lagre kurven for seinere bruk eller slett den.

{{cart.Info.Name}}

Slette den, og opprette ny eller lagre den som ordreutkast og opprette ny?

Nordisk Solar Compagni utvider virksomheten

I begynnelsen av 1989 tar Nordisk Solar Compagni, Danmarks ledende elgrossist, hull på pengesekken, som i 1987 utgjorde en egenkapital på 518 mio. kr., når de kjøper opp sin første utenlandske virksomhet, Westbo El Grossist AB i Sverige.

Med dette innledes den forventede ekspansjonen i utlandet, som konsernet har forberedt siden opprettelsen av datterselskapet Solar International A/S i oktober 1987.

Ledelsen opplyser at ekspansjonen i de kommende årene forventes å foregå ”stille og rolig” uten store og raske oppkjøp og primært vil de være konsentrert om nærmarkedene Tyskland, Sverige og Norge.

Den landsdekkende elgrossisten har de senere årene investert stort i etableringen av et moderne sentrallager i Vejen. Innkjøps- og lagerfunksjonene har blitt sentralisert, og med en banebrytende omlegging og effektivisering av varedistribusjonen så tilbyr nå den danske engrosvirksomheten de mange installatør- og industrikundene dag-til-dag-levering og bidrar til stor verdiskapning for kundene sine.

Siden starten i 1919 har Solar utviklet seg til å bli Danmarks ledende grossistforretning. Virksomheten som i løpet av sine første 70 år utelukkende har hatt sitt forretningsmessige felt i Danmark, Grønland og på Færøerne, går nå i gang med å utvide sine forretnings- og distribusjonskonsepter til nærmarkedene ved oppkjøp.

Større operasjonsflate skulle sikre Solars fremtidige vekst og med et økt volum styrke virksomheten i den tiltagende konkurransen fra internasjonale grossistkonsern.

Fra dansk til nordeuropeisk grossist
Det viser seg raskt at meldingen om at ekspansjonen skulle foregå stille og rolig ikke helt holder vann. Et stort forarbeide og mange måneders forutgående forhandlinger bærer plutselig frukter, og styret godkjenner allerede på våren  1989 ytterligere fire oppkjøp.

Sverige

I tillegg til Westbo El Grosssist AB erhverves også Grosseliten AB i 1989 og med ytterligere fem svenske oppkjøp de neste årene (Elgrossisten Göran Arnesson AB,  Elektro Mickie AB,  Elektro Elco AB, Electrica AB og Direkt-El AB) danner alle de erhvervede selskapene grunnlaget for Solar Sverige AB under ledelse av VD Kjell Svensson.

Tyskland

Samtidig med at Berlin-muren falt i november 1989, avslutter Solar sitt forberedende arbeid rundt kjøpet av den nordtyske grossistvirksomheten Elektro Vertrieb Nord GmbH med hovedkontor i Neumünster.  I årene etter følges oppkjøpet opp med erhvervelsen av ytterligere en berlinsk grossistvirksomhet Georg Herrchen Gmbh & Co KG samt firmaet R. Janke GmbH i Lübeck. Sammen skaper de rammen rundt det daværende Solar Deutschland GmbH.

Nederland

I 1996 erhverver Solar det velrenommerte nederlandske grossistselskapet Brinkman & Germeraad BV med assosierte selskaper i Nederland og Belgia. Det etableres et nytt moderne sentrallager, og når Solar senere erhverver alle aksjene i Groothandel Electro Automatisering Smelt BV, skapes fundamentet til det landsdekkende tekniske grossistselskapet som vi i dag kjenner som Solar Nederland B.V.

Polen

Parallelt med etableringen i Nederland lykkes det Solar i 1998 å kjøpe opp en rekke mindre grossistselskaper i Polen. En fusjoneringsprosess med utvikling og implementering av en ny felles IT-plattform startes og med etableringen av hovedkontor og sentrallager i Lodz vest for Warszawa ser Solar Polska Sp. z o.o. dagens lys.

Norge

Selv om pressemeldingen i 1989 sa at den utenlandske ekspansjonen primært ville være konsentrert om Tyskland, Sverige og Norge, går det 10 år før Solar lykkes med å heise konsernflagget i Norge med oppkjøpet av Siemens Elektroengros AS Norge i år 2000.  Med ytterligere oppkjøp av Elektrogrossisten Sør AS og etterfølgende etablering av sentrallageret ved Gardermoen bygger norske glødende solarianere raskt og effektivt grunnmuren til det Solar Norge A/S, vi kjenner i dag.  

Finland

Bare 6 måneder etter at avtalen med Siemens Elektroengros i Norge er inngått, lykkes Solar med å erhverve det finske selskapet Viikinkikaapili OY i Helsinki. Det viser seg å ikke være mulig å gjøre ytterligere oppkjøp for å bygge opp tilstrekkelig volum og opprettholde selskapet. Solar overlater etter en kort årrekke all forretningsaktivitet i det finske datterselskab til el- og vvs-grossisten Ahlsell.

Kompetanse- og konseptutvikling:
For at oppkjøpene skal kunne tilføre Solar den ønskede synergien i de nye utenlandske selskapene så settes det fokus på teknisk kompetanseutvikling og introduksjon av Solars konsepter. Det er et nedfelt prinsipp og krav at det skal etableres sentrallagere, utvikles elektroniske samhandelsløsninger og innføres nattdistribusjon for at også de nye selskapene skal leve opp til Solars grossistkonsept:

Kunden skal motta riktig vare – på riktig tidspunkt – til riktig sted – i riktig mengde og med den rette tekniske og markedsføringsmessige support.

Bransjeskifte og ny forretningsstrategi
Etter over 10 år med en effektiv horisontal markedsvekststrategi og oppkjøpet av mere enn 30 selskaper er Solar posisjonert som et danskeid grossistkonsern med 7 landeselskaper i det nordeuropeiske markedet ved inngangen til årtusenskiftet.

 

I 2003 beslutter konsernledelsen å endre og tilpasse vekststrategien til den betydelige bransjeskifte, som i økende grad konstateres i flere markeder, hvor såkaldte teknikkentreprenører påtar seg å levere og installere totale tekniske løsninger innenfor el, vvs og ventilasjon.

Dette medfører at Solars forretningsstrategi utvides og i 2004 omformuleres til: 

”Engroshandel med og distribusjon av el-, vvs- og ventilasjonskomponenter”.

Meldingen er klar og ikke til å misforstå. Solars tidligere horisontale vekststrategi skal være mer vertikal. Veksten skal nå komme fra økt markedspenetrasjon i de eksisterende markedene og baseres på et markant utvidet produktprogram.

Allerede i september samme år annonserer ledelsen i Solar Danmark oppstarten av en vvs-divisjon.

Overtar Europa

På 90-tallet var Solar International en voksende forretning. Denne videoen tar oss med på en rundtur i alle Solar-landene, både gjennom kontorbyggene og sentrallagere. På den tiden fantes Solar også i Finland.

Historisk perspektiv

I 1989 falt den første steinen fra Berlin-muren ned på bakken. Videoen viser noen få bilder fra dette historiske øyeblikket.