Lagre handlekurven?

Fastbox kan ikke leveres. Drive-in kan seinest motta denne type ordre 60 minutter før ordinær stengetid på hverdager. Lagre kurven for seinere bruk eller slett den.

{{cart.Info.Name}}

Slette den, og opprette ny eller lagre den som ordreutkast og opprette ny?

Generelle vilkår

Betingelser for bruk
Informasjon, dokumenter etc. som er tilgjengelig på www.solarnorge.no leveres "som den er" og Solar A / S gir ingen garantier av noe slag med hensyn til dette nettstedet eller innholdet.

Eiendomsrett
Nettsiden eies og drives av Solar A/S, som er registrert i henhold til norsk lov, med hovedkontor i Vejen, Danmark.

Brukerlisens
Du er velkommen til å se deg rundt på nettsiden. Solar Norge AS gir deg tillatelse til å se på nettsiden og printe eller laste ned materiell som vises på denne siden til deg personlig, ikke-kommersielle bruk, forutsatt, at du uten forbehold aksepterer de vilkår og betingelser som står i avtalen, og forutsatt, at du sørger for, at alle påbud og forbud vedrørende opphavsrett, varemerke og annet eierskap respekteres. Du kan ikke uten skriftlig tillatelse fra Solar Norge AS kopiere, reprodusere, laste opp, videresende eller distribuere innholdet på denne nettsiden, herunder tekst, bilder, lyd og video, til offentlige eller kommersielle formål. Innholdet på nettsiden må heller ikke plasseres i rammer på tredjeparts nettsider (forbud mot framing).

Når du bruker nettsiden vår betyr det at du godkjenner og aksepterer bruken i henhold til våre vilkår og betingelser. Videre garanterer du at du ikke bruker nettsiden til formål som er rettstridige, umoralske eller ting som ellers er forbudt i henhold til våre vilkår.

Det er Solar A/S' mål at innholdet på nettstedet alltid er korrekt og oppdatert. Solar A/S står ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle skader eller tap som oppstår på grunn sb bruk av denne hjemmesiden eller dens informasjon, herunder tapt fortjeneste, andre indirekte tap, tap av data, sammenbrudd eller skader. Enhver tilgang til dette området er på egen risiko.

Solar A/S forbeholder seg retten til å fortsette utviklingen av dette området og til å endre innholdet og/eller eventuelle prosedyrer uten varsel. Modifikasjoner kan inneholde begrensninger og/eller utvidelser.

Brukerinformasjon
Enhver form for informasjon eller materiell, som du sender til nettsiden via e-post eller på annen måte, er og vil bli behandlet som å være ikke-fortrolig og ikke-opphavsrettslig beskyttet. Solar Danmark A/S har rett til å bruke alt det du sender med post til ethvert formål. Det er forbudt i enhver form å sende eller overføre materiell til/fra denne nettsiden, som er ulovlig, truende, diskriminerende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk eller på noen måte i strid med norsk lov.

Linker til og fra annet materiell
Solar Norge kan fritt legge hyperlinks til tredjeparts nettsider. Solar Norge AS har ingen kontroll over de linkede nettsidene, og Solar Norge AS er på ingen måte ansvarlig for innholdet på en slik linket nettside eller for noen nettside linket til en slik linket nettside. Solar Norge AS gir ingen form for godkjennelse av firmaer eller produkter, hvor det opprettes hyperlinks, og Solar Norge AS forbeholder seg retten til å legge dette på sin nettside. Solar Norge forbeholder seg ensidig retten til når som helst å slette en hvilken som helst link eller et hvilket som helst linket program. Hvis du ønsker å besøke tredjeparts nettsider, som er linket til denne nettsiden, skjer dette på ditt eget ansvar.

Innhold
Solar Norge  er nøye med opprettelse og vedlikehold av hjemmesiden og sørger for at innholdet er korrekt og oppdatert. Innholdet på nettsiden oppdateres uten noe forhåndsvarsel. Solar Norge garanterer derfor ikke for at innholdet er korrekt og ajourført.

Besøkende på vår hjemmeside aksepterer at Solar Norge er fritatt for ethvert ansvar for hjemmesidens innhold, software eller noen form for bruk av den.

Immaterielle rettigheter
Tekster, layout, tegninger, databaser og andre dele av hjemmesiden, samt selve hjemmesiden, er beskyttet av copyright og av de rettigheter som produsenten av denne databasen innehar. Noen navn, merker og logoer på hjemmesiden er beskyttede varemerker.

Ikke noe på denne hjemmesiden må fortolkes som en lisensrett eller annen rett til å bruke noen av varemerkene som vises på hjemmesiden uten skriftlig tillatelse fra Solar Norge eller tredjepart som måtte eie de varemerkene som vises på denne hjemmesiden.

Enhver form for kopiering, bearbeiding, oversettelse, modifikasjon og enhver bruk av hele eller deler av denne hjemmesiden eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måte, er forbudt.

Ansvar
Ditt bruk av og besøk på vår hjemmeside foregår på eget ansvar. Solar Norge garanterer ikke, at software som er brukt på siden, og informasjon, online applikasjoner eller noe annen service ydt ved hjelp av denne side er feilfrie, eller at bruken av dem vil være uten avbrytelser. Solar Norge fraskriver seg ethvert ansvar for ovennevnte, herunder for eksempel for nøyaktighet, stand, salgbarhet og egnethet til bestemte formål. Uansett om annet måtte være beskrevet på denne hjemmesiden, er Solar Norge på ingen måte ansvarlig for noen form for tapt fortjeneste, inntekter eller noen form for indirekte skader, som oppstår på grunn av, eller i forbindelse med denne hjemmeside eller ved bruk av noen av de ytelser som er beskrevet på denne hjemmesiden.