Teknisk kunnskap

Våre sertifiseringer kort forklart

EPD

Miljøpåvirkningen av et produkts livssyklus blir kvantifisert, noe som gjør det mulig å utføre direkte sammenligninger mellom produkter som tjener samme formål.
Lær mer

Økodesign

Økodesign er en metodikk for produkt- og tjenesteutforming som integrerer miljøhensyn gjennom hele produktets livssyklus, fra utvikling til avvikling, for å redusere dets økologiske fotavtrykk
Lær mer

ENEC

ENEC-merket er et symbol på elektriske produkter av høy kvalitet i Europa.
Lær mer

Her har vi samlet tekniske termer og kunnskap om lys

CE-merket

Med CE-merket garanterer fabrikanten, at produktet er produsert i overensstemmelse med felles-europeiske krav til sikkerhet, helse og miljø.

CRI

Evnen til å gjengi farger gis ved det såkalte fargegjengivelse indeks (CRI – Colour Rendering Index).

Eco-design

Eco-design en tilnærming til å designe produkter og tjenester, der miljøpåvirkningen tas i betraktning i alle faser av produktets utvikling og levetid.

Fargetemperatur

En lyskildes fargetemperatur angis i kelvin (K).

FastCalc

FastCalc fra Dialux gjør det mulig å lage veiledende lysberegninger enkelt og raskt direkte på WEB, spesielt anvendelig for dere som er på farten.

Flimmer og LED-armaturer

Flimmer og LED er blitt et tema, men hva handler det om? Årsaken er delvis innslag på TV og publiserte nyhetssider på nettet.

IP-klassifisering

IP (Ingress Protection) klassifiseringen forteller oss om armaturens evne til at tåle vann og fremmedlegemer.

LED

LED står for Lys Emitterende Diode.

LED levetid

Ifølge de seneste internasjonale standarder dokumenteres LED-armaturens levetid med to forskjellige verdier.

MacAdam

LED-modulens lysfarge kvalitet eller kromaticitet er mål for spredning i lys fargen.

Produktnivåer PREM/PRO/STD

Vi har gjort det enklere for deg å velge riktig belysning for ditt neste prosjekt.

Rengjøring

For optimal bruk av lyset anbefales en jevnlig rengjøring av lysarmaturene.

Definisjon av lystekniske begreper

Lumen (lm) Lumenverdi er den totale mengden lys fra en lyskilde definert som mengden lys målt mot øyets følsomhetskurve.
Lysstyrke Candela (CD) Lysstyrke er intensiteten av lys i en bestemt retning definert som lumenverdi pr. romvinkel.
Lysstyrke Lux (lx) Belysningsstyrke er definert som lumenverdien som treffer en overflate pr m².
Luminans Definert som mengden lys som reflekteres fra en overflate i en bestemt retning.
Luminanshopp Overgangen mellom lyse og mørke overflater.
Fargetemperatur Kelvin K: Fargetemperatur beskriver fargeinntrykket av lyset og oppleves som varmt (lav K-verdi) eller kaldt lys (høy K-verdi).
Fargegjengivelse Ra-verdi Lyskildens evne til å gjengi farger korrekt og gradert fra 0-100.
Lyseffekt Lm/W Lyseffekt fra en armatur er definert som lumenverdien til lyskilden pr brukt Watt fra lyskilden (inkludert ballast).
Jevnhet Emin / Emid Forholdet mellom laveste verdi og gjennomsnitt. Gjelder både belysningsstyrke og luminans.
Blending Synsforhold som reduserer evnen til å se detaljer, eller som forårsaker ubehag. Oppfattes som ubehagsblending og/eller synshemmet blending.
Skjermingsvinkel Vinkelen mellom armaturens horisontale akse og siktelinjen. Slik at lyskilden blir synlig.
Armatureffektivitet Effektiviteten til armaturen er en prosentvis indikasjon på hvor mye av lyset som slipper ut av armaturen.
Refleksjonsfaktor Prosentvis indikasjon på hvor mye lys som reflekteres fra en overflate.
Gjennomsnittlig levetid Definert som tidspunktet da f.eks. 50 % lyskilder virker.
Økonomisk liv Økonomisk levetid er definert som tiden når 70 % av lyskildene er utbrent/defekt.