CE-merket

/globalassets/shared/concepts/solar-light/ce-marke.jpg

Hva er CE -merket?

Mange produkter krever CE -merking før de kan selges i EU. CE -merking indikerer at et produkt er vurdert av produsenten og anses å oppfylle EUs krav til sikkerhet, helse og miljøvern. Det kreves for produkter produsert over hele verden, som deretter markedsføres i EU.

Med CE-merket garanterer fabrikanten, at produktet er produsert i overensstemmelse med felles-europeiske krav til sikkerhet, helse og miljø. CE-merkingen er innført av Europakommisjonen. Det er Kommisjonen som har fastlagt betingelsene for bruk av merkingen i de forskjellige CE-merkingsdirektiver.