CRI/RA (Fargegjengivelse)

Hva er CRI?

Evnen til å gjengi farger gis ved det såkalte fargegjengivelse indeks (CRI – Colour Rendering Index). Fargegjengivelse angis på en skala fra 0 til 100 prosent. Denne indeksen angir hvor nøyaktig lyskildens fargegjengivelse er i forhold til solens lys. Jo høyere CRI, jo nærmere er lyskilden på naturens lys. Dagslys har CRI = 100.

Lyskilder med en CRI mellom 80 og 89 har en høy fargegjengivelse, hvilket gjør dem velegnet til bruk stort sett alle steder. Denne CRI blir ofte benyttet i hjem, kontorer, lager osv. I butikker og frisør mm. vil man ofte benytte en CRI mellom 90-100, da fargegjengivelsen her er viktig.

Det er viktig at understreke, at CRI er uavhengig av fargetemperatur. Fargetemperaturen skaper stemning, men påvirker ikke gjengivelsen av fargene.
Fargegjengivelsen kan variere mellom dioder fra forskjellige produsenter, men er knyttet til lysdiodens spektralfordeling. Det er også vert å merke seg at fargegjengivelsen kan variere alt etter om det er et nytt LED-modul eller om det er et som har lyst i flere tusen timer.