IP klassifisering

IP (Ingress Protection) klassifiseringen forteller oss om armaturens evne til at tåle vann og fremmedlegemer. Det første siffer betegner motstandsdyktighet mot faste fremmedlegemer (støv), og det andre siffer motstandsdyktighet mot vann.

IP20
Et standard interiørarmatur er normalt IP20. Det vil si at en person ikke skal kunne få støt ved å stikke en finger inn i et eksisterende hull i armaturen. Ellers ingen beskyttelse.

IP23 Regnsikker
Når man først gjør tiltak mot vann ovenfra, får man normalt en IP23. Kravet er at det etter avsluttet test ikke skal være vann på elektriske komponenter. IP23 = regnsikker ± 60° ovenfra.

IP44 Sprutsikker
IP3x/-4x betyr at armaturen ikke kan ha åpninger der man kan stikke inn et objekt med 2,5 mm/1,0 mm diameter. Testen utføres med ståltråd i riktig diameter med definert kraft (3N/1N). IPx4 betyr at armaturen må tåle vannsprut fra alle kanter. Testes med normert spruteapparat. Armaturen blir normalt ikke laget vanntett, men med et vannledersystem som hindrer vann i å nå elektriske deler, og sørger for at vannet også renner ut igjen.

IP54/55 Støv- og sprut/spylesikker
Dette betyr at støv ikke kan trenge seg inn på elektriske komponenter, slik at det kan oppstå isolasjonsfeil. Armaturen må være tett og pakning er derfor nødvendig. Testes i støv-kammer. IPx5 krever motstandsdyktighet mot spyling (ikke høyttrykkspyling). Høyere vanntrykk og mengde krever høyere pakningstrykk enn IP54. IPx5 testes med spyleslange (6,5 mm dyse og 12,5 l/min). Avstand 3 m.

IP66 Støv- og sprutsikker
IP6x er høyeste tetthetsklasse for mekanisk inntrenging (objekter/støv). Det tillates ingen inntrenging av støv etter avsluttet test. Armaturen må da være helt tett, også ved undertrykk. Pakningstrykket må derfor være tilstrekkelig høyt for å hindre utjevning av undertrykk. IPx6 er beskyttelse mot kraftig spyling og tung sjø. Dette er armaturer som ofte blir rengjort med høytrykkspyler, eller som er montert på båter og utsatt for direkte treff av bølger. I tillegg til høyt pakningstrykk for å sikre mot støvinntrenging, legges det inn mekanisk styrke for å sikre at armaturen ikke åpner seg på grunn av det høye trykket og den store vannmengden. 

Dette gjelder både deformering av skjerm og funksjon av lukkeklips. Testes med brannslange (dyse på 12,5 mm, og vannmengde 100 l/min.). Det tillates ikke spor av vann inne i armaturen etter avsluttet test. 

IP67 Støv- og vannsikker
Samme tetthet mot mekanisk inntrengning som IP66 men skal kunne holde tett etter 30 min. på 1 m dyp. Mekanisk er det ikke like store krav som IP66, men det må sikres at armaturen ikke kollapser ved undertrykk på 1 m dyp. NB: IP67 armaturer holder ikke nødvendigvis testen for IP66.

IP68 Kontinuerlig neddykking
Typiske bruksområder er undervannsbelysning i badebassenger og innvendig tankbelysning.