LED-armaturens levetid

Ifølge de seneste internasjonale standarder dokumenteres LED-armaturens levetid med to forskjellige verdier: LED-modulens levetid og driverens levetid. For å få et inntrykk av en armatur sin levetid skal disse to opplysningene sammenholdes.

Nye internasjonale standarder for hvordan levetiden skal beregnes på LED-armaturer er IEC 62717 LED-moduler for generell belysning — Ytelseskrav og IEC 62722-2-1 Spesielle krav til LED-armaturer.

Levetid på LED modul defineres ved L og B tallet.
L tallet angir % vis mengde lystilbakegang og B tallet angir hvor stor andel av armaturene er over/under. L80 B20 70.000t betyr at etter 70.000t brenntid har LED 20% lystilbakegang og 80% av armaturene er lik eller bedre enn dette.
Driverens levetid kan være den svakeste delen av armaturen, men denne kan ofte skiftes ut som reservedel.

Hva påvirker LED-armaturens levetid?

• Hvilket fabrikat og hvilken type LED er det - kvalitet.
• Hvor høy strøm den drives med (450mA – 750mA – 1000mA …)
• Armaturens konstruksjon med tanke på å få mest mulig varme vekk fra LED chip og driver.
• Valget av driver og kvalitet.
• Hvilket miljø produktet installeres i, spesielt i forhold til omgivelsetemperatur. Alle armaturer med oppgitt L og B verdier er testet under en fast omgivelsetemperatur. For interiør er dette som regel Ta 25 C – for industri kan det være Ta 40 C eller høyere. Utendørs armaturer er også testet under Ta 25 C, men disse vil ofte overgå sin levetid da snitt temperaturen i Norge er mye lavere enn dette når det er mørkt ute. I sydligere strøk vil dette slå motsatt ut.