Et flott sted å trives som gammel

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/blaker_5.jpg
PROSJEKT Blaker Bo og Omsorgssenter
KUNDE Aurskog Elektriske
SOLAR KONTAKT Bjarke Christensen 
RESULTAT Et flott bygg belyst for trivsel og omsorg

 

Beskrivelsen av prosjektet fra Sørum Kommune:
Bygget har 37 beboerrom fordelt på 4 somatiske avdelinger og en flerbruksavdeling med fem rom. Andre funksjoner er felles arealer som aktivitetsrom og kantine, seremonirom, personalrom og diverse støttefunksjoner. Hvert beboerrom er programmert til å være 28m² i somatiske avdelinger og 32m² i flerbruksavdelingen. Det nye prosjektet er knyttet til Fjuk bofelleskap og anses deretter som en samlet institusjon.

Tomten ligger på Fjuk i tilknytning til Skåningsrud og Fjuk skole. Området er preget av skog og landbruksarealer. Fjuk bofelleskap ble bygget sør på tomten for ca 10 år siden. Den delen av tomten som var avsatt til ny institusjon ligger i direkte tilknytning til Fjuk bofellesskap og har fallende terreng mot nord-vest.

Belysningen:
Det har vært lagt vekt på å skape et lyst og trivelig innemiljø hvor belysningen forsterker dette. Når mørket senker seg gir utebelysningen stemning og trygghet for beboere og ansatte.

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/blaker_1.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/blaker_2.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/blaker_3.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/blaker_4.jpg