Ny LED belysning i Bømlafjordtunnelen

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/bomla_5.jpg
PROSJEKT Bømlafjordtunnelen
KUNDE Statens Vegvesen
SOLAR KONTAKT Ove Sognes
RESULTAT Flott LED belysning i tunnelen

 

Tunnelen er oppgardert med ny LED belysning fra Solar 

Litt informasjon om tunnelen:

Bømlafjordtunnelen er en undersjøisk veitunnel som forbinder øya Føyno i Stord med fastlandet i Sveio. Den er del av Trekantsambandet på europavei 39.

Tunnelen er 7 888 meter lang og er Norges nest lengste undersjøiske veitunnel. Dypeste punkt er 262,4 muh. Det er det laveste punktet på hele europaveinettet, og tunnelen er den tredje dypeste tunnelen i Norge etter Eiksundtunnelen og Hitratunnelen. Tunnelen ble åpnet 28. desember 2000, og erstattet ferjesambanda Skjersholmane-Valevåg, Skjersholmane-Utbjoa og Mosterhamn-Valevåg.

Et stykke av Bømlafjordtunnelen går under den lille Otterøya i Bømlo kommune.

I februar 2015 begynte arbeidet med å oppgradere sikkerhetsutstyret i tunnelen. Dette er en del av Statens vegvesens prosjekt Tunneloppgradering Region vest.

Følgende skal være på plass når oppgraderingen er ferdig:

- Nye lys i tunneltaket
- Ny ventilasjon
- Kamera- og radarovervåkning
- Nye nødstasjoner med brannapparat og telefon
- Nye evakueringslys
- Nye tekniske bygg med transformatorer. Fire inne i tunnelen og to utenfor
- Fjernstyrte infotavler på tilførselsvegene

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/bomla_1.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/bomla_2.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/bomla_3.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/bomla_4.jpg