Flott belysning på Hadelandsveien

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/jaren_5.jpg
PROSJEKT Gran - Jaren tunnelen og veier
KUNDE Statens Vegvesen
SOLAR KONTAKT Ove Sognes
RESULTAT Veiprosjekt med flott lys

 

Tunnelen og riksveien er belyst med belysning fra Solar 

Litt informasjon om prosjektet:

Statens vegvesen ferdigstilte i 2016 ny Rv4 fra Roa til Lygna på Hadeland. Når ny vei tas i bruk vil trafikkapasiteten bli vesentlig økt, og den nye Grans-tunnelen vil avlaste Gran sentrum for gjennomgangstrafikk. Arbeidet omfatter bygging av 9,3 km ny firefelts vei med midtdeler. Dette inkluderer Grans-tunnelen på ca. 1,7 km. Videre 10 km lokalveier og 1,4 km gang- og sykkelveier.

I 2016 var det fortsatt litt tidlig med LED for innkjøringssoner i tunnel. Prosjektet hadde også en planleggingsfase og budsjettramme som gjorde at man leverte lysrør og høytrykk natrium damplamper i tunnel og Arcus gate/veilys armatur med høytrykk natrium på veiene. Meget flott belysning. I dag hadde man sikkert valgt LED. 

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/jaren_1.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/jaren_2.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/jaren_3.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/jaren_4.jpg