Lagre handlekurven?

Fastbox kan ikke leveres. Drive-in kan seinest motta denne type ordre 60 minutter før ordinær stengetid på hverdager. Lagre kurven for seinere bruk eller slett den.

{{cart.Info.Name}}

Slette den, og opprette ny eller lagre den som ordreutkast og opprette ny?

Nytt LED lys Kvala - FV 47

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/kvala_5.jpg
PROSJEKT Kvala - Haugesund
KUNDE Statens Vegvesen
SOLAR KONTAKT Bård Johansen 
RESULTAT Fv 47 I nytt lys

 

Kvala - Fargerheim, oppgardert veistrekning med ny LED belysning

Solar har levert belysning for veistrekningen.

Her litt om prosjektet fra Statens vegvesen:

Mot Storhaug miljøtunnel Ny gang- og sykkelveg Mot Kvala bru Eksisterende veg som vil bli omgjort til en gang- sykkelveg Storhaug miljøtunnel lengde 140 meter Ny gang- og sykkelveg som vil gi en trygg overgang over Fylkesveg 47. Nye busstopp Rundkjøring med innkjøring til Sveiogata og Høgastøl Støyskjerm- og voller på begge sider av ny Fylkesveg 47.

Utsikt fra tunneltak mot nord. Det skal bygges en rasteplass over miljøtunnelen. Mot Storhaug miljøtunnel Støyvoll ca 3 meter høy over vegbane Ny busslomme Mot rundkjøring pel GBE Støyvoll 3 meter høy over vegbane

Støyvoll på vestsida av vegen Eksisterende fylkesveg vil bli omgjort til en adskilt gang og sykkelveg. Midtdeler langs hele strekningen og komplett nytt lysanlegg. Ny rundkjøring med innkjøring til Jovegen og tilhørende boligfelt. Dubberselva bru 40 meter lang. Dubberselva skal legges om. Nye busstopp. Rensebasseng som skal rense overflatevann fra Fylkesveg 47.

2 gang- og sykkelbruer over Dubberselva. Støyvoller sås med kløvereng, Gressfrøblandingen er lavt voksende. Det blir også plantet både trær og busker.

GBE1 Endeopplegget (landkaret) for Kvala bru. Omlagt Fylkesveg 47 Gang- og sykkelveg i anleggsfasen Eksisterende gang - og Sykkelveg under Kvala bru blir stengt i store deler av anleggsperioden. Omkjøringsvegen og gang og sykkelvegen vil bli merket og informert om. Eksisterende gang- og sykkelveg vil bli stengt i store deler av anleggsperioden. Eksisterende avkjørsel vil bli stengt. De som blir berørt vil i fremtiden måtte kjøre gjennom Udland.

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/kvala_1.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/kvala_2.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/kvala_3.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/kvala_4.jpg