Vårt største RoHS-prosjekt i 2023

Ny belysning hos Maxbo på Hvam - Vårt største RoHS-prosjekt i 2023

Bakgrunn

Maxbo-kjeden ønsket å spare energi ved å oppgradere til LED-armaturer i alle sine bygg. Maxbo og SOLAR LIGHT samarbeidet om å prosjektere ny belysning med komplette energiberegninger. Maxbo-butikken på Hvam (Lillestrøm Kommune) er en av de største byggevarebutikkene med et areal på over 10 000 kvadratmeter. Butikken hadde gammel og ineffektiv belysning som brukte mye energi og ga dårlig lyskvalitet. Solar Light fikk i oppdrag å skifte ut all belysning i hele bygget, samt utendørs, med moderne og energieffektive LED-løsninger. Dette var et typisk RoHS-prosjekt, som
krevde strenge krav til valg av armaturer, miljøvennlige materialer og avfallshåndtering.

Løsning

Vi brukte produkter fra LUG og On The Spot (Lival), som er ledende leverandører av LED-belysning for industri og handel. Vi skiftet ut 345 stk. Highbay-armaturer på 400W HQI med 235 stk TRITON -35500lm DALI, 221W,
med spesiallaget alu. reflektor. Vi skiftet også ut 900 stk. spotter for 3T- skinne som var bestykket med 70W metallhalogen med 900 stk. GA-16 Lean 25W fra On The Spot (Lival). Av disse 900 spottene var 200 stk. wireless
og styres med sensorer som tar hensyn til bevegelse og dagslystilskudd. Disse spottene kan også styres trådløst via en app.

Hele butikken styres av dagslyssensorer, som justerer lysnivået etter hvor mye naturlig lys som kommer inn gjennom de store glassfasadene. Overordnet styres hele DALI-anlegget av et KNX-anlegg med en dagslyssensor som sitter på taket. I tillegg til butikken, ble det
skiftet ut all belysning i lager, kontorer, garderober, personalinngang, kundesenter osv. Her ble det gjort et 1:1 skifte.

Utendørs ble alle eksisterende armaturer skiftet, med unntak av pullertene, som ble bygget om til LED.

Resultat

Ved å skifte ut all gammel belysning hos Maxbo på Hvam
til LED-armaturer, oppnådde vi flere fordeler:

- Bedre lyskvalitet og arbeidsmiljø for de ansatte og kundene
- Lavere strømregning og vedlikeholdskostnader
- Redusert miljøbelastning og CO2-utslipp
- Økt salg og kundetilfredshet
- Estimert effektbesparelse på 60-80% avhengig av dagslystilskudd

Vi estimerer at prosjektet vil ha en tilbakebetalingstid på ca. 3 år, basert på de innsparinger vi har beregnet. Vi er stolte av å ha levert et vellykket RoHS-prosjekt som bidrar til en grønnere fremtid.

Konklusjon

Dette prosjektet viser hvordan vi som en profesjonell aktør kan tilby våre kunder skreddersydde og  miljøvennlige belysningsløsninger som gir både
økonomiske og estetiske gevinster. Vi har lang erfaring og kompetanse innen LED-belysning, og vi bruker kun produkter av høy kvalitet fra anerkjente leverandører. Vi håper at dette prosjektet kan inspirere andre installatører og montører til å benytte Solar Light sine produkter og kompetanse.

Installatør for prosjektet: Eltera AS. Prosjektansvarlig Solar Light: Kjersti Grundvig Johansen.

Vi estimerer at prosjektet vil ha en tilbakebetalingstid på ca. 3 år, basert på de innsparinger vi har beregnet. Vi er stolte av å ha levert et vellykket RoHS-prosjekt som bidrar til en grønnere fremtid. Kjersti Grundvig Johansen, Prosjektansvarlig Solar Light.