Storelvahallen - Kvaløya - Tromsø

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/storelva_1.jpg
PROSJEKT Storelvahallen
KUNDE Ringjord Elektro AS
SOLAR KONTAKT Eirik Hansen
RESULTAT LED belysning for idrett

 

Ny LED belysning - bedre lys og lavere driftskostnader


Slik det var før:

Storelva Idrettspark har de siste årene vært plaget med eksisterende belysning fra byggeår rundt år 2000. Det var ingen lysstyring og lysene stod på 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Naturligvis svært ulønnsomt. Eksisterende 36 damplampearmaturer hadde lyskilder på 400W + tap i drossel som ga et høyt strømforbruk. Skifte av lyskilder var også en høy kostnad da man måtte ha inn lift. Det ble heller ikke gjort før et visst antall var slukket slik de fikk fordelt kostnadene med slike utskiftninger. Dette medførte igjen mørke felt på gressmatta over lengre perioder.

Siste året har det også vært problemer med å skaffe reservedeler til innmaten i armaturene når det etter hvert har blitt feil og dermed var de nødt til å gjøre grep om belysningen.
Vi anbefalte de da å gjøre et komplett utskift i en omgang i stedet for gradvis som først ble forespurt. Det ville gitt store forskjeller med tanke på lyskvalitet og mengde ned på gressmatta.

I den anledning henvendte vi oss til Eirik Hansen i Solar Light som vi har et langt og svært godt samarbeid med. Han hjalp oss med luxmåling av eksisterende installasjon, lysberegnet og energiberegnet ny installasjon med dagens LED alternativer. På grunn av buet tak ble det valgt armaturer på 36 000 lumen på de to radene i topp, og 28 000 lumen på de to radene på sidene med lavere takhøyde. Armaturer som ble valgt var Cruiser 2 Plus.

Gjennom lysberegninger og en tydelig energikalkulering ble det lett for kunden og beslutningstakerne å se fordelen av å gjøre en total utskiftning, i stedet for å reparere eller skifte ut et og ett armatur etter hvert som de ble defekte. Tidsstyring av belysningen viste stort potensiale for besparelser.

 

 

Slik er det nå:

Det ble klargjort tilkoblingsplugger og koblingsbokser på forhånd, samt laget sikkerhets- fester med wire dersom et armatur skulle få hard medfart og løsne. Tidspunkt for arbeidet ble satt til vinterferie- uken slik at de kunne stenge hallen på dagtid siden den også brukes som gymsal for Storelva skole med over 400 elever.

Vi beregnet 3 dager på utskift og dette stemte godt. Armaturene er svært monteringsvennlige og det som tok tid var liftkjøring med Dinolift siden vi ikke kunne bruke sakselift på grunn av vekt mot underlaget.

Kunden ble før montering litt betenkt etter å ha vært i andre haller med ny LED- belysning, der han hadde reagert på blendingen og svært hvit farge. Heldigvis ble han meget positivt overrasket av resultatet. Lysmengdeforskjellen var betydelig, og fargen beskrev han som behagelig samtidig som kontrasten mellom gresset og de hvite stripene kom bedre frem. Blendingen var kun dersom man stod rett under armaturen og så inn i lyskilden. Han la også merke til at spredningen av lyset fra armaturene fløt inn i hverandre og de mørke feltene som var fra de gamle lysene var borte.

Det var akkurat disse forskjellene sammen med energibesparelsen vi hadde forespeilet, og dermed kunne vi si oss godt fornøyd med resultatet.

Jonas Eriksen
Serviceleder
Ringjord Elektro AS

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/storelva_3.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/storelva_2.jpg