Sikre armaturer til nytt fengsel

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/fangsel_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNDE Storstrøm Fængsel
TEKNISK PARTNER Lumitech
OMRÅDE Fleksible løsninger

 


Kan det henge et tau fra armaturen? Eller kan det brukes som gjemmested? Det var slike sikkerhetsspørsmål Solar Light måtte ta stilling til når det skulle velges løsninger og leveres armaturer til et av Danmarks mest moderne og største høysikkerhets fengsler.

I det nye Storstrøm Fængsel på Nordfalster er sikkerheten ned til hver minste detalj viktig - også når det kommer til belysningen. Da Solar Light tilbake i 2014 fikk i oppgave å levere armaturer til alle fengselets sikrede og usikrede rom måtte det tas høyde for endel spesielle hensyn.

- Alt som fangene kan demontere blir demontert. Armaturene må ikke kunne brukes som gjemmesteder for våpen, narkotika og andre ulovlige gjenstander, og det er viktig at de ikke kan demonteres og remonteres uten at personalet kan se det, sier Morten Dindler Rasmussen, fullmektig i Koncern Anlæg, Kriminalforsorgen.

Det må ikke finnes deler ved armaturene som fangene kan henge gjenstander fra eller som de kan skade seg på.

- Våre celler er utformet så selvmordssikre som mulig og det må ikke kunne henges opp tau i lampene, sier Morten Dindler Rasmussen.


Samarbeid og tett dialog

Det tok et halvt år å konstruere og spesiallage belysningsarmaturer som passet til fengselets spesifikke krav, og de ble fortløpende levert i løpet av året. Underveis ble det produsert spesielle vareprøver som ble testet, gitt tilbakemelding på og endret ved behov.

- Vi hadde hele tiden en tett dialog med rådgiver, arkitekt og byggherre for å sikre at vi fikk til det vi ønsket. Det var et organisk forløp og utviklingen foregikk i samspill mellom oss som produsenter og det utførende leddet, sier Frank Silla, belysningskonsulent, Solar Light.

Det var virksomheten Lumitech som i samarbeid med Solar Light laget de tekniske tegningene og utformet de ulike armaturdesignene som ble laget. Alt i alt ble det levert 5400 armaturer innvending og utvending, og for Frank Silla var det hans største prosjekt så langt.

- Den oppgaven her viser at vi er fleksible når det kommer til produksjon. Hver oppgave har sine krav og spesifikke behov, men vi kan løse alle oppgaver med skreddersydde armaturer - om det er tilpasset et fengsel, en skole eller noe helt annet spiller ingen rolle, sier han avslutningsvis.

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/fangsel_2.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/fangsel_3.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/fangsel_4.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/fangsel_5.jpg