Store besparelser og forbedret arbeidsmiljø

Samarbeid gir Zealand Universitetssykehus en beregnet årlig energibesparelse på 1,4 millioner KWh strøm.

Se alle prosjekter

Gjennom et samarbeid mellom Solar, Region Sjælland, Siemens og Eiland Elinstallation har Universitetssykehuset Zeeland i Roskilde og Køge oppnådd energibesparelser på rundt 1,4 millioner kWh per år ved å implementere en ny belysningsløsning.

For å redusere energiforbruket og CO2-utslippene samt for å støtte Danmarks grønne omstilling, gjennomfører Region Sjælland en energirenovering av sykehusdriften.

Region Sjællands koordinator, sivilingeniør John Heikendorf leder energirenoveringsprosjektet ved universitetssykehusene i Roskilde og Køge: «Hovedmålet er å spare energi, men vi ønsket også å oppgradere utstyret vårt slik at det samsvarer med gjeldende krav og effektiviserer driften.  Vår nye lysløsning har levert beregnede energibesparelser på cirka 1,4 millioner KWh strøm per år, som står for halvparten av prosjektets strømbesparelse. Faktisk anslår vi at den reelle besparelsen er 20 prosent høyere."

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/unihospital_koge_2022_6-dsc03479.jpg

Samarbeid og partnerskap

I et samarbeid mellom Region Zealand, Siemens, Solar Light og Eiland Elinstallation ble eksisterende lysinstallasjoner ved Sjællandske Universitetssykehus i Roskilde og Køge gjennomgått.

Lars Nielsen, Siemens salgsdirektør, forklarer at de ved valg av belysningspartner la vekt på at Solar kunne være med på å gjennomgå bygningene, vurdere og registrere eksisterende installasjoner, gjøre beregningene og identifisere de riktige produktene. Han påpeker at Solar bringer kunnskap, ressurser og prosjektdesign på bordet.  De er spesialister på belysning, med kompetanse på styring og montering i ulike typer himlinger og kan lage belysningsløsninger tilpasset individuelle krav.  "Det er en stor fordel for oss å ha spesialister fra Solar og Eiland El involvert i bygningsgjennomgangen sammen med byggherren," sier han. 

Opprinnelig var oppgaven å bytte ut enkeltdeler på en-til-en-basis, men oppdragsgiver kunne se at det var mer potensiale å hente ved å generere flere energibesparelser. Teamet endte opp med å finne ytterligere besparelser på over 275 000 KWh, som tilsvarer 25 % besparelser utover det opprinnelige prosjektet.

Solars ekspertise

Torben Conradsen, Solars lysrådgiver, sier:  «Solar har de nødvendige ressursene for å vurdere og fastsette mulige energibesparelser. Vi kan velge, beregne og levere belysningsarmaturer med høy effektivitet.  Vi kan gi råd og identifisere den løsningen som fungerer best under ulike omstendigheter.   Siemens setter pris på at Solar er en god partner og rådgiver som tar ansvar for det som er utviklet. "Det er ikke nødvendig å sjekke dem, og alle problemer som oppstår, inkludert generelle tilbudsspørsmål i markedet, løses i fellesskap - til kundens fulle tilfredshet," sier Lars.  "Et rimeligere produkt kan bli dyrere i det lange løp hvis du ikke har kunnskapen, og det er det Solar gjør."

Elektriker Yannick Rieger fra Eiland El hadde ansvaret for utskifting av alt inventar, inkludert organisering av praktisk arbeid med sykehuspersonell og instruksjon i bruk av den nye lysløsningen.  Han sier: "Teamarbeidet var utmerket. Det var en stor fordel for oss å være med når bygningene ble skjermet, for da tiden kom for å installere de nye armaturene, kjente vi stedet fra før. Det gjør alt mer effektivt.  Jeg har brukt Solar-produkter i mange år og jeg vet at de gir god service. Lysberegningene og tegningene stemmer alltid overens, og du får god støtte når du ringer dem.  Tillit er viktig for meg – det samme er det faktum at du kan stole på at folk holder løfter. Jeg vet at dette er tilfelle med Solar."

Store besparelser og forbedret arbeidsmiljø

John Heikendorf forklarer at en viktig parameter i teamets arbeid var å sikre at begge universitetssykehusene ender opp med et mer energieffektivt lysanlegg med mer og bedre belysning, som også forbedrer arbeidsmiljøet i konsultasjonsrom, kontorer, konferanserom og korridorer. Løsningen er fremtidsrettet og fleksibel, da rom raskt kan tilpasses andre krav med programmerbar styring av lyset.

Hele prosjektet har levert totale energibesparelser på over 6 millioner KWh og sparer 1600 tonn CO2 tilsvarende til energiforbruket til 500 hjem per år: Belysningen alene står for over 50% av strømbesparelsen.

De trenger ikke kontrolleres, og alle problemer som oppstår, inkludert generelle forsyningsproblemer i markedet, løses i fellesskap - til kundens fulle tilfredshet. Et rimeligere produkt kan vise seg å være mer kostbart i det lange løp hvis du ikke har den nødvendige kunnskapen - noe Solar gjør. Lars Nielsen, Salgsdirektør, Siemens

Om partnerne

Regionen for Sjælland driver regionens sykehus, dets helsetjenester for psykisk helse og sosialinstitusjoner. Den har også ansvar for regional utvikling.
Siemens er et globalt teknologiselskap med fokus på energiproduksjon og -distribusjon, smart infrastruktur og bygningsteknologi, samt industriell automasjon og digital transformasjon. 
Eiland El er autorisert elektroentreprenør for privatkunder og bedrifter. Den dekker Holbæk og området rundt."