Lagre handlekurven?

Fastbox kan ikke leveres. Drive-in kan seinest motta denne type ordre 60 minutter før ordinær stengetid på hverdager. Lagre kurven for seinere bruk eller slett den.

{{cart.Info.Name}}

Slette den, og opprette ny eller lagre den som ordreutkast og opprette ny?

Ecodesign

/globalassets/shared/concepts/solar-light/ecodesign.jpg

Definisjon

Kort fortalt er ecodesign en tilnærming til å designe produkter og tjenester, der miljøpåvirkningen tas i betraktning i alle faser av produktets utvikling og levetid. Målet er å redusere miljøpåvirkningen gjennom et produkts livssyklus.

Hvorfor er det viktig, allerede når man designer et produkt? Statistikken forteller oss at 80 % av et produkts miljøpåvirkning er definert i designfasen (Kilde: Joint Research Centre, EU Science Centre). Designfasen av et produkt er derfor den første og mest nødvendige fasen for å få flere bærekraftige og sirkulære varer ut i verden.

Alle Solar Light-produkter, merket med ecodesign-ikonet, produseres derfor med integrering av miljøaspekter i produktutviklingsprosessen ved å balansere økologiske og økonomiske krav. Ecodesign tar hensyn til miljøaspekter i alle faser av produktutviklingsprosessen, og påser at produktene har lavest mulig miljøpåvirkning gjennom hele produktets livssyklus.

Ecodesign-prosessen, som er definert i standarden, består av seks trinn:


1) Spesifikasjon av produktfunksjoner
2) Miljøvurdering av produktene
3) Strategier til forbedring
4) Miljømålsetninger
5) Produktspesifikasjon
6) Tekniske løsninger

Hvordan lager man et miljøvennlig design?

 

- Valg av materialer
- Velg materialer med lav påvirkning som gir produktet ditt lang levetid
- Unngå å koble sammen materialer som ikke kan resirkuleres
- Velg materialer som kan resirkuleres i landet produktet er beregnet for
- Bruk designteknikker som f.eks. honeycombing for å redusere mengden materialer som brukes

Hva er hovedformålet med miljøriktig design?

 

Hovedformålet med miljødesign er å forutse og minimere de negative miljøpåvirkningene (ved produksjon, bruk og avhending av produkter). Samtidig bevarer miljøvennlig design også et produkts kvalitetsnivå i samsvar med dets ideelle bruk.

Hva er forskjellen på miljødesign og bæredyktig design?

 

Ecodesign er en bærekraftig designtilnærming. Mens bærekraftig produktdesign fokuserer på både sosial og miljømessig bærekraft, fokuserer ecodesign kun på å redusere miljøpåvirkningen i hvert stadium av produktets livssyklus.

Kilde:
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF av 21. oktober 2009 om rammene for fastleggelse av krav til økodesign av energirelaterte produkter.

Link til den offisielle EU-siden:
https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/lighting_en