Solar Kit

Komplett levering av elektromateriell til riktig tid og sted

Komplett levering reduserer varehåndteringen

Bruker du mye tid på å bestille mange små ordre, ta deg av varemottak og godkjenne fakturaer? Kanskje har du unødvendige kostnader pga stopp i arbeidsdagen fordi du mangler elektromateriell?

Med Solar Kit får du komplett levering til ønsket tid og sted, reduserer håndteringen av varer og lagringsbehovet på byggeplassen. Solar pakker varene dine i esker som merkes med leveringsadresse og romnummer, leilighetsnummer eller GPS-koordinater og leverer i forhold til din fremdriftsplan. Dette gir deg en mer effektiv arbeidsdag.

Vil du vite mer?

Klikk på knappen under og fyll ut opplysningene dine. Vi vil ta kontakt med deg for en uforpliktende samtale om Kitting.

Fyll ut kontaktskjema

Spar tid med komplett levering

  • Et studie utført ved Chalmers Tekniska Høgskola i Gøteborg viser at en montør kun bruker 17% av tiden sin på å montere og 25% av tiden på å hente eller lete etter elektromateriell.
  • Et dansk studie viser at det i løpet av en byggeperiode på 9 måneder var 259 hendelser med vareflyten inn mot prosjektet. De 259 utgjorde ca. 45% av leveransene og halvparten av disse var relatert til manglende, ukomplette eller feilleveranser inn til byggeplassen.

Elektromateriell leveres til avtalt tid og sted

Solar Kit er en logistikkløsning med komplett levering av de varene du trenger for å sikre at arbeidsdagen din blir mer effektiv. Hvert kit innholder kun det elektromateriellet du trenger til dagens oppdrag, hverken mer eller mindre.

Servicen kan med fordel kombineres med spesialtransport, spesialmerking, enkel delmontering eller andre tjenester som vil bidra til en vellykket prosjektgjennomføring. Hvis du ønsker kan vi også sørge for direkte levering av kittene til de ulike arbeidsstedene eller byggesonene i takt med din fremdriftsplan.

Fordeler med komplett levering

  • Du bruker mindre tid på å håndtere varer.
  • Varene leveres komplett til avtalt tid og sted.
  • Behovet for lagring av varer på byggeplassen reduseres.
  • Med forutsigbare leveranser unngår du forsinkelser.
  • Vi fjerner all unødvendig emballasje i pakkeprosessen.

Vil du vite mer om Kitting?
Klikk på knappen under og fyll ut opplysningene dine. Vi vil ta kontakt med deg for en uforpliktende samtale om komplett levering.

FYLL UT KONTAKTSKJEMA

Logistikk tilpasset til ditt prosjekt

Hver byggeplass er unik med tanke på størrelsen på prosjektet, antall leverandører og tidsfristene. 

Vi hjelper deg med å løse disse utfordringene.

Les mer om prosjektlogistikk

Ha riktig vare på riktig sted og tid

Med lagerstyringssystemet VMI har du riktig vare på riktig sted og tid. Du får en mer effektiv arbeidsdag og lavere kostnader - slik at den daglige driften blir mer lønnsom.

Les mer om VMI