Godt samarbeid sikrer god logistikk i ditt prosjekt

Solar holder kontakten med leverandørene og koordinerer transporten. På denne måten frigjøres mer av din tid til å gjøre andre viktige oppgaver i prosjektet.

Trenger du hjelp med logistikken?

Er du lei av trange byggeplasser med lite lagringsplass? Kommer ikke varene når de skal? Må varene flyttes fram og tilbake?

Gjennom et godt samarbeid i en tidlig fase av prosjekteringen, kan vi sammen løse logistikkutfordringene som mange møter på anleggsplasser. Vi planlegger vareleveransene i tråd med din fremdriftsplan og sørger for at tidsfristene kan overholdes.

Vil du vite mer?

Klikk på knappen under og fyll ut opplysningene dine. Vi vil ta kontakt med deg for en uforpliktende samtale om prosjektlogistikk.

Fyll ut kontaktskjema

Fordeler med prosjektlogistikk

  • Økt produktivitet
  • Effektiv varehåndtering
  • Mindre svinn
  • Færre leverandører å forholde seg til
  • Mindre kapitalbinding i varebeholdningen

Logistikk må planlegges tidlig

Vi har vært involvert i en rekke prosjekter, som for eksempel Campus Ås og Nasjonalmuseet. Våre erfaringer viser hvor viktig det er å ta hensyn til varelogistikken i planleggingsfasen. Det kan være svært kostbart å finne effektive løsninger etter at prosjektet har startet. Her er viktige holdepunkter for å lykkes med varelogistikken:

Bli enige om en struktur før prosjektet starter
Når det er lite lagringsplass, bestemte laste- og lossetider, mange leverandører å forholde seg til og kompleks varestrøm er det viktig å være enige på forhånd hvem og hvordan ting skal gjøres. Det er mye som kan gå i glemmeboka om ikke det er gjort et grundig forarbeid.

Varelogistikken må tilpasses hvert enkelt prosjekt

Hver byggeplass er unik og må behandles der etter. Størrelsen på prosjektet, antall leverandører involvert, plassen som er til rådighet og tidsfrister er noen av faktorene som spiller inn.

Digitalisering av prosessen

Det er lettere å kontrollere, koordinere og effektivisere de ulike prosessene når dette gjøres digitalt.

Hva betyr dette for prosjektet?

Vi blir enige om en bestillings- og leveranseplan som passer til ditt prosjekt. Vi har dedikerte medarbeidere som følger fremdriften fra dag til dag, uke etter uke. Med detaljerte, digitale og dynamiske planer tilpasser vi varelogistikken slik at du holder framdriften i prosjektet.

Vi holder kontakten med leverandørene og koordinerer transporten. På den måten frigjøres mer av din tid til å gjøre andre viktige oppgaver i prosjektet.

Med våre løsninger sparer du også miljøet. Ved å samkjøre leveransene blir det mindre transport inn og ut av byggeplassen. Vi kan ta hånd om emballasjen. Enten ved å klargjøre materiellet før det leveres på byggeplassen eller ved å pakke ut på byggeplassen og ta med overflødig emballasje.

 

                                           

Vi har smarte løsninger for en mer effektiv arbeidsdag

Vi merker hver varelinje

Vi pakker og merker dine leveranser slik du ønsker. Vi kan merke hver enkelt varelinje og ordre etter dine ønsker og spesifikasjoner.

Gå til spesialmerking
Vi samler varene i kit

Vi pakker varene dine i esker som merkes med leveringsadresse og romnummer, leilighetsnummer eller GPS-koordinater og leverer i forhold til din fremdriftsplan.

Gå til kitting
Mangler du materiell?

Få rask levering av det du trenger med Fastbox, innen 1-2 timer. Vi tilbyr ekspresslevering flere steder rundt om i landet, fra kun kr 79.

Gå til Fastbox
Effektiv lagerstyring

Med lagerstyringssystemet VMI har du riktig vare på riktig sted og tid. Du får en mer effektiv arbeidsdag og lavere kostnader - slik at den daglige driften blir mer lønnsom.

Gå til VMI

Kontakt oss

Ta kontakt med vårt kompetansesenter hvis du vil vite mer om hvordan samlet levering med Solar Prosjektlogistikk kan forenkle din hverdag.

Du kan ringe oss for en uforpliktende prat på tlf 04450, sende en e-post til kundesenter@solarnorge.no eller fylle inn kontaktskjemaet under.

Fyll ut vårt kontaktskjema