Solar Prosjektlogistikk

Godt samarbeid sikrer god logistikk i ditt prosjekt

Trenger du hjelp med logistikken?

Er du lei av trange byggeplasser med lite lagringsplass? Kommer ikke varene når de skal? Må varene flyttes fram og tilbake?

Gjennom et godt samarbeid i en tidlig fase av prosjekteringen, kan vi sammen løse logistikkutfordringene som mange møter på anleggsplasser. Vi planlegger vareleveransene i tråd med din fremdriftsplan og sørger for at tidsfristene kan overholdes.

Vil du vite mer?

Klikk på knappen under og fyll ut opplysningene dine. Vi vil ta kontakt med deg for en uforpliktende samtale om prosjektlogistikk.

Fyll ut kontaktskjema

Fjern tidstyver i prosjektet

Du kan spare inntil en femtedel av kostnadene ved å planlegge ditt prosjekt i en tidlig fase, samarbeid i forbindelse med innkjøp og just-in-time leveranser.

Vi tar hånd om logistikken i byggeprosjektet. Du får vesentlige kostnadsbesparelser og økt produktivitet.

Logistikk må planlegges tidlig

Vi har vært involvert i en rekke prosjekter, som for eksempel Campus Ås og Nasjonalmuseet. Våre erfaringer viser hvor viktig det er å ta hensyn til varelogistikken i planleggingsfasen. Det kan være svært kostbart å finne effektive løsninger etter at prosjektet har startet.

Her er viktige holdepunkter for å lykkes med varelogistikken:

  • Bli enige om en struktur før prosjektet starter. Når det er lite lagringsplass, bestemte laste- og lossetider, mange leverandører å forholde seg til og kompleks varestrøm er det viktig å være enige på forhånd hvem og hvordan ting skal gjøres. Det er mye som kan gå i glemmeboka om ikke det er gjort et grundig forarbeid.
  • Varelogistikken må tilpasses hvert enkelt prosjekt. Hver byggeplass er unik og må behandles der etter. Størrelsen på prosjektet, antall leverandører involvert, plassen som er til rådighet og tidsfrister er noen av faktorene som spiller inn.
  • Digitalisering av prosessen. Det er lettere å kontrollere, koordinere og effektivisere de ulike prosessene når dette gjøres digitalt.

Hva betyr dette for prosjektet?

Vi blir enige om en bestillings- og leveranseplan som passer til ditt prosjekt. Vi har dedikerte medarbeidere som følger fremdriften fra dag til dag, uke etter uke. Med detaljerte, digitale og dynamiske planer tilpasser vi varelogistikken slik at du holder framdriften i prosjektet.

Det betyr:

  • Effektiv varehåndtering
  • Mindre svinn
  • Færre leverandører å forholde seg til
  • Mindre kapitalbinding i varebeholdning

Vi holder kontakten med leverandørene og koordinerer transporten. På den måten frigjøres mer av din tid til å gjøre andre viktige oppgaver i prosjektet.

                             

 

 

 

 
       

 

 

                                           

Vår logistikk sparer miljøet

God planlegging kombinert med kunnskap og kjennskap til ditt prosjekt sparer deg for både tid og penger. Med våre løsninger sparer du også miljøet. Ved å samkjøre leveransene blir det mindre transport inn og ut av byggeplassen. 

Vi kan også ta hånd om emballasjen. Enten ved å klargjøre materiellet før det leveres på byggeplassen eller ved å pakke ut på byggeplassen og ta med overflødig emballasje.

Vil du vite mer om prosjektlogistikk?
Klikk på knappen under og fyll ut opplysningene dine. Vi vil ta kontakt med deg for en uforpliktende samtale om logistikken i ditt prosjekt.

FYLL UT KONTAKTSKJEMA

Med enklere logistikk sparer du verdifull tid

Vi kaller det kitting når vi pakker dine ordre i henhold til byggetegningene og leverer det når du ønsker. Det betyr en komplett varelevering og mindre lagerbehov på byggeplassen.

Les mer om Kit

Ha riktig vare på riktig sted og tid

Med lagerstyringssystemet VMI har du riktig vare på riktig sted og tid. Du får en mer effektiv arbeidshverdag og lavere kostnader - slik at den daglige driften blir mer lønnsom.

Les mer om VMI