VMI LAGERSTYRING

Spar inntil 40 % av tiden du håndterer varer med VMI lagerstyring

Bli mer effektiv med VMI lagerstyring

Vi tilbyr en komplett lagerløsning der ansvaret for varepåfylling overlates til oss. Løsningen leveres i dine lokaler, i en oppsatt container, i en bil eller på ønsket lokasjon.

Med god og oversiktlig lagerstyring blir den daglige driften mer lønnsom. Du får rett vare i riktig mengde og tid. Kostnadene holdes nede og sikrer deg høy omløpshastighet på varelageret. Produktiviteten blir høyere, det blir færre varemottak, mindre kapitalbinding, det blir orden på lageret og mindre svinn.

Ønsker du å vite mer?
Fyll inn din kontaktinformasjon i skjemaet til høyre, eller ta kontakt med oss på telefon 04450, eller send oss en e-post på mailto:kundesenter@solarnorge.no

Send e-post

Fordeler med VMI

- Varetilgjengelighet 24/7
- Bedre vareflyt
- Færre varemottak
- Høyere effektivitet
- Leveringssikkerhet

Lagerstyring med Extend

Lagerstyringssystemet leveres med Solar Extend, som er en skybasert tjeneste. Dette får du hvis du bestiller VMI:

- Automatisk påfylling av varelager ut fra min/max styring 
- Lagervedlikehold inn-/utfasing av varer
- Proaktiv dialog rundt lagernivåer og sortiment
- Varetellinger
- Lokasjonsstyring
- Hylleforkanter med bilde
- Enkel inn-/utskanning for mottak, avrop og retur av varer
- Skreddersydd rapportering
- Opplæring

Reduser kapitalbindingen

Med lagerstyringssystemet VMI får du til enhver tid et riktig varelagernivå og kontroll på kapitalbindingen. 

Dette kan du spare!

- Inntil 40 % redusert tidsforbruk på ordre og fakturering
- Inntil 30 % færre varemottak
- Inntil 20 % redusert kapitalbinding i varelager
- Inntil 10 % mindre svinn 

Lagerstyring gir resultater

Vi har et konkret eksempel på hva vi har oppnådd for en av våre kunder.

- Vi har redusert tid brukt på ordrelegging med 40%

- Vi har redusert tid brukt på varemottak med 30%

- I tillegg ble kapitalbindingen i varelageret umiddelbart redusert med 15%. Etter ett års drift, var kapitalbindingen redusert med 25% sammenlignet med utgangspunktet

- Omløpshastigheten på varelageret økte og kostnader forbundet med skroting av ukurante/utgåtte varer er eliminert

Logistikk tilpasset ditt prosjekt

Hver byggeplass er unik med tanke på størrelsen på prosjektet, antall leverandører og tidsfristene. 

Vi hjelper deg med å løse disse utfordringene.

Les mer om Prosjektlogistikk her

Med enklere logistikk sparer du verdifull tid

Vi kaller det kitting når vi pakker dine ordre i henhold til byggetegningene og leverer det når du ønsker. Det betyr en komplett varelevering og mindre behov for lager på anleggsplassen.

Les mer om Kitting her