Solar vmi

Lagerstyring med VMI holder orden på lageret for deg

Oversiktlig lagerstyring

Med god og oversiktlig lagerstyring blir den daglige driften mer lønnsom. Med VMI (Vendor Management Inventory) har du riktig vare i riktig mengde til riktig tid.

Kostnadene holdes nede og sikrer høy omløpshastighet på varelageret. Produktiviteten blir høyere, det blir færre varemottak, det blir orden på lageret og mindre svinn.

Vil du vite mer?

Klikk på knappen under og fyll ut opplysningene dine. Vi vil ta kontakt med deg for en uforpliktende samtale om lagerstyringssystemet VMI.

Fyll ut kontaktskjema

Hva er VMI lagerstyring?

Med Lagerstyring – VMI tilbyr vi en komplett lagerløsning der ansvaret for varepåfylling overlates til oss. Løsningen kan leveres i dine lokaler, i en oppsatt container, i en bil eller en annen hensiktsmessig lokasjon.

 

Lagerstyringssystem med Extend

Solar Exend er en skybasert tjeneste. Det betyr at vi leverer:

 • Automatisk påfylling av varelager ut fra min/max styring 
 • Lagervedlikehold inn-/utfasing av varer
 • Proaktiv dialog rundt lagernivåer og sortiment
 • Varetellinger
 • Lokasjonsstyring
 • Hylleforkanter med bilde
 • Enkle inn-/utskanningsprosesser for mottak, avrop og retur av varer
 • Skreddersydd rapportering

  

     

  

  

  

     

  

    

   

Spar tid og penger med VMI

Med lagerstyringssystemet VMI får du til enhver tid et riktig varelagernivå og kontroll på kapitalbindingen. 

Dette sparer du

 • Inntil 40 % redusert tidsforbruk på ordre og fakturering
 • Inntil 30 % færre varemottak
 • Inntil 20 % redusert kapitalbinding i varelager
 • Inntil 10 % mindre svinn 

Fordeler med lagerstyring

 • Varetilgjengelighet 24/7
 • Bedre vareflyt
 • Færre varemottak
 • Høyere effektivitet
 • Leveringssikkerhet
 • Tilpasning av rapportpakke
 • Opplæring

Vil du vite mer om VMI?
Klikk på knappen under og fyll ut opplysningene dine. Vi vil ta kontakt med deg for en uforpliktende samtale om lagerstyring.

FYLL UT KONTAKTSKJEMA

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

VMI lagerstyring gir gode resultater for våre kunder

Vi har et konkret eksempel på hvor vi har oppnådd følgende for kunden:

 • Vi har redusert tid brukt på ordrelegging med 40%
 • Vi har redusert tid brukt på varemottak med 30%
 • I tillegg ble kapitalbindingen i varelageret umiddelbart redusert med 15%. Etter ett års drift, var kapitalbindingen redusert med 25% sammenlignet med utgangspunktet
 • Omløpshastigheten på varelageret økte og kostnader forbundet med skroting av ukurante/utgåtte varer er eliminert

Logistikk tilpasset ditt prosjekt

Hver byggeplass er unik med tanke på størrelsen på prosjektet, antall leverandører og tidsfristene. 

Vi hjelper deg med å løse disse utfordringene.

Les mer om Prosjektlogistikk her

Med enklere logistikk sparer du verdifull tid

Vi kaller det kitting når vi pakker dine ordre i henhold til byggetegningene og leverer det når du ønsker. Det betyr en komplett varelevering og mindre behov for lager på anleggsplassen.

Les mer om Kitting her