EcoStruxure Augmented Operator Advisor

Digitalt verktøy for optimal drift og vedlikehold

Løsningen kobler fysiske og virtuelle objekter sammen for å øke driftseffektiviteten, redusere kostnadene og etablere et kontaktløst vedlikehold. 

Augmented Operator Advisor (AR Advisor) reduserer faren for nedetid/driftsstans ved å gi deg innsikt i åpne elektriske tavler for feilsøk uten å måtte slå av de ulike komponentene. 

Du tilegner deg raskt informasjon med sanntidsdata, noe som resulterer i raskere drift og vedlikehold. Avslutningsvis lokaliserer programvaren riktig utstyr og guider deg gjennom detaljerte vedlikeholdsprosedyrer som reduserer risiko for menneskelige feil.

Spørsmål?

Fyll inn din kontaktinformasjon i skjemaet under så tar vi kontakt med deg.

Du er også velkommen til å ringe oss på tlf. 04450.

gå til Kontaktskjema

Umiddelbar tilgang til sanntidsdata!

Løsningen kombinerer et brukervennlig nettbrettgrensesnitt som overlapper sanntidsdata og virtuelle objekter til maskiner, noe som igjen gir deg umiddelbar tilgang til relevant maskin- og prosessinformasjon. 

 

 

Hvor mye tid bruker dere på å forberede og tilrettelegge for vedlikehold?

Undersøkelser viser at tid brukt på vedlikehold kan deles i to like store deler.

50% brukes til undersøkelser og innhenting av informasjon, og 50% til selve vedlikeholdsarbeidet. 

Vedlikehold av kontrollpaneler og maskiner krever mye tidsbruk på søk etter tekniske data i ulike programvarer, databaser, aktivitetslogger eller fysiske arkivskap.

Fordeler ved bruk av løsningen

Redusert fare
for driftsstans og nedetid

Få rask og øyeblikkelig informasjon der du er.  Sanntidsdata, instruksjoner bruksanvisninger etc.

Effektivisert 
drift og vedlikehold

Minimer tid brukt på søk og feilsøk. Finn det du trenger raskere med umiddelbar tilgang.

Minimert risiko
for menneskelig feil 

Lokaliser korrekt utstyr og veiled steg for steg for gjennomføring av vedlikeholds prosedyre.

Hvor brukes den?

Foran en maskin
- AR Advisor gir umiddelbar tilgang til aktuell informasjon som (prosessvariabler og dokumenter) for drift i sanntid, uavhengig av hvor du befinner deg. 

Ved behov for full oversikt
- Effektiv og pålitelig visning av avvik (alarmvisning, signifikante variabler for en prosess) og tilgang til KPI’er (visningsparameter og nøkkelinformasjon etc.).

Foran en el-tavle
- Rask diagnose uten nedstenging, - ved å åpne skapet virtuelt kan du se enhetens status, verdivariabler (spenning, strøm etc.).

Allsidig

Applikasjonen kan brukes av de fleste industrielle virksomheter og kan tilpasses til ett hvilket som helst industrielt domene.

Områder som har en særlig nytte av AR Advisor er:

  • Infrastruktur
  • Vann og avløp
  • Næringsmiddelindustri
  • Akvakultur
  • Gruvedrift, mineraler, metall
  • Produserende industri generelt

Test applikasjonen

Skann QR-koden for direkte tilgang til AR Advisor appen 

Når du har lastet ned appen til din mobile enhet, tester du programvaren ved å åpne appen og rette kamera mot bildet. Aktuelle punkter vil da automatisk vises på skjermen din.

Dette er en testversjon og har ingen kostnader knyttet til seg.
Last ned bilde, QR kode og brukerveiledning under. 

Last ned QR kode og bilde

Neste steg

1. Book et møte med en av våre eksperter for å avdekke dine behov

2. Sammen avklarer vi bruk av AR Advisor, og hvordan løsningen kan forbedre vedlikeholdsprosessen  din

3. Vi utvikler applikasjonen etter dine spesifikasjoner

4. Sammen installerer og tester vi løsningen

5. Du har nå en mer digitalisert og effektiv løsning for vedlikehold

Kontakt oss

Løsningen gir deg:

Lett tilgang til aktuell og oppdatert informasjon
- sanntidsdata fra PLC, dokumenter, bilder, web-sider, notater, etiketter, data fra en SQL Database.

Tilgang til nødvendig dokumenter
- PDF filer for teknisk dokumentasjon, elektriske koblingsskjemaer, bilder, videoer. 

Tilgang til skjulte deler/områder
- Mulighet for å åpne et el-skap virtuelt for å se innsiden eller for å få tilgang til skjulte deler av en maskin.  

Visningsmodus
- Gjenkjennelse av en situasjon med avmerking eller 2D-bilde for å sikre enkel og rask avklaring.

Fryse bildet 
- Mulighet for å fryse bildet og fortsette arbeidet ved å sette enheten på et bord for å få frie hender.

Tilgangskontroll
- Ulike tilgangsrettigheter, avhengig av brukerprofiler, roller og ansvarsområder. 

Flerspråklig
- Mulighet til å tilpasse språk. Dere velger selv hvilke språk som skal legges inn.  

Prosedyrer
- Den gjør det mulig å veilede operatør steg for steg på nettbrett i sanntid

Behov for mer informasjon?

Eller bare litt nysgjerrig? Fyll inn din kontaktinformasjon i skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

gå til Kontaktskjema