Dine utfordringer, våre løsninger

Ønsker du mer effektivitet i dine prosjekter?

Vi har mange gode løsninger som hjelper deg med å bli mer effektiv i dine prosjekter. Vi har gjort oss mange gode erfaringer ved tett samarbeid med våre kunder store prosjektutbyggelser. Der har vi bidratt med vår kompetanse og våre tjenester innen logistikk.

Kontakt oss

Har du noen spørsmål eller ønsker å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg?

Ta kontakt med oss på 04450 eller send oss en e-post til kundesenter@solarnorge.no

Kontakt oss

Lønnsomme prosjekter

Hovedutfordringen i dagens marked er lønnsomhet og spesielt lønnsomhet i prosjekter. Hovedforskjellen mellom en lønnsom og ulønnsom installatør, er antall fakturerte montørtimer.

Samtidig viser Nelfos frekvensstudier at ca 40% av tiden i et planlagt prosjekt går med til annet enn å montere varer!

Vi har spesialisert oss i å effektivisere vareflyten både til anleggsplassen og lokalt inne på området. Dette gjør at vi kan bidra til store kostnadsbesparelser for bedriften din i byggeprosjekter.

Få gode råd

Effektiv byggeplass

Store byggeprosjekter er omfattende og krever god planlegging. Anleggsledere står overfor tøffe beslutninger og er overordnet ansvarlig for at prosjektet leverer i henhold til prosjektplan.

Samtidig skal anleggslederen ha kontakt med leverandører og montører, samt sørge for overordnet ansvar for effektiv vareflyt til og på byggeplassen. Alt skal overholdes innen gitte rammer i form av både budsjett og tider

Ved å samarbeide med Solar kan du være trygg på at prosjektet ditt gjennomføres på en god måte i henhold til tidsfristen.

Få gode råd

Effektiv tunnel

Å bygge tunnel er omfattende. Det foreligger mange krav som skal imøtekommes under utbygging og utbedring. Her kreves god kompetanse og erfaring innen valg av materiell og logistikk til tunnelutbyggingen.

Solar har levert materiell og logistikkløsninger til flere tunneler i Norge og har medarbeidere som besitter god kompetanse innen dette området.

Ta kontakt med oss og vi kan hjelpe deg med effektiv logistikk i dine tunnelprosjekter.

Få gode råd