Panoramic Power

Overvåking av strømforbruk ved produksjonsanlegg

Få kontroll på strømforbruket

Med vår Panoramic Power løsning kan du øke verdiskapningen i bedriften med tre enkle skritt – overvåke, analysere og ta kontroll. Å installere click-on sensorene er raskt og enkelt, og du trenger ikke stoppe produksjonen. Du trenger ikke en gang å slå av strømmen.

Løsningen gir deg:

• Tilgang til forbruksdata, både historiske og i sanntid.
• Innsikt i strømforbruk og driftstilstand, både for hele anlegget og ned på hver enkelt maskin.
• Rapporter og alarmer på epost eller sms.

Med andre ord – du er i forkant og kan forhindre nedetid, optimalisere produksjon og strømforbruk ved produksjonsanlegget ditt.

Kontakt oss for mer informasjon
Med Panoramic Power får du en fleksibel og økonomisk gunstig løsning som samler inn og overvåker strømforbruk – uansett størrelse og plassering av anlegget.

TRÅDLØSE SENSORER

Når sensorene er montert på fasene til maskinene, blir forbruksdata samlet inn og sendt trådløst videre til en bridge. Sensorene er induktive og krever ikke vedlikehold.

Strømforbruket logges hvert 10 sekund

Hundrevis av sensorer kan installeres på få timer. Ved å sende data trådløst til en bridge, logges strømforbruket hvert 10. sekund og sendes videre til PowerRadar, løsningens skybaserte analyseverktøy.

enkelt å overvåke og rapportere strømforbruket

PowerRadar er et webbasert analyseverktøy som gjør det enkelt å overvåke, forstå og rapportere strømforbruket – både fra hver enkelt maskin og fra hele anlegget. Innsikt i strømforbruket gjør deg i stand til å optimalisere driften, prosessene og ressursene til vedlikehold.

Overvåk strømforbruket til hver enkelt maskin

Med Panoramic Power kan du se det som tidligere var usynlig. Du kan overvåke og spore strømforbruket til hver enkelt maskin. Hver maskin har en forbruksprofil, og med Panoramic Power blir du i stand til å forstå driftsmønstrene, avdekke de ineffektive områdene og rette feil – kort sagt optimalisere produksjonslinjen din.
Systemet kan også rapportere og sende advarsler om avvik i sanntid, slik at du kan unngå/redusere konsekvensene ved nedetid.

Vi reduserte strømforbruket med 30 %

Industribedriften Alt Pac i Danmark har installert en løsning fra Panoramic Power som har redusert kostnadene og gjort bedriften mer effektiv.

Utfordringen
De fleste av Alt Packs produksjonslinjer bruker trykkluft, og det utgjør en stor kostnad i produksjonen. Alt Pack har egne teknikere for å vedlikeholde, reparere og optimalisere produksjonsanlegget, og de hadde primært fokus på høy oppetid på anlegget og mindre fokus på strømforbruket som produksjonen av trykkluft medførte. For å få mer fokus på strømforbruket, fikk Solar i oppdrag å avdekke det. 

Løsning
Panoramic Power ble installert i produksjonen. Løsningen består av tre sensorer, en på hver av de tre fasene til kompressoren og en bridge. Dermed kan Alt Pack måle og samle inn data om strømforbruket via en skyløsning. Installasjonen tok mindre enn en time, og allerede etter kort tids måling og innsamling av data ga det helt tydelige resultater.

Resultat
Løsningen avdekket et tap som var resultat av medarbeidernes adferd. Folk glemte rett og slett å slå av kompressoren om natten. Dessuten fikk man en annen interessant innsikt fra analysen. Selv om anlegget var helt eller delvis avstengt, fortsatte produksjonen av trykkluft for fullt.

Sammen med en ekstern leverandør, startet Solar opp et prosjekt for å optimalisere Alt Packs produksjonsanlegg. Solar leverte data og analyser av strømforbruket, leverandøren leverte ekspertise om trykkluft og Alt Packs teknikere optimaliserte pakkelinjene for å redusere forbruket av trykkluft. En bieffekt ble at prosessene på hver enkelt produksjonslinje nå går mye bedre.

Langsiktige resultater
• Årlig redusert strømforbruk på 30 % via energioptimalisering av trykkluftkomponentene.
• Reduserte vedlikeholdskostnader på trykkluftanlegg og kompressor.
• Sikret tilstrekkelig kapasitet og forlenget levetid på kompressoren.

Fakta:
Alt Pack er Danmarks største pakke-bedrift med fire lokasjoner – alle med hvert sitt spesialfelt. Til sammen har de 20 pakkelinjer og mer enn 10 000 m2 til disposisjon. 

 

Vil du vite mer?

Få en trinn-for-trinn setup håndbok og ”Snarveien til et oversiktlig strømforbruk” her:

Når og hvor bruker bedriften din mest strøm – og hvorfor?
Har du kontroll på strømforbruket?

Les mer i snarveien til et oversiktlig strømforbruk

Trinn-for-trinn setup håndbok for Panoramic Power

GÅ TIL HÅNDBOKEN