Bransjen går sammen om ny database

17. februar, 2022

De største grossistene innen elektromateriell har, sammen med Hovedorganisasjonen Virke, over lengre tid jobbet med rammeverket for en felles løsning på håndtering og kvalitetssikring av produksjonsdata. Nå er produksjonsdatabasen Edison Data etablert.

- Edison Data AS er et betydelig skritt for effektivisering i vår logistikkproduksjon og distribusjon. Det er et stort behov for utvikling i bransjen og ikke minst kvalitetssikring av produksjonsdata som benyttes i våre systemer. Dette vil nå bli ivaretatt av grossistenes felles selskap EdisonData AS.
Det faktum at vi er flere aktører som går sammen om dette øker gjennomføringsevnen og reduserer kostnader for våre leverandørpartnere, sier Jan Willy Fjellvær, SVP Group Business Excellence, MD Solar Norway


Høye krav til produktinformasjon og dokumentasjon

En stadig større andel av salget til grossistene skjer gjennom digitale kanaler. Det stiller høyere krav til både produktinformasjonen og dokumentasjonen. Skal vi ha presis dokumentasjon til kundene våre, må vi sikre at vi har korrekt informasjon. Dokumentasjonen må kunne generes digitalt, på en enkel måte.

– Etableringen av Edison Data er, i korte trekk, et svar på de kravene som stilles til grossister, både fra entreprenørene og byggherrene. Kravene til digital sporbarhet i hele verdikjeden og byggenes livsløp øker og dette er ingen hygienefaktor, men helt avgjørende for oss, sier styreleder i Edison Data, Jan Wilhelmsen.

Wilhelmsen er til daglig administrerende direktør i Elektroskandia. Sammen med seg i det nyetablerte styret har han Hege Amundsen Elvestad (Berggård Amundsen), John Thomas Blandhoel (Ahlsell), Jørn-Are Bergh (Onninen) og Jan Willy Fjellvær (Solar Norge)


Bidrar til effektiv logistikk

Kravene til gode og berikede produksjonsdata øker med stadig mer automatisert lagerhåndtering. Effektiv logistikk og høy utnyttelsesgrad i transportleddet er forutsetninger for å kunne levere på bærekraftsmålene, og dessuten er det mer kostnadseffektivt.

– Vi må frakte flere produkter, og mindre luft på hver bil. Skal vi utvikle oss på dette område trenger vi mer presise data på produktene, fortsetter styreleder Wilhelmsen.


Samarbeid med leverandørleddet

Leverandørene til elektrogrossistene har vært koblet tett på prosessen rundt etableringen av Edison Data, og en rekke leverandører har allerede ytret ønske om å delta i samarbeidet.

– For oss har det vært viktig å ha en åpen dialog med leverandørene våre på at dette er veien vi ønsker å gå for å kunne tilfredsstille behovene i vår egen produksjon og logistikk, men aller viktigst å kunne levere på de behovene kundene våre har for produktdata. Når vi i tillegg oppnår en effektiviseringsgevinst både i egne organisasjoner og i leverandørleddet, så det sier det seg selv at dette er en god løsning som vi er glade for at leverandørene våre også ser nytten av, fortsetter Wilhelmsen.


Tradesolution valgt som teknisk leverandør

Når selskapet nå formelt er etablert, starter arbeidet med å utvikle selve databaseløsningen i samarbeid med Tradesolution, dette er et omfattende arbeid som skal ferdigstilles høsten 2023

- Vi har heldigvis de beste i klassen med oss på laget når vi nå skal bygge opp den tekniske løsningen. Tradesolution har solid erfaring med å bygge opp og forvalte denne type løsninger. Det har vært helt avgjørende for oss å ha med oss dem på laget som ansvarlig for den tekniske løsningen, avslutter Wilhelmsen.

Hva er Edison Data?

Edison Data er et nyetablert joint venture selskap som har som formål å standardisere og kvalitetssikre produktinformasjonen for de produkter som distribueres og selges gjennom grossistleddet for elektro. Tradesolution er valgt som teknisk partner og utvikler av den tekniske databaseløsningen.
Standardiseringen av produktdatafeltene har som mål å bidra til større forutsigbarhet og mer effektivt arbeid med produktdata for leverandørene. For elektrogrossistene skal Edison Data bidra til høyere kvalitet på produktdata, mer effektiv drift og logistikk. Entreprenører og byggherrer vil i siste instans gis tilgang på produktdata som tilfredsstiller nåtidens og fremtidens behov for informasjon og dokumentasjon.

Samarbeidet gjelder kun produktinformasjon og dokumentasjon. Partene er fortsatt skarpe konkurrenter i markedet, både på innkjøp og salg. For å sikre mot brudd på konkurransereglene er det avtalt regler og rutiner som forbyr utveksling og drøfting av markedssensitiv informasjon.

Selskapet er eid av Berggård Amundsen (20%), Solar Norge (20%), Elektroskandia (20%), Onninen (20%) og Ahlsell (20%).

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt: Jan Willy Fjellvær
SVP Group Business Excellence, MD Solar Norway

 

Send e-mail