Vi tar Coronaviruset på alvor

19. mars, 2020

Status og risiko for forsinkelser
Uavhengig av hvor alvorlig man selv anser coronaviruset, har utbruddet utvilsomt skapt store praktiske konsekvenser som næringslivet må forholde seg til. Coronaviruset og de tiltak som er besluttet av mange land kan ha negativ innvirkning for pågående kontrakter og prosjekter. Særlig den myndighetspålagte midlertidige nedstengningen av fabrikker og verft i Kina ser vi at fører til utfordringer og forsinkelser over hele verden.

Vi ser at det allerede er mange leverandører som opplyses om risiko for forsinkelser eller at leveranser ikke vil kunne gjennomføres, og at viruset generelt anses som en force majure begivenhet.

Så langt har Solar Norge i begrenset utstrekning blitt negativt påvirket av viruset. Vi ser imidlertid at det er en risiko for at også vi kan oppleve utfordringer med våre leverandører. Det kan være en del tilfeller hvor våre leverandører baserer seg på underleveranser – særlig fra Kina – og at det først etter noe tid kan være at deres varelager går tomme på grunn av slike uteblivende eller forsinkende leveranser.

Hva bør våre kunder tenke på?
Vi oppfordrer våre kunder til å være varsomme med å belage seg på samme regelmessighet i leveranser i tiden som kommer. Særlig oppfordrer vi våre kunder til å identifisere tidskritiske leveranser og bestille slike i god tid.

Det er også grunn til å planlegge for uregelmessigheter i leveransene fra områder som anses som særlig utsatt for smittefare. Vi henviser til informasjon fra Utenriksdepartementet for oppdatering av slike områder.

Hva gjør vi?
Vi i Solar Norge følger kontinuerlig situasjonen, og vil naturligvis varsle våre kunder dersom vi ser at vesentlige forsinkelser eller uteblivende leveranser vil kunne inntreffe.

Våre kundeansvarlige er tilgjengelig dersom du har spørsmål knyttet til våre leveranser til din virksomhet.

Ring 04450

Kundesenteret er åpent fra 07.00 - 16.00.

Send oss en e-post