Mulige konsekvenser som følge av den pågående streiken

19. april, 2023

NHO og LO/YS ble ikke enige i meglingen som hadde frist 15. april kl. 24.00. Det innebærer at 25.000 arbeidstakere i LO og YS er tatt ut i streik fra og med mandag 17. april. Dersom partene ikke kommer til enighet er det varslet at ytterligere 16.000 arbeidstakere tatt ut i streik fra fredag 21. april kl. 06.00.

Ingen av de ansatte i Solar er tatt ut i streik så vi opprettholder foreløpig normal drift ved både vårt sentrallager og i våre butikker.

Dersom det ikke oppnås enighet vil en mindre del av vår utgående distribusjon rammes fra fredag 21. april kl. 06.00. Vi er varslet fra Schenker at dette vil gjelde leveranser som går via deres terminaler.

Områder som blir spesielt rammet er foreløpig følgende:
• Nord-Norge (Bodø - Kirkenes)
• Nordmøre (Molde og Kristiansund)

Det jobbes nå intensivt med å sjekke hvordan vi kan benytte alternative kjøreruter for å redusere konsekvensen av forsinkelsene som vil kunne oppstå.

Øvrige transporttilbud fra Solar vil ikke bli berørt.

Vi gjør oppmerksom på at forsinkelser som følge av lovlig streik regnes som Force Majeure.

Dersom du har spørsmål er det bare å ta kontakt med din kundekontakt eller vårt kundesenter. Vi beklager utfordringene dette medfører og håper på en snarlig løsning i den pågående konflikten.

Ta kontakt

Du er velkommen til å kontakte vårt kundesenter på telefon 04550.

Send e-post