Mulighet for streik

28. april, 2022

I forbindelse med den pågående meklingen mellom Virke og Handel og Kontor, er vi blitt varslet om at HK medlemmer i Solar kan gå ut i streik fra mandag 2. mai dersom meklingen ikke fører til enighet.

Det er en vanlig prosedyre å bli varslet om dette i forbindelse med en pågående mekling.  Varselet gis for å få Riksmeklerens bistand, og betyr ikke nødvendigvis at resultatet blir en streik. Erfaring viser tvert imot at mekling ofte fører til at partene blir enige og streik avverges.

Hvis det likevel, mot formodning, skulle ende med å bli streik, vil konsekvensene for Solar Norge kunne bli:

- Kolleger i Handel og kontor vil gå ut i streik og dette dreier seg om ca 100 medarbeidere
- Det er primært vårt kundesenter og sentrallager som vil få redusert kapasitet som en konsekvens av en potensiell streik
- Kundesenteret vil besvare din henvendelse på tlf 04450, men lenger behandlingstid kan forekomme som et resultat av streiken
- Våre Drive-In på Gardermoen og i Grenseveien vil ha ordinære åpningstider, men vi må påregne redusert kapasitet potensielt på varelager og bemanning
- Vi oppfordrer til å planlegge innkjøp av materiell kritisk for prosjekter og lignende, samtidig som vi anmoder om ansvarlighet for å unngå hamstring

Løpende statusoppdateringer vil bli publisert på www.solarnorge.no

Ved spørsmål, ta kontakt med din selger i Solar eller vårt kundesenter på tlf 04450