Ny rammeavtale med Statoil

23. januar, 2018

Statoil tildeler ny rammeavtale til Solar Norge AS for leveranse av elektromateriell til samtlige av Statoils plattformer og landanlegg i Norge.

Kontrakten har en 6 års varighet, med estimert verdi på rundt 600 millioner. I tillegg omfatter avtalen opsjoner på 2 x 3 år. Estimert totalverdi vil være 1,2 milliarder kroner dersom alle opsjoner med antatt arbeidsomfang blir utøvd.

Rammeavtalen er lagt opp til å brukes av Statoil entreprenører, Statoils tilknyttede selskaper, samt deres underleverandører.

Egil Finshus, Solar Norge – Denne langsiktige avtalen gir oss økt forutsigbarhet og stabile rammebetingelser både for Solar Norge og leverandørene. Avtalen gir oss et godt grunnlag for å fortsette det tette samarbeidet med ytterligere effektivisering, digitalisering og teknologiutvikling for å få ned transaksjonskostnadene i forbindelse med sourcing- og serviceleveranser, sier en fornøyd Egil Finshus  (bildet) som er salgssjef for offshoreavdelingen i Solar Norge. Finshus legger videre vekt på at Solars offshoreavdeling i Haugesund har et kompetansemiljø mot offshoresektoren som verdsettes ved signeringen av rammeavtalen.

– I vår strategi som sourcing- og serviceselskap er det viktig å kartlegge kundens behov, gjøre smarte innkjøp, samt se på løsninger for økt verdiskapning for begge parter. Dette bekrefter at vår strategiske endring mot et sourcing- og serviceselskap er en riktig og nødvendig vei å gå. Vi opplever en krevende situasjon i dagens marked, og evnen til omstilling utfordrer alle parter. Vi er takknemlige for en langsiktig avtale med Statoil, der Solar i sterkere grad kan bidra til kostnadsreduksjoner i bransjen, understreker Vice President Sales Industry and Offshore, Tor Olsen.

For spørsmål, ta kontakt med:
Egil Finshus, Salgssjef Offshore, Solar Norge AS, tlf 48 11 16 44, egil.finshus@solarnorge.no

Tor Olsen, Vice President, Sales Industry and Offshore, Solar Norge AS, tlf 98 20 78 22, tor.olsen@solarnorge.no