Opprettholdelse av normal drift

25. mars, 2020

I Solar er vi fokusert på å opprettholde normal drift så langt det lar seg gjøre, slik at vi fortsatt kan levere varer til alle våre kunder. Coronautbruddet har rammet store deler av verden, og i Solar Norge forbereder vi oss på ulike scenarier som kan oppstå.

Vår leveringsevne er per i dag god, og vi vil løpende gi oppdateringer om situasjonen og eventuelle tiltak som iverksettes fra vår side.

Vi varsler imidlertid samtidig om at det må påregnes at Coronautbruddet vil få konsekvenser for leveranser inn til oss. Enkelte fabrikker i Italia, Frankrike og Spania stenger, men takket være vårt tette samarbeid med leverandørene våre har vi alternativer innen både produkter og produksjon og vi gjør alt vi kan for å opprettholde vår gode leveringsevne.

Det vil dessverre tidvis kunne bli forsinkelser i leveransene til våre kunder, og situasjonen kan gjøre det umulig eller uforholdsmessig vanskelig for oss å oppfylle våre kontraktsforpliktelser. Vi vil selvfølgelig iverksette alle rimelige tiltak for å påvirke dette i positiv retning.

Vi henviser til Solars generelle salgs- og leveringsbetingelser (merk spesielt pkt. 10) og NL09 (pkt. 36-38).

Les Salgs- og leveringsbetingelsene her >>

Vi har opprettet både et globalt og lokalt beredskapsteam for å sikre en kontinuerlig forretning og det er igangsatt en rekke initiativ som skal sørge for stabil drift i tiden fremover på tross av utfordringene som har oppstått som følge av coronautbruddet.

Solars sterke posisjon innen den digitale endringen av bransjen kombinert med pålitelige og skreddersydde logistikktjenester utgjør en forskjell. Det å være et digitalt selskap med en høy andel e-handel betyr at vår virksomhet er i stand til å betjene kundene gjennom digitale kanaler istedenfor fysiske butikker.

Stronger together - hver for oss!

Ring 04450

Kundesenteret er åpent fra 07.00 - 16.00.

Send oss en e-post