Mangler du pakkseddel?

26. november, 2019

Dersom vår forsendelse til deg mangler ilagt pakkseddel, kan du enkelt få denne direkte på din smarttelefon.

Benytt en QR-leser på din telefon og skann QR-koden som står på transportetiketten på emballasjen for å hente pakkseddelen.

Enkelte telefoner kan lese QR-koder som standard, alternativt må du hente ned en app for dette i App Store eller Google Play.

Med hilsen
Solar Norge AS