Prisendring fra 1. april 2024

29. februar, 2024

Utlufting og tilpasning av listepriser

Fra 1. april vil vi redusere våre listepriser (utlufting) i deler av kabelsegmentet.

Når vi endrer listeprisene, vil vi samtidig justere rabattene slik at nettoprisen på produktnivå vil være tilsvarende som før listeprisendringene. Det kan forekomme mindre positive/negative endringer.

Vi vil samtidig gjennomføre en omstrukturering av pris- og rabattstrukturen for vårt produktsortiment fra SG Armaturen. Disse endringene innebærer i hovedsak en reduksjon av antall rabattgrupper og en justering av listepriser. Som følge av endringene i listepriser og antall produktgrupper vil rabattene i avtalene bli justert tilsvarende. Det kan forekomme mindre positive/negative endringer.

Endring av elnummer
Vi gjør en opprydning av elnummer i kategoriene Kabel og Installasjon. Dette medfører at de varene som hittil har startet med 70-79, får nye elnummer som starter med det respektive nummeret i den tilhørende varegruppen i EFObasen, f.eks. vil all kabel nå starte med 10. Dette korresponderer også med aktuell gruppe i EFO-strukturen.

Prisendringer fra 1. april
Noen få leverandører varsler prisendring fra 1. april 2024. Vi ser oss derfor nødt til å videreføre prisjusteringene fra disse leverandørene med virkning fra samme dato.

Den 28. mars 2024 vil prisfilen for 1. april bli lagt ut på ftp-områdene til alle kunder som har ftp-tilgang hos oss.

Ta gjerne kontakt med din Solar-representant hvis du har spørsmål. Er det andre i din bedrift du mener trenger denne informasjonen, er vi takknemlige for om du videresender den til dem.

Med vennlig hilsen
Solar Norge AS

Tim Ranger
Vice President Commercial Market & Sourcing

Ring 04450

Kundesenteret er åpent fra 07.00 - 16.00.

Send oss e-post