Prisendring fra 1. januar 2024

30. oktober, 2023

Med bakgrunn i prisøkninger fra flere av våre leverandører, samt kostnadsøkninger på øvrige innsatsfaktorer, ser vi oss nødt til å foreta prisjusteringer fra 1. januar 2024. Endringene vil variere mellom leverandørene.

Den 28. desember 2023 vil prisfilen for 1. januar bli lagt ut på ftp-områdene til alle kunder som har ftp-tilgang hos oss.

Ta gjerne kontakt med din Solar-representant hvis du har spørsmål. Er det andre i din bedrift du mener trenger denne informasjonen, er vi takknemlige for om du videresender den til dem.

Med vennlig hilsen
Solar Norge AS

Tim Ranger
Vice President Commercial Market & Sourcing

Ring 04450

Kundesenteret er åpent fra 07.00 - 16.00.

Send oss e-post