Solar - Sykkel-VM

Sykkel-VM påvirker vareleveransene i Bergen

8. september, 2017

Sykkel-VM i Bergen, som gjennomføres 16.-24. september, vil påvirke trafikkavviklingen og dermed vareleveransene fra Solar Norge i Bergensområdet. 

Løypene i Bergen vil bli stengt for vanlig biltrafikk hver dag mellom klokken 08.30 og 19.00. Deler av sentrum vil være stengt hele døgnet.

Vi oppfordrer alle til å planlegge så godt det lar seg gjøre og fylle opp varelageret for å ivareta fremdriften i arbeidsdagen.

Vi ønsker også å informere om følgende:
•Nattlevering vil bli forsøkt ivaretatt som tidligere, men vi risikerer avvik fra normal levering. Vi oppfordrer alle til å opprette nattlevering på prosjekter som dere selv mener er nødvendig. Vi mener dette vil være den beste og mest stabile leveringsformen i denne perioden. Vennligst kontakt din kundekontakt i Solar så raskt som mulig dersom dette er ønskelig.

•Drive-In senteret i Kanalveien 53 åpner en time tidligere enn normalt. Åpningstidene i perioden 16.-24. september vil være kl. 06:00-16:00.

•Ved vanlig daglevering må det påregnes ekstra leveringstid.

Vi vil gjøre vårt ytterste for å løse utfordringene, men ber om forståelse for forsinkelsene som kan oppstå.

For ytterligere informasjon vedrørende sykkel-VM:
Informasjon fra Bring vedrørende transport

Informasjon fra Bergen kommune vedrørende trafikkavvikling