Miljøtillegg

Hele verden har økt fokus på det grønne skiftet, og Solar tar miljøet på alvor. Sammen kan vi utgjøre en forskjell!

 

 

Bærekraftig samfunn - sammen tar vi ansvar

FNs klimarapport peker på at utslippene i verden må ned 45% innen 2030, om den globale oppvarmingen ikke skal overstige 1,5 grader. Solar tar dette på alvor! For å bidra med det vi kan for å redusere utslipp, har Solar innført et miljøtillegg på 292 kroner* for alle bestillinger under 1750 kroner*, gjeldende fra 1. oktober 2019. Vi konsoliderer dine bestillinger og belaster miljøtillegg på kun én ordre, når bestillingene er mindre enn 1750 kroner* til samme leveringssted. 

Vi i Solar sender tusenvis av ordre ut til våre kunder, og det vil vi selvsagt fortsette med. Vi vil gjøre det vi kan for at du skal slippe miljøtillegget. Har du flere bestillinger som samlet er under 1750 kroner samme dag, konsoliderer vi disse og belaster miljøtillegget kun på én ordre til samme leveringssted ved dagens slutt. For alle bestillinger som er over 1750 kroner, blir det selvsagt ikke noe tillegg.

*Nivåene er indeksregulert fra og med 1. januar 2023.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vårt kundesenter dersom du har noen spørsmål i forbindelse med miljøtillegget. 

Send oss gjerne en e-post, eller du er velkommen til å ringe oss på telefon 04450. Vi er her for å svare deg!

Send e-post

 

 

 

 

En miljøgevinst du tjener på

 • Kostnadsbesparelser gjennom økt effektivitet
 • Bærekraftig utvikling og drift
 • Økt miljøansvar
 • Attraktiv bedrift for dine kunder og ansatte
 • Forsterket omdømme gjennom grønn atferd
FNs klimamål og myndighetenes mål om å elektrifisere Norge gir et enormt potensiale for vår bransje. Samtidig utfordrer det bransjens måte å håndtere varedistribusjon på. Jan Willy Fjellvær, MD Solar Norge

Hvorfor gjør vi dette?

Det grønne skiftet er en stadig sterkere konkurransekraft i samfunnet, og i Solar ønsker vi å ligge i forkant av utviklingen. Vi ønsker at våre kunder skal være konkurransedyktige i morgendagens marked og det innebærer at vi sammen må endre vår atferd og justere oss i takt med denne endringen.

Et steg i denne retningen er å redusere antall transporter. Vi innfører derfor et miljøtillegg på alle leveranser med verdi mindre enn 1750 kr per leveringssted. Vi vil gjøre det vi kan for at du skal unngå dette tillegget, og konsolidere alle bestillinger som er gjort på en dag til samme leveringssted. Miljøtillegget vil bli belastet kun én av ordrene dersom fakturabeløpet ikke overstiger 1750 kr.

 

 

Hvordan unngå miljøtillegget?

 • Samle dine leveranser til ett leveringssted
 • Samle bestillinger slik at de overstiger 1750,-
 • Hent varene på Drive-In butikkene
 • Bestill leveranse med Fastbox
Vår visjon er å bidra til et sterkere klimafokus og at vår bransje reduserer vårt globale fotavtrykk. Vi etablerer derfor et miljøtillegg for leveranser som er uhensiktsmessig og uheldig for dette fotavtrykket. Vi håper dette motiverer til at vi sammen fremstår som en del av løsningen - ikke problemet. Elektrobransjen er løsningen for et bedre klima, la oss unngå at det motsatte blir tilfelle. Jan Willy Fjellvær, MD Solar Norge

Kort fortalt

 • Miljøtillegg på 292 kr tillegges bestillinger med verdi mindre enn 1750 kr
 • Vi konsoliderer alle ordre per leveringssted i løpet av én dag
 • Det belastes kun ett miljøtillegg for bestillinger til samme leveringssted
 • Alle bestillinger over 1750 kr unngår miljøtillegget
Se våre leveringsbetingelser