Å handle i tråd med loven er grunnleggende for alle virksomheter. I Solar vil vi mer

11 Januar 2017

Ansvarsfull sourcing gjennom samarbeid

Bærekraftighet er for oss en naturlig del av å drive en vellykket forretning. Vi har forpliktet oss til å strebe etter profitabel vekst gjennom etisk virksomhet. Det er en ting å sikre at vi jobber utfra økonomisk, miljømessig og samfunnsansvarlig måte internt, men selv om vi jobber hardt for å optimalisere våre prosesser så må vi annerkjenne at det kun er mulig å igangsette store endringer ved hjelp av godt samarbeid.

Vi vil være helt sikre på at produktene som vi tilbyr våre kunder har blitt produsert og transportert i henhold til standarder som ivaretar etikk, menneskerettigheter, arbeidsrett, helse og sikkerhet og miljøledelse. Vi har derfor inngått et samarbeid med våre leverandører som krever at de signerer våre oppdaterte etiske retningslinjer.

Våre etiske retningslinjer erklærer at Solarkonsernet forventer at leverandørene opprettholder våre retningslinjer i forhold til overholdelse av alle lover, med respekt for menneskerettigheter, miljøvern, og sikkerhet i forhold til produkter og tjenester.

"Vi erkjenner selvfølgelig at mange av våre samarbeidspartnere opererer i forskjellige miljøer når det gjelder juridiske og kulturelle forhold. Vi er imidlertid fast bestemt på å finne felles grunnlag for dette slik at kundene våre kan være trygge på at forretningene med Solar alltid gjennomføres ansvarlig", forklarer Thomas Clausen, sourcingansvarlig i Solar Group.

"I Solar har vi alltid jobbet veldig tett med leverandørene våre. Å knytte et enda tettere samarbeid og jobbe mot felles mål med grunnlag i våre etiske retningslinjer er et naturlig skritt for begge parter.

Ansvarlig sourcing krever en innsats fra alle i verdikjeden vår, men for oss og leverandører våre er det en selvfølge", sier Thomas som implementerer en ny sourcing-strategi for Solar Group. En del av strategien er en systematisk implementering av Solars oppdaterte etiske retningslinjer for alle leverandører.

"Det er viktig for oss at leverandørene våre holder en høy standard for deres måte å drive forretning på. Vi kan ikke gjøre alt på en dag, men vi erkjenner den rollen vi spiller i samfunnet vårt. Vi ser frem imot å gjøre kontinuerlige fremskritt mot en mer bærekraftig fremtid", avslutter Thomas.