Tall og fakta

Solar har vært en aktiv bidragsyter til FNs Global Compact siden 2009. Det betyr at Solar har etablert et rapporteringssystem for aktiviteter som omfatter Global Compacts 10 prinsipper. Ved å være registrert i Globale Compact, oppfyller Solar krav til rapportering gitt av Danske myndigheter i 2009.

 

Nedenfor finner du tallene som er rapporter til FN Global Compact 30.06.2017 :

Miljø Enhet 2014 2015 2016      
Totalt utslipp av klimagasser Tonn CO2e 23.126 19.897 22.599      
               
... som firmabiler står for (Scope 1) Tonn CO2e 5.098 4.752 5.934      
Dieselbiler * MWh 15.855 15.122 15.702      
Bensinbiler* MWh 1.210 2.102 1.267      
Etanolbiler * MWh 18 0 0      
               
... hvorav energiforbruket står for (Scope 2) Tonn CO2e 6.512 6.542 4.666      
Elektrisitet * MWh 16.711 14.528 16.346      
Varme (fjernvarme, fyringsolje og gass) MWh 12.230 10.605 10.287      
               
... hvorav godstransport med lastebil står for (Scope 3) Tonn CO2e 11.516 8.602 11.999      
               
Per heltidsansatt (Scope 1 & 2) Tonn CO2e 3,80 4,04 3,59      
Per € 1 million av inntektene (Scope 1 & 2) Tonn CO2e 8,21 8,13 7,28      
               
Kommentarer*:        
Solar A/S solgte virksomheten Deutschland GmbH i Mars 2015.          
GFI i Østerrike og P/F Færøyene er en del av rapporteringen fra 2015.            
I august 2014 flyttet Solar A/S fra hovedkontoret i Kolding til Vejen, og bygningen ble solgt i februar 2016.  
             
*13.06.2016
/globalassets/eu/our-company/sos-boern-csr.jpg Vil du vite mer om våre prosjekter?

Les mer om vårt samfunnsansvar
/globalassets/eu/our-company/investor-orange-machine.jpg Investér i et skarpt kundefokus

Les mer om investering i Solar
/globalassets/eu/career/racecar-helmet.jpg Vil du være med å endre verden?

Les mer om jobb i Solar