Strategi

Vi ønsker en lønnsom vekst

Det gjør vi ved å fokusere på tre strategiske priorieringer:

Vi styrker vår posisjon som et europeisk sourcing- og serviceselskap
Vi styrker vårt fokus på verdiskapning utenfor vår forretningsmodell.  Og vi utvider virksomheten der det gir oss den beste synergieffekten.

Vi utvikler oss ved å redusere kompleksiteten og styrke vår kunnskap
Vi styrker våre avdelinger innen sourcing og supply chain. Vi opprettholder og styrker vår e-business og utnytter felles plattformer (systemer, prosesser).

Fokus på kundenes behov
Vi forstår vår rolle og evne til å skape verdi for hver enkelt kunde. Vi styrker vår evne til å differansiere våre tilbud i hht. våre kunders behov. Vi har et åpent sinn for nye forretningsmuligheter. 

Vi tar sikte på å levere langsiktig avkastning på investert kapital på mer enn 10% (inkl. avskrivninger og skatt)

Finansielle mål

Å tilføre kunder og aksjonærer verdi er det som driver oss. Vår enkle strategi er å generere lønnsom vekst.

Andel egenkapital

35 - 40%

finansiering

1.5 - 2.5

(NIBD/EBITDA), no. of times

utbytte aksjonærer

35 - 45%

(inntjening eksklusiv skatt)

Solars historie

Vekst har vært hovedmålet i vår strategi siden starten i 1919. Les mer om vår reise her. 

Les vår historie

Nysgjerrig på hva Solar kan tilby?

Vi tilbyr deg som kunde et bredt spekter av løsninger, fra enkel bestilling, fleksibel levering til teknisk support og prosjektledelse. Les mer om våre løsninger og om hvordan vi tilfører verdi til våre kunders forretning. 

gå til våre løsninger