Case: Nexel

Strømleverandører oppnår fleksibilitet og smidigere arbeidsflyt med Solars logistikktjenester

Strømforsyning er en samfunnskritisk oppgave. Mange strømleverandører er slått sammen til store enheter som dekker større geografiske områder. De fleste selskapene har en tradisjonell forretningsstruktur med egne montører og eget anleggslager. Men dette arbeidet kan ytterligere effektiviseres og forenkles ved å samarbeide med en logistikkpartner som Solar.

Strømleverandørene har ansvaret for strømnettet og står via serviceselskapene for drift av strømnettet og prosjektering av nye strømanlegg, slik at forbrukere alltid har strøm i stikkontakten. De har historisk sett alltid hatt egne montører, et eget lager, kjøpt produkter direkte fra produsentene og lagt dem på lager. Dermed kan de trekke de nødvendige varene etter behov og rykke ut. Dette er viktig fordi drift av strømnettet er en samfunnskritisk oppgave.

Otto Axelsen, Salgssjef for Infrastruktur i Solar Danmark, forklarer: «Mange strømleverandører har begynt å outsource monteringsarbeidet til eksterne entreprenører som kjøper inn de nødvendige varene på vegne av strømleverandøren. Ved å samarbeide med en logistikkpartner som Solar kan strømleverandørene og montørene få levert alle produktene de trenger, både til nye anlegg og daglig drift, og kan få levert alle produktene direkte til prosjektstedet.»

Strømleverandørene er underlagt et direktiv om offentlige anskaffelser og direktiv for forsyningsvirksomhet. Dette innebærer at varen må settes på anbud når strømleverandøren kjøper varer over en viss verdi. Dersom Solar ikke vinner et slikt anbud, kan strømleverandøren la Solar håndtere disse varene som logistikkvarer som kan bestilles sammen med standardproduktene som selges fra det normale lageret.

Fleksibilitet og velfungerende webshop

Nexel er en virksomhet, som på vegne av elnettselskapene Cerius og Radius, ivaretar arbeidet med å utbygge, overvåke, drifte og vedlikeholde elnettet på Sjælland og øyene. Nexel har eksterne entreprenører til å ta seg av en del av oppgavene og for å gjøre dette bestiller de eksterne entreprenører daglig materialer via Solars Webshop. Ved bestilling innen kl. 18 leveres det dagen etter innen kl. 7 til lageret eller direkte ut på sitet hvor det skal brukes. Når Nexel trenger varer på forespørsel imøtekommer Solar også behovene: de nødvendige varene kjøpes inn og opprettes på lager som logistikkvare med et varenummer som kun er tilgjengelig for Nexel. Nexels entreprenører kjøper varene på Nexels vegne via tilgang på utvalgte varer i Solars webshop og får alt levert samlet. På denne måten håndterer Solar logistikkdelen, og Nexel og dets entreprenører kan konsentrere seg om sine kjernetjenester.

Nexel1_636x422.jpg

Nexel2_674x448.jpg

/globalassets/shared/business-areas/industry/infrastructure/nexel/nexel_steen-hansen_500x700.jpg

Steen Hansen, Avdelingsleder for Partnerskap og Materialer, Elsystemer, i Nexel sier: «Vi er veldig fornøyde med Solars webshop. Vi liker fleksibiliteten der vi selv kan bestemme om varene leveres til lager eller direkte ut til et prosjektområde. Og hvis prosjektet har glemt en vare til en oppgave, er Solar Fastbox et godt alternativ der flere varer kan skaffes innen 1-2 timer. Våre entreprenører setter stor pris på det, og det gir en lettere og smidigere arbeidsflyt. Vi har i tillegg en god, løpende dialog med Solar om webshoppen og lagerstatus for å sikre at de nødvendige varene er på lager, eller om et alternativ er tilgjengelig.

» Steen sier videre: «Tidligere var det en prosjektleder hos Nexel som sørget for å reservere varene på hovedlageret, men nå kan entreprenørene gjøre det selv. Det innebærer at Nexel sparer masse lagerhåndteringer og at en del varer ikke lenger må hentes på lageret. Det gir også entreprenørene en trygghet i at varene kommer frem i tide, ettersom de nå er med i prosessen og kan sikre at det er de riktige komponentene.»

Effektive arbeidsprosesser

Otto Axelsen forklarer: «Med vår fordelaktige logistikkservice kan Solar levere alle de nødvendige produktene til både daglig drift og til anleggsprosjekter i alle størrelser. For strømleverandørene er dag til dag-leveringen en stor fordel fordi det kan spare tid og gjøre arbeidsprosessene mer effektive, akkurat som muligheten for levering på anleggsområdet i containere er en god mulighet. I Solars nettbutikk har vi laget et favorittsortiment. Dette gjør at entreprenørene kun kan kjøpe de relevante varene på vegne av strømleverandørene og i tillegg selv velge hvor da skal leveres.»

Kundetilpassede løsninger og stort sortiment

”Med Solars store varesortiment kan vi lage kundetilpassede løsninger og levere alle varetyper som strømleverandøren trenger i bedriften, ettersom vi normalt har flere leverandører av samme produkt. Vi kan derfor ofte finne alternative produkter som kan løse oppgaven – selv med de generelle leveringsproblemene vi opplever i den nåværende verdenssituasjonen», avslutter Otto.

Mer informasjon

For mer informasjon, kan du kontakte:

Aage Aasgaard - Salgssjef Infrastruktur / Solar Norge
+47 91 78 77 80
aage.aasgaard@solarnorge.no

 

Faktaboks:

Andel A.m.b.a. er Danmarks ledende energi- og fibernettkonsern. Andel-konsernet eier en rekke selskapet, bl.a. strømleverandørene Cerius og Radius, som forsyner Sjælland og øyene med strøm. Nexel er servicevirksomheten som leverer drift, overvåking, vedlikehold, prosjektering og anlegg av strømnettet – fra kabelselskap og kabler på veien til transformatorer.

Strømleverandører har normalt både et anleggslager og et sikkerhetslager. Til anleggslageret kjøpes varene direkte hos produsentene. Varene leveres til lageret og kjøres ut til større anleggsprosjekter, hvor strømleverandørens egne montører eller eksterne entreprenører utfører arbeidet på strømnettet. Sikkerhetslageret er en ekstra varebeholdning for å redusere risikoen for at varen ikke er til rådighet i en akutt driftssituasjon.