Case: Tafjord Connect

For Tafjord Connect er pris og leveringssikkerhet to kritiske faktorer ved valg av samarbeidspartner.

Som fiberutbygger sørger Tafjord Connect for å ruste opp de digitale motorveiene i både by og bygd.

Det betyr at du ikke må bo i en by for å oppleve fordelene med lynraskt internett.

 

 

Tafjord Connect har drevet med fiberutbygging i over 15 år og er markedsledende i sitt område med 25.000 fiberkunder.

Her legges det fiber året rundt, med en naturlig høysesong fra april/mai og ut året.

– Mye er gjort når det gjelder fiberutbygging, men vi har fortsatt en viktig jobb å gjøre, forteller Jostein Talstad.

Den rutinerte seniorkonsulenten i Tafjord Connect føler han og kollegene gjør en viktig jobb i samfunnet.

– Når vi bygger ut et område, får vi med hovedtyngden i det aktuelle området. Nå forsøker vi å få med oss de som ikke ble med i første runde og jobber med å fortette i allerede utbygde områder, slik at enda flere får gleden av de mulighetene fiber gir. Dessuten retter vi oss mot fritidsboliger og mot bedrifter.

For å optimalisere fiberutbyggingen og holde kostnadene nede, er selskapet helt avhengig av å ha riktige produkter til riktig tid. Ofte er det behov for levering av materiell neste dag.

I samarbeid med Solar, har Tafjord Connect utarbeidet en liste med 140 produkter som er helt essensielle når det skal legges fiber til privatpersoner, offentlige kunder og næringsdrivende på Sunnmøre.

– Vi snakker om volumprodukter som fiberkabler, skjøtebokser og rør. Vi samarbeider med tre entreprenører som gjør avrop på avtalen vi har med Solar. Listen med produktene er levende, og det skjer hele tiden oppdateringer. Samtidig er det viktig for vår del å ha full kontroll på hvilke produkter som brukes, fiberkablene skal vare i lang, lang tid. Skal vi holde driftskostnadene nede, er det viktig for oss å velge riktig materiell.

Talstad setter pris på den aktive forvaltningen fra Solar sin side.

– Når det kommer nye produkter på markedet, som er bedre, billigere og med samme kvalitet, er det veldig viktig for oss å få kjennskap til dette. Der er Solar dyktige. Dette bidrar til at vi kan holde kostnadene så lave som mulig og samtidig levere på kvalitet.
– Solar leverer godt ut ifra den avtalen vi har og gjør sitt ytterste for å levere. Jeg er veldig godt fornøyd med de jeg samarbeider med i Solar. Vi spiller på samme lag for å få alt til å fungere best mulig.

Som fiberutbygger sørger Tafjord Connect for å ruste opp de digitale motorveiene i både by og bygd. Det betyr at du ikke må bo i en by for å oppleve fordelene med lynraskt internett.

Talstad forteller at Tafjord Connect føler på et samfunnsansvar.

– Vi er opptatt av å bygge ut et godt stamnett, slik at vi kan koble bygder og tettsteder sammen.

Talstad trekker fram et eksempel – hvor det både har vært lange avstander, men også utfordrende topografi.

– I nye Fjord kommune, med rundt 2.500 innbyggere, har vi full fiberdekning. Alle fastboende som ønsker fiber, uavhengig hvor du bor i kommunen, har fått tilgang til fiber. Det er både kommunen og vi veldig stolte av, sier han.

– Når vi legger fiberkabler, vil de kunne møte fremtidens behov – det er ikke noe som går fortere enn lyset. Det er utstyret i endene av fiberkablene som bestemmer hastigheten på dataoverføringene, forteller Talstad.

I samarbeid med Telia, er Tafjord Connect også involvert i en tidlig fase av 5G-utbyggingen på Sunnmøre.

– Vi har levert fiber til mange basestasjoner som sørger for 4G. Nå skal vi i gang med å oppgradere til 5G. For å sikre en god 5G-dekning er du avhengig av at det er nok basestasjoner. Vi bistår med å få oppgradert – du får ikke 5G-dekning på mobilen uten at det er fiber fram til basestasjonene.

Foruten telekom, inngår vannkraft, energigjenvinning og kraftnett som forretningsområder i konsernet TAFJORD.

Talstad mener den lokale tilhørigheten er et viktig konkurransefortrinn.

– Det er tøff konkurranse i markedet, men vi ser at mange av kundene våre setter pris på vår lokale tilhørighet og tilgjengelighet er viktig for kundene. Vi gir noe tilbake til lokalsamfunn og det er lett å komme i kontakt med oss både gjennom kundesenteret vårt og ved fysisk oppmøte dersom det skulle være nødvendig.

/globalassets/shared/business-areas/industry/infrastructure/tafjord1_500x700.jpg
/globalassets/shared/business-areas/industry/infrastructure/tafjord2_500x700.jpg
/globalassets/shared/business-areas/industry/infrastructure/tafjord3_500x700.jpg
/globalassets/shared/business-areas/industry/infrastructure/tafjord4_500x700.jpg