ACTIVE FIRE BARRIER

Brannsikkert el-anlegg

Active Fire Barrier-systemet (AFB) er et norskutviklet brannpreventivt system som sikrer risikosoner, el-tavler og sikringsbokser mot elektrisk brann.

Finn produktene i webshop

Norskutviklet brannpreventivt system

Active Fire Barrier-systemet (AFB) er et norskutviklet brannpreventivt system som sikrer risikosoner, el-tavler og sikringsbokser mot elektrisk brann. Sikring skjer gjennom kontinuerlig overvåking, deteksjon, alarm og kontrollert strømbrudd ved varmegang som kan forårsake brann. Sortimentet inkluderer sentralenheter for både enkle installasjoner og profesjonelle brukere med behov for flere trippesoner.

Les mer om systemet her

El-kontroll av bolig

Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektrisitet og bruken av elektrisk utstyr. Lær å forebygge, oppdage og utbedre elektriske feil.

Meld deg på kurs her

Brannsikkert elanlegg med Active Fire Barrier

Den vanligste årsaken til brann i Norge er feil på det elektriske anlegget. Statistikken viser at det i norsk næringsliv oppstår i snitt to branntilløp i det elektriske anlegget hver eneste dag. Ny teknologi hos bedriftene har ført til økt strømforbruk og risikoen for varmegang og branntilløp er stor. Store deler av dagens el-anlegg er eldre og ikke dimensjonert for den nye teknologien. Nye anlegg kan også være utsatt som følge av komponentfeil, installasjonsfeil eller underdimensjonering.

Ved elektrisk feil i en fordelingstavle eller en komponent, avgis det gasser ved overbelastning, lysbuer o.l. Gassene avgis som oftest før åpen flamme. Active Fire Barrier oppdager disse gassene, kutter strømtilførselen og varsler deg om feil i anlegget. Dermed blir branntilløpet forhindret, og en elektriker kan rette feilen. Ved installasjon av Active Fire Barrier får du prisreduksjon i brannforsikringen på 10% gjennom If forsikring for bedrift.

If bidrar til å beskytte liv og verdier

For å aktivt bidra til å redusere brannrisikoen, sponser If installasjon og vedlikehold av Active Fire Barrier, ved å redusere prisen på brannforsikringen med 10 %.

For å få redusert pris hos If må du:

• Sende samsvarserklæring for installasjon av AFB-Systemet
• Ved el-kontroller iht. vanlige forskrifter skal kontroll av AFB dokumenteres
• Skifte ut detektorer minst hvert 6. år

Samarbeid med Ignis Solution - redusere branntilløp i landbruket

Vi ønsker å bidra til å redusere branntilløp i elektriske anlegg i landbruket. Vårt forsikringsselskap har derfor inngått samarbeid med Ignis Solution om løsningen Active Fire Barrier fra Tecsafe.

Les mer her

Active Fire Barriere

Du finner alle produktene i vår webshop

Gå til webshop

Økt sikkerhet med komfyrvakt

En stor andel boligbranner starter på kjøkkenet på grunn av tørrkoking eller tørrsteking i forbindelse med matlaging. Med en komfyrvakt sikrer du at komfyren slår seg av før temperaturen blir så høy at situasjonen kan bli farlig.

Det er krav om komfyrvakt i alle nye boliger. Kravet kom i 2010 og gjelder også dersom det legges opp ny kurs til komfyr i eldre boliger. De samme reglene gjelder også for fritidsboliger. Selv om man ikke omfattes av kravet anbefaler vi alle å ha komfyrvakt i hjemmet.

Det er opprettet en felles internasjonal norm for å sikre kvaliteten på komfyrvakter og denne stiller en rekke krav til funksjonalitet og sikkerhet. Normen heter NEK EN 50615.


Kilder: Norsk brannvernforening og sikkerhverdag.no

For å være sikker på at komfyrvakten holder god kvalitet, er det laget en felles internasjonal norm som stiller en rekke krav til denne typen produkter. Normen heter NEK EN 50615.

En stor andel boligbranner starter på kjøkkenet på grunn av tørrkoking eller tørrsteking i forbindelse med matlaging. Med en komfyrvakt sikrer du at komfyren slår seg av før temperaturen blir så høy at situasjonen kan bli farlig.

Det er krav om komfyrvakt i alle nye boliger. Kravet kom i 2010 og gjelder også dersom det legges opp ny kurs til komfyr i eldre boliger. De samme reglene gjelder også for fritidsboliger. Selv om man ikke omfattes av kravet anbefaler vi alle å ha komfyrvakt i hjemmet.

Det er opprettet en felles internasjonal norm for å sikre kvaliteten på komfyrvakter og denne stiller en rekke krav til funksjonalitet og sikkerhet. Normen heter NEK EN 50615.

Kilder: Norsk brannvernforening og sikkerhverdag.no

Kjøp komfyrvakt i webshop

Se vårt produktutvalg

MICRO MATIC

MicroSense sølv

Komfyrvakt med unik fleksibilitet, svært enkel montering og særdeles diskret utseende, er den trådløse komfyrvakten MicroSense en selvfølge i alle kjøkkenløsninger.

Gå til webshop
CTM LYNG

Mkomfy Hybrid 25R

Fleksibel montering på vegg, i hette eller i tak. Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. Front på sensor kan enkelt byttes ut.

Gå til webshop
CTM LYNG

Mkomfy Radio

Tidtelleren begynner å telle ved oppnådd 100°C, og etter 2 timer må knapp betjenes hvert 30. min dersom det ønskes lengre brukstid.

Gå til webshop

Vårt produktutvalg innen brannsikkerhet

Røykvarslere

Se vårt utvalg

Batterier

Se vårt utvalg

Komfyrvakter

Se vårt utvalg

Brannslukking

Se vårt utvalg

Branntetting

Se vårt utvalg

Brannbokser

Se vårt utvalg

Overspenningsvern

Se vårt utvalg

Riktig sikkerhetsutstyr

Huseier plikter å sørge for at boligen er utstyrt med minst ett slokkeutstyr som kan brukes i alle rom.

Man skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

 

 

                 

Se vårt produktutvalg

HOUSEGARD

Brannslokker - 1 kg

Housegard Pulverslokkere er laget av kvalitetsstål. Ventilen er laget av aluminium, med svart lakkert stålhåndtak. Housegard Pulverslokkere kan også benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000V, med en sikkerhetsavstand på min 1 meter.

Gå til webshop
HOUSEGARD

Pulverslokker - 6 kg

Pulverslokkere er en allround slokkertype velegnet til slokking av de fleste typer branner. Pulverslokkere kjennetegnes av høy slokkeeffekt og god rekkevidde, kan benyttes og oppbevares ned til – 30 C°.

Gå til webshop
HOUSEGARD

Lith-EX slokkespray

Det høye vanninnholdet i AVD kjøler objektet effektivt. AVD legger seg som et teppe over brannen, som forhindrer tilførsel av oksygen og raskt kveler brannen.

Gå til webshop
HOUSEGARD

CO2-slokker - 5 kg

5 kg brannslokker som er godt egnet for slokking i elektriske installasjoner, serverrom, kontor og fartøy samt innen industri og offentlig sektor som f.eks. sykehus.

Gå til webshop

Brann i litiumbatterier

Litium-baserte batterier finnes i nesten alle moderne bærbare elektriske produkter og elbiler. Disse kan begynne å brenne om de blir skadet og eneste måten å slokke en slik brann på er ved å kjøle ned batteriet.

Brannbegrensningstester med AVD på bilbranner og bygningsbranner er effektivt. AVD er det eneste slokkemiddelet på markedet som har gjennomgått en uavhengig tredjepartstest for slokking av branner i litium-ion batterier.

Kjøp litiumslokkere i webshop

 

 

                 

Branntetting

Man reduserer faren for brannspredning ved å bruke brannklassifiserte produkter. Ved å bruke slike produktene reduserer man risikoen for spredning av brann gjennom bygget, brannens størrelse begrenses og den samlede risikoen reduseres. Produktene egner seg for installasjon rundt kabler, rør samt andre gjennomføringer i nærmest alle former og størrelser.

Se vårt produktutvalg

GRAFT

Brannkitt Ø15mm

Brannklassifisert kitt levert i ferdige ‘pølser’ (5x20 cm) som er svært enkle og raske å montere.

Gå til webshop
GRAFT

Brannplate 2-S

Steinullsplate med høy densitet og et brannhindrende belegg. Brukes i alle typer vegger, tak og gulvkonstruksjoner.

Gå til webshop
GRAFT

Trekkerør

Et høytemperaturbestandig plastrør som ekspanderer ved varme og dermed tetter rundt kabler og rør.

Gå til webshop
GRAFT

Brannakryl 310ml

Varmeekspanderende fugemasse med gode brannklassifiserte egenskaper for å opprettholde brannsikkerheten i murverk, lettvegger og betongdekker.

Gå til webshop

Flammehemmende brannbokser

Mange branntilløp oppstår i koblingspunkter i elektriske koblingsbokser. Det er derfor hensiktsmessig å benytte brannklassifiserte brannbokser som kan redusere faren for brann samt brannspredning i bygg.

Boksene er laget av halogenfri og brannhemmende plast, og er primært beregnet til bruk i brannvegger mellom f.eks. seksjoner og leiligheter.

 

 

                 

Se vårt produktutvalg

ELKO

Brannboks S57/100

Godkjent for brannklassifiserte vegger IE30,IE60 og IE90. 20mm stusser med reduksjon til 16mm.

Gå til webshop
ELKO

Takboks 40/246

40 mm takboks godkjent for brannklassifeserte tak IE30,IE60. Leveres med sort pusselokk og propper.

Gå til webshop
SCHNEIDER

Veggboks 57/100F-1,5

Brannklassifiserte bokser i henhold til Sintef 050-0204, typegodkjent for vegger (El30,El60 og El90).

Gå til webshop
SCHNEIDER

Veggboks 2-app 55/94

Monteres direkte i brannklassifiserte vegger. Det må alltid monteres et produkt i en brannboks ved ferdigstillelse.

Gå til webshop

 

 

                 

Sørg for nok røykvarslere

Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Røykvarslere bør testes jevnlig og det anbefales å skifte batteri årlig.

Ulike typer røykvarslere:
- Ionisk røykvarsler reagerer på ioner i røyk
- Optisk røykvarsler er spesielt følsom for ulmebrann, reagerer også på åpen flammebrann
- Kombinert optisk/ionisk røykvarsler

*Referanse Forskrift om brannforebygging.

Se vårt produktutvalg

SIEMENS

Røykvarsler SD230N

Røykvarsleren registrerer røyk tidlig og gir alarm både med lys og lydsignal (85 dB.) Opp til 38 røykvarslere kan bygges sammen i et nettverk.

Gå til webshop
HOUSEGARD

Røykvarsler SA700

Reagerer raskt og med et sterkt signal på 85 dB med enkel testfunksjon. Medfølgende batteri holder opp til 1 år. Kan kun monteres med batteri.

Gå til webshop
MELBYE

Optisk røykvarsler

Brannvarslerne kan sammenkobles med andre enheter, enten trådløst (MRV2236RF) eller ved kabling. Enhetene blir levert med batterier som har en levetid på 10 år.

Gå til webshop
MELBYE

Røykvarsler MRV166RF

Med innbygd trådløs enhet som kan kommunisere trådløst med andre enheter selv om de ikke er kablet på samme kurs. 20 enheter kan kobles sammen.

Gå til webshop

Velg riktig batteri

9V-batterier kommer i 3 typer og tar man de i rekkefølge fra minst til mest strøm er listen slik: Brunsten, Alkaline, Lithium.

Trådløse og seriekoblede røykvarslere krever f.eks. mer strøm enn enkeltstående. Sjekk etiketten på røykvarsleren din hvis du opplever at batteriet har kort levetid. Der skal det stå hvilket type batteri produsenten anbefaler.

 

 

                 

Se vårt produktutvalg

VARTA

Superlife 6F22P

Superlife batteri 9V (6F22P). Egnet til steder det er lavt og konstant forbruk.

Gå til webshop
DURACELL

Industrial 9V 10-pack

Profesjonelt 9V alkalisk batteri. Leveres i 10-pakk, perfekt for industrielt bruk med høye krav til kvalitet, driftssikkerhet og funksjon.

Gå til webshop
VARTA

LITHIUM

Varer opp til åtte ganger lenger enn vanlige Alkaline. Fungerer fabelaktig ved ekstreme temperaturer.

Gå til webshop
GP

Super Alkaline - 6LF22

Dette er et perfekt standardbatteri, hensiktsmessig til de fleste produkter med middels til høyt strømforbruk som for eksempel leker, veggklokker og lommelykter.

Gå til webshop

Sikkerhet med overspenningsvern

Overspenningsvern er en beskyttelse mot uventede endringer i en elektrisk spenning som følge av lynnedslag. Overspenningsvern deles inn i 3 områder:

  • Grovvern
  • Mellomvern
  • Finvern

 

 

 

 

                

Se vårt produktutvalg

ELKO

Type 2 IT 3P

Overspenningsvern er et grovvern som beskytter det elektriske anlegget og tilkoblet utstyr mot overspenning ved for eksempel lynnedslag.

Gå til webshop
EATON

2P 280VAC 2X20KA

Overspenningsvern, 2-polet, pluggvern, komplett TN/TT.

Gå til webshop
SOLAR PLUS

DS41S 1P TYPE 2

Transient beskyttelse 1 polet avleder med fjernmelder til montering i tavle - DIN skinne montering.

Gå til webshop
SCHNEIDER

Acti9 iPRD20r

Overspenningsvern reduserer faren for brann, hindrer ødeleggelse og redusert levetid for elektronisk utstyr.

Gå til webshop

Med en tidsbryter har du en bekymring mindre

En timer eller tidsbryter gir ekstra sikkerhet og sørger for at elektriske apparater som strykejern, mobilladere, lys, vifter og kaffetraktere skrus av etter en angitt tid. Man kan selv stille inn ønsket tid fra 15 minutter helt opp til 24 timer. På denne måten slipper man å bekymre seg for om man husket å slå av kaffetrakteren når man reiste på jobb.

 

 

 

 

 

                

Se vårt produktutvalg

CTM LYNG

Timer til kaffetrakter

Juster til ønsket tid fra 1 min til 9.9 timer. Produktet skrur seg av etter endt tid, og husker siste innstilling.

Gå til webshop
SCHNEIDER ELECTRIC

Exxact tidsur

Elektronisk tidsur med justerbar tid - 15, 30 minutter, 1, 2, 4 eller 8 timer. Rød LED indikerer aktivert funksjon.

Gå til webshop
ELKO

Tidsbryter med display

Tidsbryteren har en på/av funksjon med tidsintervall fra 1 minutt til 8 timer. Kan fjernbetjenes med en impulsbryter.

Gå til webshop
SOLAR PLUS

Tidsbryter med stikkontakt

Beskyttelsestimer med tidsstilling 15min-24 timer. Tidsbryteren har optisk display for visning av tid.

Gå til webshop