Slik kutter vi transport-utslippene fra bygge-næringen

Klimagassutslippene fra transport i byggenæringen kan reduseres med flere hundre tusen tonn ved hjelp av enkle og kostnadseffektive grep.

Rapport: utslippskutt fra transport i bygg- og anleggsbransjen

Klimagassutslippene fra transport i byggenæringen kan reduseres med flere hundre tusen tonn ved hjelp av enkle og kostnadseffektive grep. Det viser vår nye rapport, utarbeidet i samarbeid med Bellona.

Mer effektiv varetransport er bra for klima og miljø. Transport innen bygg og anlegg er preget av lite planlegging, leveranser «just in time», og lav utnyttelsesgrad av kjøretøy. Med effektivisering av transporten, altså at det kjøres like mange varer, men færre biler – viser rapporten at vi kan kutte over halvparten av utslippene. På sikt kan også elektrifisering av kjøretøyene redusere utslippene til null.

Last ned rapporten her >>

Kontakt oss

Har du noen spørsmål vedørende rapporten?

Da er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Send e-post til solar.consult@solarnorge.no.

Send e-post

Lansering av rapport

Rapportlanseringen kan du se her. Bellona og Solar Norge legger frem konkrete tiltak og du får høre fra aktuelle parter i byggenæringen.

I rapporten beskriver vi utfordringene som preger varetransporten til bygge- og anleggsplasser. I tillegg estimerer vi for første gang hvor store utslipp som knytter seg til byggeplasstransport: 565 000 tonn CO2 per år, det vil si utslippene til 340 000 bensin- eller dieselbiler, og over én prosent av Norges samlede utslipp. Benjamin Stranquist, Bellona

Ønsker du å lese rapporten?

I rapporten legger Bellona og Solar Norge frem konkrete tiltak rettet mot både byggherrer, myndigheter, entreprenører og leverandører. Blant virkemidlene finner vi:

- Bedre planlegging og informasjonsdeling
- Tidlig dialog med markedet om transportløsninger i hvert enkelt prosjekt
- Restriksjoner på leveringstidspunkter
- Mer samlasting og varehotell
- Felles transportavtaler
- Premiering av logistikk i anbud
- Transportkrav i miljøsertifiseringsordninger

Fyll inn dine kontaktdetaljer og få tilgang til å laste ned rapporten.

Last ned rapporten her
Tiltakene som foreslås i rapporten gir færre og større leveranser, som slår positivt ut på produktiviteten. Færre varemottak og konsoliderte varekjøp gir mindre venting og administrasjon – tid som heller kan brukes på montering av utstyr. Katrine Lyngstad, Solar Norge

Prosjektrådgivning innen byggelogistikk

Med Solar Consult tilbyr vi prosjektrådgivning innen byggeplasslogistikk. Våre spesialister har fokus på effektivisering, økt produktivitet og bærekraftige løsninger i prosjekter.

Finn ut mer