Solar Light

Kontorbelysning

Det stilles høye krav til kontorbelysning,
spesielt på kontorer med data-arbeidsplasser og
lange arbeidsdager under kunstig lys i vinterhalvåret.

 

Se alle kontorarmaturer her

Digitalisering, demografiske forandringer, individualitet og balansen mellom arbeid og privatliv stiller nye krav til arbeidsstrukturer og kontordesign. Prosjektsamarbeid, nettverk og en uformell kommunikasjonsform har inntatt kontorene og krever nye arbeids- og romkonsepter.

Dette øker også kravene til kontorbelysning. Dynamisk og individuelt lys er en avgjørende faktor for motiverte medarbeidere og dermed produktiviteten - både i klassiske kontormiljøer og i fleksible New-Work konsepter.

Undersøkelser viser at man i løpet av en arbeidsdag foran pc’n flytter blikket mellom diverse dokumenter, faner og tastatur opp mot titusen ganger. Uten den riktige belysningen på arbeidsplassen er det anstrengende for øynene. Det er viktig å ha riktig balanse mellom vertikal / horisontal belysning og kontraster. Det er også kommet nye krav til belysningsstyrke i selve takflaten.

Her forteller vi deg, hvordan det er best å designe kontorbelysningen, så den er øyevennlig, inspirerende og motiverende.

Cellekontorer - enkle eller doble

Hovedprioritetene for belysningsløsninger til kontorlokaler er kvalitet, fleksibilitet og effektivitet. Belysning i cellekontorer kan man ofte standardisere.

Riktig og blendefri belysning av rommet og de enkelte arbeidsplasser bidrar til bedre konsentrasjon og forhindrer tretthet på jobben. Så sørg for en blendefri belysning med UGR<19 optikk og riktig plassering av armaturene i forhold til kontorpulten, så man får lys der det trengs uten skygger. Riktig plassering av arbeidsplassen i forhold til vinduet er også viktig.

Ved skifte mellom forskjellige aktiviteter på kontoret, som skjermbruk eller å lese dokumenter på arbeidsplassen, skal lysforholdene være prosjektert for å ivareta begge deler.

Åpne kontorlandskap

Åpne kontorlandskap er litt mer komplekst både fordi de skal oppfylle den enkeltes behov – og samtidig skape en positiv og motiverende helhetsstemning.

For belysningsplanlegging betyr det: Hvert enkelt skrivebord skal være belyst i overensstemmelse med standarder og uten blending. Større plantegninger stiller større krav til planleggingen på grunn av de høye kravene til blendingsbegrensning. Hvis det blir gjort om på plasseringen av pulter underveis må man også vurdere ny plassering av armaturer.

Møtelokaler

Knapt noe annet område brukes på så mange forskjellige måter som møterom. Alt fra kundemøter til multimediapresentasjoner og kreative møter / brainstorming. Hver av disse situasjonene krever forskjellige lysforhold.

En variabel lysløsning gjør det mulig å optimere lyset med tanke på estetikk og funksjonalitet. Disse inkluderer faktorer som lysintensitet, lysfarge og den fleksible kombinasjonen av direkte og indirekte belysning, samt mulighet for lysdemping. En kombinasjon av armaturer for allmenbelysning og egne armaturer over møtebordet kan gi god fleksibilitet.

Åpne arbeidsrom

Fremtidens arbeidsplass har for lengst kommet inn i kontorhverdagen. Det klassiske åpne kontorlandskapet erstattes av åpne rom, som består av et bredt spekter av soner: individuelle arbeidsstasjoner, telefonbokser og møteøyer som tillater svært fleksibel bruk. Deling av skrivebord og et rent skrivebord er like mye en del av det åpne kontoret som saccosekker og stående arbeidsstasjoner. Steder som kan gjenoppdages igjen og igjen og som øker kreativiteten og moroen på jobben.

Kravene til lyskvalitet er tilsvarende høye. De enkelte sonene i det åpne rommet krever individuell, fleksibel justerbar belysning (menneskesentrert belysning). Målrettet lysstyring sikrer høy energieffektivitet og oppfyller standardene til et grønt bygg.

Møtepunkter

Sist, men ikke minst, lever bedrifter av uformell utveksling av ideer mellom kolleger. Møtepunkter er møteplasser, ideelle for spontane samtaler eller kortvarige teammøter. De gir plass til korte, effektive møter med nøyaktige resultater. Møbler og infrastruktur fremmer teamutveksling og kreativitet.

Belysning er en viktig del av spontane møter. Det forutsetter ofte individuelt design av de ulike sonene som kan gi inspirasjon og skaper en avslappet atmosfære. Høy lyskvalitet og individuelle lysinnstillinger (f.eks Human Centric Lighting) inviterer deg til å fokusere under korte utvekslinger, slik at det hektiske tempoet på kontoret knapt merkes.

Coworking space

Et fellesskap av forretningsfolk fra et bredt spekter av bransjer som jobber sammen i samme rom. Det kan enten være individuelt eller i team. Coworking har blitt etablert, spesielt for frilansere. Her er det fokus på åpenhet, samarbeid og maksimal fleksibilitet. I tillegg tilbyr coworking områder plass til et bredt spekter av arrangementer, seminarer og workshops.

Med ingen faste plasser og endringer av bruken er det viktig å tenke både generell almennbelysning og individuell tilpasset belysning. LED-teknologi og målrettet lysstyring sørger også for energisparing og bærekraft.

/globalassets/shared/concepts/solar-light/landingpages/check_ss_1923242804.png

Standarder og kvalitetskriterier for kontorbelysning

Riktig belysning på kontoret er viktig for både helsen og effektiviteten til de ansatte. Ideell arbeidsplassbelysning har følgende funksjoner:

• Et lysnivå som passer til den visuelle oppgaven: Det avgjørende her er først og fremst belysningsstyrken (målt i lux). Lysrefleksjonen fra tak, gulv og vegger har også stor innflytelse på lysstyrken på kontoret. Hvite vegger reflekterer opptil 85 % av lyset, lyse trepaneler opptil 35 % og røde murstein kun opptil 15 %. Konklusjon: jo mørkere et rom er, jo mer lys kreves det for å oppnå samme lysnivå.

• Luminansfordeling: Forskjellene i lysstyrke mellom arbeidsplassen og omgivelsene bør ikke være for store (maks faktor 3). Hvis forskjellene er for små blir det monotont og hvis forskjellen er for store vil endringer i luminansene stresse øynene våre og vi kan bli mer slitne.

• Begrensning av blending: For god kontrast er det viktig å unngå direkte og reflektert blending. Reflekterende eksponering oppstår når du jobber på en dataskjerm, og lyse overflater fra omgivelsene – som lys eller vinduer – reflekteres på skjermen. Bokstavene på skjermen blir uklare og synsoppfatningen svekkes.

• God gjengivelse av form og unngåelse av forstyrrende skygger: uten lys kan vi ikke se objekter, uten skygger er objekter kun todimensjonale bilder. Retningen til lys og skygger får objekter til å virke tredimensjonale og gir dem dybde. Du kan oppnå behagelige skygger med et godt forhold mellom diffust lys, f.eks. med kombinasjon av indirekte og direkte belysning.

• Passende lysfarge litt avhengig av bruksområdet. Kaldere lys i arbeidssoner – varmere lys i pausesoner.

• God fargegjengivelse: Hvordan samsvarer oppfatningen av farger belyst av kunstig lys i forhold til den naturlige fargen? Jo høyere fargegjengivelsesegenskapen til lampen er (målt i Ra), desto bedre reproduseres fargene til de opplyste gjenstandene. Ra>80 er minstekravet i kontorer.

• Flimmerfri belysning, dvs at driveren til lyskilden har høy nok frekvens, slik at øyet ikke oppfatter at lyset slukker og tenner.

Hva kan du forbedre selv

 

Vil du forbedre den nåværende belysningen på kontoret ditt? Da er det to ting du kan sjekke og eventuelt endre før du planlegger og kjøper inn ny belysning. Her er våre tips:

Tips 1: Naturlig lys høyner prestasjonen

Selv om kunstig lys kan etterligne naturlig lys, er det ikke det samme. Derfor er den viktigste grunnregelen for ethvert kontor: Bruk så mye naturlig lys som mulig. Det fremmer prestasjonen, oppmerksomheten og motivasjonen til dine ansatte. Vinduene bør derfor være passe store og ha en passende plassering, samt at pulten plasseres riktig i forhold til lysinnslipp.

Naturlig lys kan imidlertid også blende dine ansatte: Her kan justerbare persienner, rullgardiner eller plisségardiner være til hjelp.

Tips 2: Skjermenes plassering ift. vinduer

På kontoret skal skrivebordet plasseres så nærme vinduet som mulig. Det skal plasseres i en 90 graders vinkel ift. vinduet, slik at lyset faller inn fra siden på arbeidsflaten. På den måten unngås skygger på arbeidsdokumentene og lysrefleksjon på skjermen. Tenk på om personen er høyre eller venstre hendt.

Den ideelle belysningen til kontoret

I praksis har man god erfaring med lyskonsepter for kontorarbeidsplasser hvor man kombinerer direkte og indirekte belysning. Dette gir både godt lysnivå, minimal blending og gode kontraster. Noen ganger kan det også være nødvendig med egen arbeidsplass belysning for å kompensere for alder eller individuelle ønsker. Vanligvis er dette en individuell justerbar skrivebordslampe.

Versjon 1:

Du bruker ulike armaturer med direkte eller indirekte lysutslipp. Dette alene skal som regel kunne gi nok lys i henhold til kravene. Du kan også komplettere den generelle belysningen med en fleksibel arbeidsplasslampe på kontoret. Det gir arbeidsområdet et sterkt og direkte lys. Når du går til anskaffelse av skrivebordslampen, påse at den har flere bevegelsespunkter og at hodet kan roteres. I tillegg skal lampen kunne dimmes. Dine medarbeidere har da sterkt nok lys til å lese utskrevne dokumenter, og de kan redusere lysstyrken når de arbeider på skjermen.

Andre fordeler med denne løsningen: man kan sette opp arbeidsstasjonene uavhengig av hverandre, de ansatte nyter godt av et meget godt luminansforhold og kan tilpasse belysningen på kontoret individuelt til deres behov.

Versjon 2:

blobid0.jpg

Et godt alternativ er også belysningsarmaturer, som kombinerer direkte og indirekte lys i ett lys, som pendel-, gulv- eller vegglamper. De sender ikke lyset bare nedover, men også indirekte inn i rommet.

Dette fører til en jevn fordeling av lyset og behagelig skygge på kontoret, og understøtter ansattes romoppfatning, overflater er strukturerte og rommet fremstår tiltalende og ikke ensformig.

/globalassets/shared/concepts/solar-light/landingpages/_m5a9370.jpg

Trend mot dynamisk lysstyring

Arbeidsplassinstruks foreskriver, at kontorarbeidsplasser skal være belyst med minst 500 lux. Lyseksperter anbefaler allerede 1.000 lux, da ansatte synes dette er spesielt behagelig og bidrar til bedre konsentrasjon. For kontorarbeidsplasser er dette lysnivået best kombinert med en kald fargetemperatur (dagslyshvit).

Et moderne lysstyringssystem er ideelt for å sikre at den høye belysningsstyrken ikke fører til søvnforstyrrelser. Den tilpasser den kunstige belysningen til det naturlige sollyset (Human Centric Lighting). Ved hjelp av dynamisk lysstyring kan lysintensitet på 1000 lux på ettermiddagen motvirke trøtthet, mens sent på ettermiddagen brukes et varmere lys med flere røde komponenter. Den dynamiske kontorbelysningen understøtter dermed de ansattes biorytme og fremmer deres trivsel og helse.

Praktiske eksempler på forbedret kontorbelysning

Kontorbygning

Kvarteret Bronsen

I forbindelse med renoveringen, kontaktet Bygg-Göta Solar Light for å få hjelp til belysningen i eiendommen.
Les mer om Bronsen-prosjektet
Kontorbygning

Total re-design av belysningen i kontorlokaler

Solar Light skapte et intelligent lyssystem, som ved hjelp av SLC Control-software gjør det mulig å regulere lyset på store avstander uten bruk av komplisert sentralstyring.
Les mer om prosjektet

Konklusjon: Skal jeg forbedre belysningen i mitt kontorområde?

Kontorarbeid er hardt arbeid for øynene. Riktig belysning på kontoret hindrer for tidlig tretthet, fremmer prestasjon og forhindrer dårlig holdning og ulykker. I praksis har «delområderelatert belysning» vist seg å være spesielt egnet: Direkte og indirekte armaturer gir generell belysning på kontoret. I tillegg lar en bordlampe ansatte fleksibelt justere lysstyrken på arbeidsplassen i henhold til type arbeidsoppgave.

Trenden innen kontorbelysning går mot dynamisk lysstyring: Moderne lyssystemer gjør det mulig å tilpasse kunstig belysning til sollysets forløp. Det beste er å søke råd fra en erfaren lysdesigner, fordi kravene til riktig belysning på arbeidsplassen varierer mye fra kontor til kontor.

/globalassets/shared/concepts/solar-light/landingpages/lightplanner_ss_1939743724.png

Solar Light hjelper deg gjerne

 

Ønsker du å redesigne kontoret eller bygge nytt og har bruk for hjelp fra profesjonelle lyskonsulenter, så ta gjerne kontakt med oss.

Selv individuelle prosjekter med kreativ implementering er ikke noe problem for oss. Vi finner alltid en god løsningen.