Edison Data – ansetter bransjeekspert Andre Mamelund som leder

28. februar, 2022

Det nyetablerte selskapet Edison Data har ansatt Andre Mamelund som daglig leder. Mamelund har lang fartstid innen digitaliseringsprosesser for handelen og byggenæringen. Hans kompetanse vil være sentral i oppbyggingen av både den tekniske løsningen og den daglige driften av selskapet.

Mamelund har de siste årene jobbet som selvstendig næringsdrivende og konsulent innen digitalisering av handels- og logistikkprosesser hos entreprenører, byggevarehandel, grossister og i industrien. Han har tidligere hatt ulike stillinger innen byggevare og har en solid og bred kompetanse innenfor byggenæringen.

– Dette er en mulighet jeg måtte gripe. Den jobben vi skal gjøre i Edison Data skal bidra til effektivisering, bedre logistikk og sporbarhet i hele verdikjeden. Samtidig vil det bli enklere å håndtere de kravene som kommer, særlig knyttet til miljø og bærekraft. Dette synes jeg er veldig spennende, sier Mamelund.

 

Markedets beste produksjonsdatabase

– Selskapet er etablert, rammeverket er på plass og vi har ansatt en svært kompetent daglig leder med spisskompetanse innen digitalisering. Nå kan den virkelige jobben starte med å etablere markedets beste produksjonsdatabase, sier styreleder i Edison Data, Jan Wilhelmsen.

Edison Data sitt styre består av Jan Wilhelmsen (Elektroskandia), Jan Willy Fjellvær (Solar Norge), Hege Amundsen Elvestad (Berggård Amundsen), John Thomas Blandhoel (Ahlsell) og Jørn-Are Bergh (Onninen)

 

Samarbeid med Virke

Hovedorganisasjonen Virke har jobbet med etableringen av Edison Data sammen med grossistene. Koblingen og synergiene mellom Edison Data og Virke skal også videreføres ved at Mamelund også skal bistå Virke med oppgavene innen digitalisering som gjelder hele byggenæringen. Tanken er at det helhetlige digitaliseringsperspektivet skal komme alle parter til gode. Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, er også glad for at Virke har klart å få på plass en løsning som styrker samarbeidet mellom Virke og medlemmene.

– Dette er fremtiden. Virke skal jobbe tett sammen med medlemmene på de viktige sakene. Det elektrogrossistene nå gjør gjennom Edison Data er helt nødvendig, og samtidig revolusjonerende for bransjen. Dette kommer hele verdikjeden til gode i form av mer effektive prosesser rundt innsamling og kontroll av data. Et skikkelig løft for digitaliseringen av byggenæringen og et viktig steg for å sikre sporbarhet knyttet til miljøkrav og gjenvinning, sier Horneland Kristensen.

 

Om Edison Data

Edison Data er et nyetablert joint venture selskap som har som formål å standardisere og kvalitetssikre produktinformasjonen for de produkter som distribueres og selges gjennom grossistleddet for elektro. Tradesolution er valgt som teknisk partner og utvikler av den tekniske databaseløsningen.

Standardiseringen av produktdatafeltene har som mål å bidra til større forutsigbarhet og mer effektivt arbeid med produktdata for leverandørene. For elektrogrossistene skal Edison Data bidra til høyere kvalitet på produktdata, mer effektiv drift og logistikk. Entreprenører og byggherrer vil i siste instans gis tilgang på produktdata som tilfredsstiller nåtidens og fremtidens behov for informasjon og dokumentasjon.

Samarbeidet gjelder kun produktinformasjon og dokumentasjon. Partene er fortsatt skarpe konkurrenter i markedet, både på innkjøp og salg. For å sikre mot brudd på konkurransereglene er det avtalt regler og rutiner som forbyr utveksling og drøfting av markedssensitiv informasjon.

Selskapet er eid av Berggård Amundsen (20%), Solar Norge (20%), Elektroskandia (20%), Onninen (20%) og Ahlsell (20%).

For mer informasjon se: https://www.solarnorge.no/nyheter/bransjen-gar-sammen-om-ny-database/

 

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt: Jan Willy Fjellvær
SVP Group Business Excellence, MD Solar Norway

Send e-mail