Fjord Maritime

Bli bedre kjent med en av våre havbrukskunder

Teknologileverandør av bærekraftige energiløsninger

Fjord Maritime leverer kostnadseffektiv klimateknologi, som kan skaleres i stor skala. De ønsker å løse utfordringer med dårlig energieffektivitet ute i felt, med en ambisjon om å bidra til grønnere havbruk. Fjord Maritime har skapt en hybridløsning som reduserer klimautslipp på oppdrettsanlegg langs Norges kyst. 

Solar tilbyr et bredt elektrosortiment og grønne løsninger til oppdrettsnæringen

Vårt produktsortimentet innen havbruk tilføres stadig nye produkter, løsninger og leverandører. Vi tror fremtidens fiskeoppdrett har løsninger som fører til økt bærekraft, produktivitet og god fiskehelse.

Les mer

Fjord Maritime ble etablert i 2016, initiert av erfarne bransjefolk med grønt fokus og innovativ tilnærming.

- Vi er en teknologibedrift som utvikler og leverer bærekraftige energiløsninger. Hele havbruk- og sjømatnæringen har fokus på bærekraft og når vi kan levere lønnsomme miljøinvesteringer som betaler seg ned, har vi et konkurransefortrinn. Dessuten er det mange positive bieffekter for kundens del, som mindre støy og mindre vedlikehold, sier Vidar Rabben.

Fjord Maritime sine produkter bidrar til mer enn å halvere klimagassutslipp fra fôrflåter i oppdrettsnæringen. Målet er å digitalisere og elektrifisere en hel bransje.

- Timingmessig har vi vært både heldige og flinke. Vi har en unik kompetanse og har produkter som kan bidra med effektive miljøtiltak umiddelbart, forteller daglig leder i Fjord Maritime.Nye behov, krever nye løsninger

Det unge selskapet, med base utenfor Bergen, har tatt ytterligere grep. En grundig markedsanalyse la grunnlaget for en strategisk beslutning som har vist seg å være vellykket.

- I 2021 ble vi sertifisert elektroinstallatør. Det betyr at vi har egne team som reiser rundt og installerer løsningene med minst mulig belastning for kundene, sier Rabben og legger til at det i skrivende stund er gjennomført 100 installasjoner langs norskekysten.

Det strategiske valget om å bli elektroinstallatør, skapte et behov Fjord Maritime ikke hadde tidligere. - Gjennom å være en nasjonal leverandør der installasjonsjobbene som regel er langt utenbygds og i grisgrendte strøk, var vi avhengige av en leverandør som kunne levere installasjonsmateriell raskt og riktig i tråd med bestillingene - om det så er på en kai langt ute i en fjord.

Etter å ha sjekket markedet, falt valget på Solar Norge som leverandør på alt av installasjonsmateriell. Bestillingene gjøres digitalt gjennom Solars Webshop, hvor Fjord Maritime kan velge blant et tilpasset sortiment.


Smidige solide løsninger

- Vi er opptatt av et tillitsbasert forhold og enkelhet. Når vi gjør bestillinger, skal vi slippe å tenke å noe mer på de. Vi trenger en leverandør som vi kan stole på og det får vi hos Solar med levering som avtalt til konkurransedyktige priser. Vi har en løsningsorientert kontaktperson som tar ansvar for å se at bestillingen blir gjennomført, sier han.

Christer Johan Lieske følger opp Fjord Maritime på vegne av Solar. Han peker på enkle, tilpassede bestillingsrutiner og stort fokus på logistikk som to viktige faktorer for å løse kundens behov.

– Vi har sørget for kundetilpassede lister, slik at det er enkelt å gjøre bestillinger i Webshop. Vi har også sett nøye på lagerholdet, slik at materiellet Fjord Maritime har behov for, er lett tilgjengelig. Det er helt avgjørende at produktene er på lager og kan leveres når kunden trenger det – ofte er det snakk om levering allerede neste dag.

 

 

 

 

 


Lett tilgjengelig teknisk kompetansesenter

Selv ved nøye planlegging av installasjonsoppdrag, kan det oppstå uforutsette hendelser som krever raske løsninger.

- Vi har vært i situasjoner hvor det av ulike årsaker har vært begrenset tilgang på komponenter vi er avhengige av. I slike tilfeller har Solars kompetansesenter vært svært behjelpelige og funnet fram til alternative produkter av samme kvalitet slik at vi har fullført prosjektene våre i tide, sier Rabben som setter pris på at Solar har et godt nettverk av leverandører.

Solars kompetansesenter løser utfordringer fortløpende og har spesialkompetanse på produkter knyttet til offshore og marine.

– Vi er en problemløser for våre kunder, enten det haster eller kunden har bedre tid på seg til å finne nye produkter. Vi fungerer som rådgivere og som grossist har vi gode muligheter til å finne alternative produkter, sjekke priser og tilgjengelighet - slik at kunden slipper den oppgaven. Solar har et stort nettverk av leverandører og et svært bredt sortiment, men av og til må vi også finne alternativer til kunden utenfor det eksisterende sortimentet, sier Arne Johannessen, som er teamleder ved kompetansesenteret i Haugesund.


Global næring

Rabben leder et ekspansivt selskap. I løpet av en treårsperiode er målsetningen å komme opp i en halv milliard kroner i omsetning.

- Vi opplever en god vekst på digitaliseringsplattformen vår. Målet vårt er å legge til rette for utvikling av autonome systemer, som gjør det mulig å øke produksjonskapasiteten med mindre menneskelig kontakt, selvfølgelig i tett samarbeid med havbruk- og sjømatnæringen, sier Rabben vel vitende om det stigende behovet for å produsere mer mat til verdens befolkning - på en miljøvennlig måte.

Etter å ha levert til et hundretalls installasjoner langs norskekysten, er det naturlig å ekspandere til nye markeder.

- Potensialet er veldig stort, i og med at det er havbruksnæringen er global. Vi har levert til Skottland og skal levere til Canada. Det er veldig stor interesse for våre produkter internasjonalt, slår Vidar Rabben fast.

 

Partnerskap utgjør forskjellen

Vi har et stort nettverk av leverandører og et bredt sortiment tilpasset oppdrettsnæringen. 

Gjennom vårt kompetansesenter bistår vi kundene våre med teknisk rådgivning. Som grossist har vi gode muligheter til å finne alternative produkter, sjekke priser og tilgjengelighet - slik at kundene våre kan fokuserer på drift og kjernevirksomhet.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon?

Kontakt Christer Johan Lieske
Salgsansvarlig Havbruk, Offshore og Marine
Mobil: 926 15 047

Send mail